Katoen Natie investeert in Zeeuws-Vlaanderen

Katoen Natie investeert flink in haar vestigingen in Zeeuws-Vlaanderen. Zo wordt volop ingezet op de Zeeland Container Terminal (ZCT) ten gunste van short sea en binnenvaart als alternatief voor de toenemende congestie in de havens van Antwerpen en Rotterdam. ,,We hebben reeds meerdere investeringen gedaan in onze havenkraan en rollend materieel. Tevens zijn we blij dat we ons personeelsbestand hebben kunnen uitbreiden, al zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe collega’s voor beide Katoen Natie locaties in Terneuzen”, aldus Hans Durinck, die ruim een jaar geleden als vestigingsdirecteur van ZCT Katoen Natie werd aangesteld.

Momenteel loopt ook de vergunningsprocedure voor een nieuw kantoor aan de ZCT terminal in de Braakmanhaven. ,,Sowieso kijken we continu hoe we ons kunnen en moeten voorbereiden op de toekomst.”

 

Sterke combinatie

ZCT is de enige terminal gelegen aan open water in de Gent-Terneuzen regio. De terminal is in 1999 opgestart en sinds de millenniumwisseling operationeel. Vijf jaar later volgde Katoen Natie Logipark. Via ZCT kunnen diverse bedrijven hun lading verschepen. De terminal vormt samen met Katoen Natie Logipark een sterke combinatie. Sinds de start is er een flinke expansie doorgemaakt, waarbij Katoen Natie is uitgegroeid tot logistieke draaischijf in het havengebied van Terneuzen.

 

Hans Durinck, vestigingsdirecteur van ZCT Katoen Natie.

Value Park

De Zeeland Container Terminal aan de Westerschelde en het Katoen Natie Logipark op het Value Park Terneuzen, zijn tot stand gekomen om de activiteiten van Dow Benelux en Trinseo optimaal te ondersteunen. De groei van het Value Park is voor een groot deel te danken aan chemieconcern Dow Terneuzen. Katoen Natie verricht op haar sites in Terneuzen allerlei logistieke werkzaamheden voor verschillende klanten, maar voornamelijk voor DOW en Trinseo. ZCT werkt optimaal door de gunstige ligging van de terminal. Ze is bereikbaar zonder sluizen te hoeven passeren en gelegen vlakbij de laadpunten van Dow en Trinseo, het Katoen Natie Logipark en andere logistieke dienstverleners op het Value Park.

 

Congestie

ZCT zet de komende tijd vol in om de dienstverlening aan de bestaande klanten te verstevigen en richt zich daarnaast ook op nieuwe ladingstromen in short sea en binnenvaart. ,,De deep sea ports lopen vast. De congestie in de havens van Antwerpen en Rotterdam is ongekend. Vandaar dat short sea rederijen op zoek zijn naar uitwijkmogelijkheden. Deze rederijen hebben snelheid en aanmeer betrouwbaarheid nodig en die kunnen wij hen geven. ZCT heeft de ambitie om uit te groeien tot short sea hub voor Zeeland”, benadrukt Hans Durinck.

 

Open verbinding

Een groot voordeel is de open verbinding met de Westerschelde, niet gehinderd door sluizen. ,,Ik denk dat, door de congestie en de onbalans in de containerisatie en de oorlog in Oekraine, eerder een focus op near shoring gaat komen. Daardoor zullen we een groei in short sea volumes gaan zien. Kleinere havens en terminals, zoals ZCT zijn meer geschikt om deze schepen en volumes te ontvangen dan de deep sea ports die zich focussen op de mega carriers.”

 

Lichters

Katoen Natie zorgt ervoor dat de producten op een zo gunstig mogelijke manier bij de eindklanten terecht komen. Daartoe worden volledige concepten in de logistiek ontwikkeld, met oog voor kwaliteit, kostenefficiency, veiligheid en milieu. Vanaf de Zeeland Container Terminal vertrekken dagelijks lichters naar Antwerpen en Rotterdam.

 

Achterlandverbindingen

Op jaarbasis is Katoen Natie in Zeeuws-Vlaanderen goed voor zo’n 40.000 containers via de binnenvaart. De achterlandverbindingen zijn prima. ,,Zowel over het water als over de weg. Zeeuws-Vlaanderen is mede door de komst van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel al lang niet meer een achtergebleven gebied. De Sluiskiltunnel sluit mooi aan op de Expresweg richting Antwerpen en Gent.”

 

Silocomplex

Sinds de start zijn de vestigingen van Katoen Natie aan de Westerschelde en op het Value Park Terneuzen flink gegroeid. Katoen Natie Logipark beschikt over een enorm silocomplex. Van 40 silo’s en één loods in de beginjaren is het complex gegroeid naar 160 silo’s, twee loodsen en een opslagterrein van 30.000 vierkante meter in de open lucht. Bovendien is er de mogelijkheid tot verdere uitbreiding.

Technische dienstverlening

Katoen Natie verzorgt al bijna 20 jaar voor Dow en Trinseo op- en overslag, administratieve taken én een zeer technische logistieke dienstverlening. Enkele jaren geleden nam Trinseo in Terneuzen diverse activiteiten van Dow over.

