Ketenregisseur met hart voor het spoor

Spoorwegexpediteur Trimodal Europe BV uit Rotterdam Hoogvliet is gespecialiseerd in het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen en het vervoer van containers. Managing director Don van Riel heeft als roeping om het milieuvriendelijke vervoer per spoor of over het water te bevorderen om de groeiende congestie van het wegvervoer tegen te gaan.

Minder uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof moet leiden tot een schonere planeet. Bovendien maken zware vrachtwagens de wegen kapot. Trimodal ontzorgt de klant met wagonmanagement, checken van de lading, opmaken van documenten en tracking & tracing. “Waar railvervoerders vaak werken met shuttles en een vaste dienstregeling, kijken wij als ketenregisseur naar de gaten in de tijd en de leegloop van locs en personeel (machinist en rangeerders). We zijn wel ‘spoorgestoord’, maar kiezen voor andere modaliteiten als dat wenselijk is. Over het water kunnen veel grotere volumes worden vervoerd. Kolen is een commercieel laagwaardig product. Per trein kan bijvoorbeeld maximaal 5.000 ton kolen worden vervoerd, terwijl dat per duwbak zo’n 25.000 ton is. Indien mogelijk benutten we het water, dat wil zeggen als er tijd voor is en het goedkoper kan”, aldus Don van Riel (60) die zich al meer dan 35 jaar met spoorexpeditie bezighoudt. Hij werd in 2009 door Railcargo uitgeroepen tot Spoorman van het Jaar en zijn bedrijf Trimodal Europe was in 2015 genomineerd voor de ondernemersprijs van Transport & Logistiek Nederland.

Modaliteiten
De naam Trimodal wijst op de drie modaliteiten spoor, water en weg met een sterke nadruk op de eerste twee. “Wij prefereren een combinatie van de binnenvaart en het spoor. Aansluitend dient alleen het laatste stukje over de weg vervoerd te worden. Bijvoorbeeld containers die aangeleverd worden op de spoorterminal in de haven van Antwerpen en van daaruit naar Madrid worden vervoerd. De klant wil zoveel mogelijk meenemen tegen zo laag mogelijke kosten. Een goede beladingsgraad is dan ook van groot belang. Wij zorgen ervoor dat ook die laatste container meegaat. Lege containers blijven in principe in Spanje. Dat spaart kosten uit van het vervoer van lege containers naar Antwerpen. Dit is een voordeel van het spoor ten opzichte van het wegvervoer. De kilometers die een vrachtwagen leeg rijdt worden namelijk bij de prijs opgeteld.”

Ketelwagons
Trimodal is sinds de millenniumwisseling ieder jaar stevig door blijven groeien. Met een specialisatie van het conventionele en intermodale spoorvervoer speelt het bedrijf een belangrijke rol in de vervoersketen en zorgt het voor creatieve logistieke oplossingen. Trimodal Europe is van oudsher specialist met betrekking tot het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen (gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen). Het verzorgt bijvoorbeeld via ketelwagons het vervoer per spoor van olie, benzine, (bio)diesel en chemische producten zoals styreen. Ook is het bedrijf uit Hoogvliet specialist in het vervoer per spoor van agrarische producten en projectladingen.

Booming
Daarnaast draagt Trimodal zorg voor het vervoer naar het achterland van containers die overzee binnenkomen. Deze bevatten met name droge bulkproducten zoals ertsen, poeders, granulaten, aluminiumkorrels. “Intermodal is booming. Wij zoeken spoorwegmaatschappijen bij elkaar tegen een schappelijke prijs. Of het nu gaat om vervoer om de hoek in Nederland, van Zuid- naar Noord-Duitsland of van Rotterdam naar Zuid-Frankrijk. We proberen ons te onderscheiden door alert te zijn, met nieuwe concepten en nieuwe shuttletreinen, ook naar lastige gebieden zoals in Oost-Europa. Als onafhankelijke spoorwegexpediteur werken we met verschillende spoorwegmaatschappijen, wageneigenaren, terminals en shuttle operators. Primaire doelstelling is dat de treinlengte zo goed mogelijk wordt benut”, zegt Don van Riel uit het toeristische Burgh-Haamstede op Schouwen-Duiveland. Vanuit de kop van Zeeland is het amper een half uur rijden naar de regio Rotterdam.

