Juni drukke maand in maritiem Nederland

Juni staat boordevol evenementen voor de maritieme sectoren in Nederland. Innovatie, verduurzaming, digitalisering, internationale handelskansen, het werven van talent, kennis delen en verbindingen leggen zijn daarbij de kernelementen. Grofweg gelijk aan de onderwerpen die afgelopen donderdag op de agenda stonden bij de Algemeen Bestuursvergadering van Nederland Maritiem Land (NML).

 

De kwartaalvergadering vond dit keer plaats op het Navingo Career Event in Rotterdam. Op de agenda prijkten onderwerpen als, ‘towards zero emissions’, ‘digital & autonomous shipping’, ‘blue growth’ en de internationale positionering van het Nederlandse maritieme cluster. Speciale aandacht was er voor arbeidsmarktbranding. Astrid Kee, voorzitter van de Human Capital Council van Nederland Maritiem Land en lid van het college van bestuur van de STC-Group presenteerde op het Navingo Career Event de nieuwe strategie voor arbeidsmarktbranding, waar de afgelopen maanden hard aan gewerkt is. Doel is om door middel van communicatie over de aantrekkelijkheid en veelzijdigheid van het werk in de maritieme sector een goed imago op de arbeidsmarkt op te bouwen om er zodoende samen voor te zorgen dat er meer studenten en andere instromers komen werken in de maritieme sectoren. De officiële lancering van de collectieve arbeidsmarkbranding zal plaatsvinden in de Maritime Week (2 t/m 9 november 2019).

 

Rotterdam Port Intro

Toevalligerwijs vond afgelopen donderdag ook de jaarlijkse Rotterdam Port Intro plaats, waarbij zo’n honderd studenten voor één dag gekoppeld werden aan een bedrijf dat in de Rotterdamse haven opereert. Hierdoor ontstond een mooi beeld van de carrièremogelijkheden in de dynamische omgeving die de haven biedt.

 

Kennis maken met Annemieke Nijhof

Ook juni biedt weer bijzonder veel bijeenkomsten voor de maritieme sectoren. Zo vindt op 5 juni de ‘Kennisconferentie Topsector Water & Maritiem en NWO’ plaats. Er wordt daarbij niet alleen teruggekeken naar in welke onderwerpen er vooral is geïnvesteerd, wat de aansprekende voorbeeldprojecten zijn en wat partijen in de gouden driehoek eraan gehad hebben, maar ook wordt de blik vooruit gericht. De kennis- en innovatieagenda’s worden namelijk vernieuwd. Op dit moment worden de grote lijnen voor het onderzoek voor de komende vier jaar uitgezet. Bovendien krijgt de Topsector Water & Maritiem per 1 juni een nieuw boegbeeld: Annemieke Nijhof. Een uitstekende gelegenheid om kennis te maken.

 

Staatsbezoek

Op 13 en 14 juni staat de economische missie naar Ierland gepland, ‘Havenontwikkeling en maritieme infrastructuur’ met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en zakelijk missieleider Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, op het programma. Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Ierland.

 

Welkom op het water

In het daaropvolgende weekend (15 en 16 juni) organiseert de HISWA met hun campagne ‘Welkom op het water’ samen met partners de eerste editie van het Meevaarweekend. Tijdens dit weekend worden booteigenaren, watersportondernemers en -verenigingen gevraagd om eens iemand het water op te nemen die nog nooit heeft gevaren.

 

Subsidiekansen

Op 18 juni is het dan tijd voor het seminar ‘Maritieme innovatie met Horizon 2020 financiering’ in Harderwijk. Horizon 2020 (H2020) is het meest omvangrijke innovatie- en onderzoeksprogramma van Europa. Het biedt kansen voor iedere organisatie of onderneming actief op het gebied van technologische ontwikkeling, innovatie of onderzoek en richt zich met name op internationale samenwerking. Hiervoor is bijna 80 miljard euro vrijgemaakt door de Europese Unie. Het seminar gaat specifiek in op de (subsidie)kansen voor maritiem georiënteerd MKB. Wilt u meer informatie over het programma of wilt u zich aanmelden voor dit seminar? Klik op de link https://www.maritiemland.nl/events/forum-europa-seminar-maritieme-innovatie-met-horizon-2020-financiering-3/

 

Verduurzaming

Van 25 tot en met 27 juni vindt ‘The International Exhibition of Electric and Hybrid Marine Charging and Propulsion Technologies and Components’ plaats in de Amsterdamse RAI. Hier draait alles om elektrische of hybride voortstuwing binnen de maritieme sectoren. Een belangrijke stap op de verduurzamingsagenda van de scheepvaart.

 

Bovenstaande evenementen zijn slechts een kleine greep uit het gehele aanbod. Een totaaloverzicht en de mogelijkheden voor aanmeldingen zijn te vinden op: www.maritiemland.nl/maritieme-sector/maritieme-evenementen.

 

 

Over Nederland Maritiem Land 

Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 17.200 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 271.500 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van 23,3 miljard euro.

 

Meer informatie

https://www.maritiemland.nl

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op