Katoen Natie zet in op technologie en duurzaamheid

Katoen Natie gaat in de toekomst meer inzetten op technologie en minder op logistiek om problemen van bereikbaarheid, congestie en arbeidsmarkt het hoofd te bieden. ,,We ondervinden veel personeels-problemen voortspruitend uit het gebrek aan mobiliteit. Daarbij komen de rekruteringsproblemen. We vinden niet de gezochte profielen. De laatste tien jaar is het aantal auto’s en vrachtwagens met een kwart gestegen, maar het wegennet bleef hetzelfde”, aldus Fernand Huts, voorzitter van de Katoen Natie groep. Hij gaf een persconferentie op het hoofdkantoor van Katoen Natie headquARTers in Antwerpen centrum. De multinational heeft de focus op engineering, internationalisering, automatisering en herlokalisering van werkzaamheden.

Katoen Natie is een van de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. De groep telt meer dan 100 vestigingen, in Europa, Azië en Amerika. De groep gelooft in een organisatie waarin medewerkers belangrijker zijn dan structuren. De voornaamste klanten van Katoen Natie zijn multinationals uit de chemiesector, de automotive en de consumptiegoederenindustrie. ,,De goederenstromen zijn enorm toegenomen. De internationale handel blijft verder stijgen. Wij zijn engineers in de logistieke goederenstromen.”

Stroomversnelling
Toen Fernand Huts in 1984 aan het roer kwam te staan, en diverse Seaport Terminals liet bouwen, geraakte het bedrijf in een stroomversnelling. Naast op- en overslag worden ook allerlei technische en logistieke toegevoegde waarde activiteiten verricht.

Toegevoegde waarde
Op de persconferentie schetste de topman van Katoen Natie in een notendop historie en mijlpalen. De kiem ligt in 1854 toen goederen op de kaai werden ontvangen. In 1948 kwam daar bij magazijnopslag, vervoer, expeditie en douaneagentschap. Sinds 1986 overslag, stouwerij, laden- en lossen van schepen. In 1990 evolueerde de logistiek naar hoge toegevoegde waarde creatie en vanaf 2008 is e-commerce, proces engineering en supply chain engineering steeds belangrijker geworden. Voor Katoen Natie is ook duurzaamheid speerpunt van beleid geworden, waarbij ingezet wordt op ‘afval is grondstof’ en wind- en zonne-energie.

Groene stroom

Bij Katoen Natie in de Waaslandhaven zijn eind 2017 zes nieuwe windturbines in gebruik genomen, met een hoogte van 185 meter en een vermogen tot 3,2 MW. De capaciteit is goed voor het elektriciteitsverbruik van zo’n 13.000 huishoudens. Door de groene stroom wordt 22.600 ton CO2 bespaard, vergelijkbaar met de uitstoot van 9.800 auto’s of 3.600 woningen. De inhuldiging gebeurde door minister Kris Peeters. Fernand Huts pleitte in zijn toespraak voor een uitstap uit kernenergie en een focus op groene energie.

Terugdringen CO2
,,Het terugdringen CO2 is van groot belang. In het uitstippelen van een energiebeleid moet de uitstootvermindering een hoeksteen zijn. Gelukkig is in België de bekommernis om de CO2 uitstoot heel groot. De focus van het energiebeleid dient op groene energie te zijn. De technologie in deze sectoren ontwikkelt zich in sneltreinvaart en de prijsstructuur gaat naar beneden.”

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op