Jaarcijfers Havenbedrijf Rotterdam 2022

Overslag haven Rotterdam in 2022 vrijwel gelijk gebleven ondanks oorlog en afzwakkende economie

 

– Goederenoverslag vrijwel gelijk in 2022 (-0,3%)
– Grote onderliggende verschillen: veel meer LNG, minder containers
– Goed financieel resultaat Havenbedrijf
– Grote investeringen in waterstof en biobrandstoffen
– Gebrek voortgang stikstofdossier vertraagt energietransitie

 

De oorlog in Oekraïne leidde vorig jaar tot ongekende verschuivingen in goederenstromen. Het totaal aan in Rotterdam overgeslagen goederen was met 467,4 miljoen ton vrijwel gelijk (-0,3%) aan 2021 (468,7 miljoen ton), maar de achterliggende cijfers laten flinke veranderingen zien. Zo nam de containeroverslag 5,5% af in aantallen TEU (-9,6% in tonnen), vooral omdat na de invasie in Oekraïne het containerverkeer van en naar Rusland vrijwel stilviel. De aanvoer van LNG, vooral uit de VS, nam 63,9% toe, als alternatief voor Russisch gas. Tegelijkertijd steeg de import van kolen met 17,9% omdat vooral de Duitse kolencentrales meer draaiuren maakten. In lijn met de sancties verminderden bedrijven de import van Russische olie, olieproducten en kolen, en slaagden ze erin deze van elders aan te voeren.

 

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “2022 was in veel opzichten een buitengewoon jaar. De oorlog en de sancties leidden tot veranderingen in de mondiale energiestromen en hoge energieprijzen en daardoor tot een hoog inflatiecijfer en een afzwakkende economie. Het Rotterdamse bedrijfsleven en alle dienstverleners hebben snel en adequaat kunnen inspelen op de veranderingen. De oorlog heeft ook de risico’s laten zien van een grote afhankelijkheid van één of enkele landen voor cruciale sectoren. In die zin moet de oorlog een stimulans zijn om de weerbaarheid van Nederland en Europa op het gebied van energie en industrie te versterken. Dat betekent zorgen voor een versnelling van de productie van hernieuwbare energie en het behouden van strategische industrie. Maar zaken als het gebrek aan tempo in het stikstofdossier, de hoge energieprijzen in Europa en de snelheid en schaal waarmee de Amerikaanse overheid nu de verduurzaming van haar industrie aanjaagt, dreigen Nederland en Europa op achterstand te zetten. Hierin moeten we echt naar een hogere versnelling.”

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op