 

Samenwerking

,,Inmiddels zijn 80 procent van de producten die we hier opslaan en behandelen afkomstig van Trinseo en 20 procent van Dow. In iedere silo kan 180 ton droge bulk worden opgeslagen. In 2018 zijn Katoen Natie en Trinseo een langdurige samenwerking aangegaan waarbij Trinseo een compounding plant bouwde binnen de loodsen van Katoen Natie Logipark”, aldus Mathias Horckmans, vestigingsdirecteur van Katoen Natie Logipark.

 

Compounding plant

,,In deze compounding plant (sinds 2018 operationeel) worden hoogwaardige plastics geproduceerd door Trinseo, die rechtstreeks worden verblazen naar de Katoen Natie silo’s. Synergie met onze klanten vinden we erg belangrijk.”

 

Horizontaal

De kracht van Katoen Natie is de flexibiliteit, waardoor wachttijden worden voorkomen. Het bedrijf staat op vraag van de klant altijd paraat, mede dankzij de horizontale organisatiestructuur, met korte communicatielijnen.

 

Katoen Natie Logipark.

 

Granulaten

De granulaten van Dow en Trinseo worden vervoerd naar de silo’s, waarna de medewerkers van Katoen Natie voor verdere verwerking zorgen. De toegevoegde waarde activiteiten variëren van verpakken in diverse vormen, zakken, big bags en octabins tot zeven, blenden en ontstoffen.

 

Laadpunten

Katoen Natie zorgt ervoor dat de juiste containers beschikbaar zijn om de laadpunten te bedienen. De volle containers worden per truck of terminal trekker naar de nabijgelegen terminal vervoerd. Vandaar gaan ze per lichter naar de deepsea havens voor de wereldwijde distributie.

 

Toegevoegde waarde

Katoen Natie, dat ruim 160 jaar geleden werd opgericht in bakermat Antwerpen, heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. Het concern voorziet in toegevoegde waarde in de ruime zin van het woord. Naast op- en overslag worden ook allerlei (technische en logistieke) toegevoegde waarde activiteiten verricht. Het concern profileert zich dan ook als ‘engineer van de logistieke goederenstromen’. Haar missie is ‘To create maximum added value by providing tailor-made, full-service logistics and engineering solutions to key-customers all over the world’. Katoen Natie headquARTers is nog altijd gevestigd in Antwerpen centrum.

 

Multinationals

De groep telt inmiddels 15.000 werknemers en beschikt over ruim 100 vestigingen in 30 landen. In Europa, Azië en de Verenigde Staten. De voornaamste klanten van Katoen Natie zijn multinationals uit de chemiesector, de automotive en de consumptiegoederenindustrie. Toen Fernand Huts in 1984 aan het roer kwam te staan van Katoen Natie, vervolgens Seaport Terminals overnam en daarna nog 15 andere stevedoring bedrijven, geraakte het bedrijf in een stroomversnelling.

 

 

Mathias Horckmans, vestigingsdirecteur van Katoen Natie Logipark.

Technologie

Katoen Natie gaat in de toekomst nog meer inzetten op technologie. Het wereldwijd opererende familiebedrijf heeft de focus op sustainability, engineering, innovatie, automatisering en herlokalisering van werkzaamheden. Waar mogelijk wordt de modernste technologie ingezet bij het pendelen op grote opslagterreinen, bijvoorbeeld met veilige onbemande trucks.

 

Kaai

De kiem van Katoen Natie ligt in 1854 toen goederen op de kaai werden ontvangen. In 1948 kwam daar magazijnopslag, vervoer, expeditie en douaneagentschap bij en sinds 1986 overslag, stouwerij, laden- en lossen van schepen. In 1990 evolueerde de logistiek naar hoge toegevoegde waarde creatie en vanaf 2008 zijn e-commerce, procesengineering, supply chain engineering, innovatie en duurzaamheid steeds belangrijker geworden. Een voorbeeld van innovatie is het systeem van ‘optical seperation’, waarbij granulaat gescheiden wordt met een zeer laag energieverbruik.

 

The Sustainable company

Duurzaamheid is een steeds belangrijker speerpunt van beleid geworden van Katoen Natie. Vandaar dat zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg worden gehaald. Dat zorgt voor een schoner milieu en lagere transportkosten. Katoen Natie heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een echte sustainable company.

Overtuiging

,,Ook bij onze klanten zie je dat duurzaamheid in hun visie en missie is verweven. Geen ‘green washing’ want er wordt daadwerkelijk op een andere manier naar duurzaamheid gekeken. Ook als de kosten wat hoger zijn wordt toch voor ‘meer CO2-neutraal’ gekozen. Die overtuiging van de energietransitie is er echt. Dat willen wij graag faciliteren”, zegt Hans Durinck.

 

Groene energie

Katoen Natie richt zich met windturbines en zonnepanelen in toenemende mate op groene energie. De magazijnen op Logipark liggen dan ook volledig vol met zonnepanelen en wekken een veelvoud op van de energie die zelf gebruikt wordt. Het bedrijf zet sterk in op vergroening en voldoet volledig aan de Ocean Clean Sweep om zoveel mogelijk te voorkomen dat er deeltjes van kunststofgranulaten in het milieu terechtkomen.

 

 

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op