Kick-off Smart Grid Arnestein voor Middelburgse bedrijven

Op het stadskantoor in Middelburg werd onlangs de kick-off sessie van project Smart Grid Arnestein gehouden. Dit project wordt uitgevoerd door duurzaamheidsspecialist ZEBRA in opdracht van de gemeente Middelburg en gecoördineerd door NV Impuls Zeeland.

 

De ondernemers zetten zich in voor verduurzaming, zoals op het gebied van zonnepanelen en elektrificatie van het wagenpark. Het laden van elektrische voertuigen is echter lastig wegens gebrek aan ruimte op het net en krapte op de bedrijfslocatie. Een voorkeur gaat uit naar een collectieve laadplaats.

 

Bedreigingen

De grootste bedreigingen in de toekomst zijn de netcongestie, nieuwe wet- en regelgeving ten nadele van de bedrijfsvoering, schommelingen in energieprijzen, steeds groter wordende emissie vrije zones en gebrek aan fysieke ruimte voor opwekken, opslaan en opladen. De ondernemers op bedrijventerrein Arnestein zijn bereid om een actieve rol te nemen in het oplossen van het netcongestieprobleem.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op