Koole Contractors is specialist in decommissioning

Seaport Magazine bracht onlangs een bezoek aan Koole Contractors, voor een interview op het hoofdkantoor met CFO Jurgen Treffers en Manager Operations Pieter van Vuuren. Aanleiding is de sterke focus van Koole Contractors op de decommissioning van olie- en gasplatforms op de Noordzee. Het hoofdkantoor van Koole Contractors, dat in 1984 werd opgericht door CEO Paul Koole, bevindt zich in Vijfhuizen bij Amsterdam. In Antwerpen en Lagos (Nigeria) heeft Koole Contractors eveneens de beschikking over een eigen vestiging. Met de overname van Mammoet Salvage zijn er ook kantoren in Singapore en Houston bijgekomen.

Koole Contractors heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een internationale speler op het gebied van industriële sloop, met name in de petrochemie, (asbest) sanering, industriële en maritieme reiniging, wrakverwijdering, calamiteitenbestrijding en kadebouw. Met al haar kennis en ervaring sluit decommisioning daar prima op aan. Op de Noordzee bevinden zich een slordige 500 oude olie- en gasplatforms waarvan een honderdtal in de komende jaren gesloopt dient te worden. Het beleid van de overheid is erop gericht om ze, met name vanwege veiligheids- en milieutechnische aspecten, te laten verwijderen. Decommissioning is een vorm van verwijderen die aan de berging is gelieerd. De olie- en gasplatforms, variërend van grote tot kleine, staan vaak al tientallen jaren op de Noordzee. Een grote organisatie als Koole Contractors zorgt voor aanzienlijke synergievoordelen. Met de overname van Mammoet Salvage heeft Koole Contractors alle mankracht en materieel in eigen huis. Mammoet bracht de bergingsactiviteiten, waarin het mede door de berging van de Kursk een goede reputatie verwierf, in 2006 onder in een apart bedrijfsonderdeel Mammoet Salvage. Onder de naam Koole Mammoet Salvage zal Koole haar bergingswerkzaamheden verder uitbreiden.

Improvisatievermogen
Koole Mammoet Salvage onderscheidt zich vaak met onconventionele oplossingen. Improvisatievermogen en out of the box denken zijn het bedrijf op het lijf geschreven. “Het gaat om de juiste balans, om de goede mindset. Onze mensen zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring om in een dynamisch proces een plan aan te passen. Onder water is het vaak een kwestie van improviseren. Wij willen op zee ontmantelen, hetgeen vaak goedkoper en praktischer is dan aan land”, aldus Jurgen Treffers, CFO bij Koole Contractors.

Looptijd
Olie- en gasplatforms worden vaak decennialang voor productie gebruikt. In het begin wordt er meestal veel gevonden, waarna de productie aanmerkelijk daalt. In verband met een eventuele hervatting moesten de platforms nog niet weg, maar dat is inmiddels achterhaald. “Er was een tendens om uit te stellen, maar uiteindelijk moet er wat met de oude olie- en gasplatforms gebeuren. Het behouden van de platforms is niet meer rendabel door het toenemende onderhoud en beheer. Het verwijderen van de platforms is de onontkoombare oplossing. Koole Mammoet Salvage is hierin gespecialiseerd en staat altijd paraat”, zegt Pieter van Vuuren, Manager Operations van Koole Contractors.

Kennis
Decommisioning sluit naadloos aan op met name de divisie Koole Mammoet Salvage evenals op de divisies Koole Construction, Industrial en Environmental. Bij decommissioning maakt het concern gebruik van alle kennis en ervaring die het heeft opgebouwd bij maritieme en industriële reiniging, asbestsanering en bergingsoperaties.

Alles in eigen beheer
Een groot voordeel is de overname van bergingsapparatuur en bergingsspecialisten via Mammoet Salvage. “We kunnen nu alles in eigen beheer doen, zonder zaken uit te besteden aan onderaannemers. We hebben al het varend personeel en al het materieel overgenomen zoals platforms, pontons, kranen, kettingen en pompmaterieel. Alle expertise hebben we onder één dak. We hebben altijd voldoende mensen, wagens, schepen en kranen in huis om de meest complexe werkzaamheden te kunnen verrichten”, onderstreept Jurgen Treffers.

Bergingsoperaties
Koole Mammoet Salvage is een internationaal opererende onderneming, actief in Europa, Azië, Afrika en Australië. Met Nederland als thuishaven. Zo voert Koole Mammoet Salvage wereldwijd grote bergingsoperaties uit. De berging van een droogdok in Zweden diende midden in een natuurreservaat te geschieden. Hier werd een bassin geconstrueerd met wanden van stalen binten en houten delen die met folie werden afgedekt. In Brazilië heeft Koole Contractors onlangs een koopvaardijschip geborgen. Naast het verwijderen van de aanwezige brandstoffen diende ook de vracht, bestaande uit duizenden koeien, te worden geborgen.

West-Afrika
Koole heeft in toenemende mate de focus op onder andere West-Afrika. In Nigeria en Angola worden regelmatig grote projecten verricht, met name in het kader van het bergen van wrakken en calamiteitenbestrijding. “In Nigeria werd in 2013 onze expertise ingeroepen omdat er heel secuur geborgen moest worden vanwege olieleidingen. De oliemaatschappijen zijn er alles aan gelegen om bergingsoperaties zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze kunnen zich geen grote olielekkages veroorloven en zijn beducht voor reputatieschade. Vandaar dat er alleen een beroep wordt gedaan op gecertificeerde specialisten. Vaak is het een kwestie van schipperen tussen zeer strenge constructieregels en wat er mogelijk is bij een berging. Oliemaatschappijen houden zich bezig met installeren, bouwen en construeren. Bij een berging moet je juist op onconventionele wijze kunnen improviseren”, aldus Pieter van Vuuren.

www.koole.eu

+31 (0)23 558 19 37
info@koole.eu

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op