NVOCC
De drie modaliteiten (water, spoor en weg) worden door Trimodal Europe BV optimaal gebruikt. Conventionele ladingen worden bijvoorbeeld deels per kustvaart en deels per spoor vervoerd voor klanten in Duitsland en Frankrijk. Naast shortsea verbindingen houdt Trimodal zich sinds de millenniumwisseling ook bezig met de deepsea verbindingen tussen Europa en Amerika, in samenwerking met een Amerikaanse partner. Hiervoor is Trimodal Europe NVOCC BV in het leven geroepen. NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) is een rederij zonder eigen boten en specialist op het gebied van overzeese expeditie en droge bulk.

Binnenvaart
“Importcontainers komen binnen in havens als Rotterdam, Antwerpen en Le Havre. Als er genoeg tijd is kan het transport naar het achterland via de binnenvaart geschieden. Als er echter haast is geboden kan als vanzelfsprekend beter worden gekozen voor één dag met de trein in plaats van vijf dagen met een binnenvaartschip. We zijn praktisch ingesteld en zoeken altijd naar een passende oplossing, zoals het aanpassen van een gaswagon ten behoeve van vloeistoffen. We maken ook zoveel mogelijk gebruik van mobiele werkplaatsen. Dat is een stukje meedenken met de klant om kosten te besparen in de ketenregie”, vertelt Don van Riel, die bestuurder is in een breed spectrum van nationale en Europese verenigingen, vooral spoorweg gerelateerd.

Logistieke keten
Trimodal is sinds 2000 steeds fors gegroeid. Daar kwam sinds het uitbreken van de financiële crisis geen verandering in. “Waar de meeste bedrijven in de crisis terecht kwamen ging het bij ons na 2007 elk jaar beter. Met dank aan het type producten dat we vervoeren. Voor verschillende partijen handelen we complete treinen af. We zijn pro actief en lopen voorop in een nichemarkt. Daarbij kijken we zelfs verder dan de deur, dan de laadrem zelf. We gaan de fabriek van de klant in om te kijken hoe we zaken kunnen optimaliseren. We hebben geen eigen loodsen, maar denken wel mee in de logistieke keten. Eén linerbag is bijvoorbeeld goed voor 26 big bags. De klep gaat open in een silo en zo’n linerbag wordt geladen en vervolgens verscheept. Daardoor moet een heftruckchauffeur niet steeds heen en weer rijden van de loods naar de silo. Het bespaart kosten waar in eerste instantie niet aan gedacht is.”

Veiligheid en betrouwbaarheid
Veiligheid en betrouwbaarheid genieten absolute topprioriteit bij Trimodal. Papieren moeten compleet zijn, containers die aangeboden worden met gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van een Dangerous Goods Declaration. Zonder DGD gaat de container met gevaarlijke stoffen niet mee. We borgen de processen en beschikken over alle mogelijke certificeringen. Stap voor stap bouwen we verder aan de toekomst. Het spoor is een veilige manier van transport, met gelukkig weinig incidenten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ongelukken met tankwagens. Als er echter iets mis gaat op het spoor, dan wordt het breed uitgemeten in de media. Dat kan echter tot een verkeerde beeldvorming leiden.”

Volgsystemen
Trimodal Europe heeft te maken met ketelwagons met verschillende stoffen en beschikt al sinds 1999 over volgsystemen. “Wij weten op tien meter nauwkeurig waar onze wagons zich bevinden. We zien het als een uitdaging om een wagon of container op tijd ergens te krijgen. Daar vechten we voor, telkens weer opnieuw. We staan voor stabiliteit met het oog op een goede business relatie voor de lange termijn. Een goede service en een goede opvolging zijn van groot belang. Er kan altijd wat fout gaan, zoals onlangs door de stakingen in Frankrijk. Het is dan zaak dat je goed communiceert met de klant.”

www.trimodal-europe.com

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op