Imposante nieuwbouw bij EDR Antwerp Shipyard

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan afwerking en inrichting van de imposante nieuwbouw van EDR Antwerp Shipyard aan de rechteroever. De verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor is medio augustus voorzien. Later volgt nog een officiele opening. Nadat begin dit jaar al een nieuwe kaaimuur is gerealiseerd worden inmiddels nieuwe wegen aangelegd en droogdok 5 en enkele 100 tons hijskranen gerenoveerd. Het bedrijf dat eind jaren negentig werd opgericht als Engine Deck Repair NV, is uitgegroeid van een kleine werkplaats tot een scheepswerf die ook de meest uitdagende reparatie- en verbouwingswerkzaamheden aan kan. De activiteiten variëren van eenvoudig onderhoud tot complete refits.

 

EDR Antwerp Shipyard is de grootste scheepswerf van België, strategisch gelegen in het hart van Europa. Er is ondercapaciteit aan goede betrouwbare scheepswerven in Europa. Vandaar de grote vraag naar capaciteit voor dokwerk bij EDR, met name op het gebied van reparaties en ombouw. Het Antwerpse bedrijf staat goed op de kaart vanwege haar combinatie van kwaliteit, prijs en performance. De werf telt ondertussen 165 vaste werknemers en 350 directe subcontractors van verschillende nationaliteiten.

 

Energiezuinig

In de nieuwe kantoorgebouwen en faciliteiten worden energiezuinige technieken toegepast (zonnecollectoren, warmtepomptechnieken, zonnepanelen). De nieuwe infrastructuur in droogdok 5 zal aangedreven worden door frequentie gestuurde motoren om de piekbelasting op het elektriciteitsnet te verminderen. Op heel de werf wordt ledverlichting geïnstalleerd om energieverbruik te verminderen. Ook worden walstroomfaciliteiten uitgebreid. Verder worden de dokken uitgerust met nieuwe waterzuiveringssystemen en wordt een huishoudelijke afvalinstallatie gebouwd.

 

Het nieuwe hoofdkantoor van EDR Shipyard

Mercantile

EDR Antwerp Shipyard heeft in 2015 het nieuwe hoofdkwartier gebaseerd op de vroegere concessie van Mercantile / Antwerp Ship Repair (kaai 403B). In dat jaar nam EDR het volledige eigendom en beheer over van de werf aan kaai 403 in het centrum van de haven van Antwerpen. Sindsdien is er fors geïnvesteerd in droogdokken, kranen en werkplaatsen.

 

 

Aantrekkingskracht

EDR heeft een aantrekkingskracht op diverse bedrijven die geïnteresseerd zijn in vernieuwde dok-, kade- en opslagfaciliteiten. Toen havenschepen Annick De Ridder een bezoek bracht aan de nieuwbouw van EDR Antwerp Shipyards onderstreepte ze: ,,Het is belangrijk dat bedrijven als EDR blijven investeren in de toekomst om een nog betere dienstverlening aan de klanten van de haven te garanderen. Want een haven zonder droogdok is als een sportveld zonder supporters.”

 

Vier dokken

Commercieel manager Philippe Trouillard van EDR Antwerp Shipyard: ,,Wij zeggen bij EDR: ‘een haven zonder droogdok is als een café zonder bier. We beschikken over vier dokken, van 192 tot 300 meter. In de eerste helft van 2024 zal het tweede grootste dok weer operationeel zijn na grondige renovatie en onderhoudswerkzaamheden.”

 

Linkeroever

EDR beschikt ook over een filiaal op Linkeroever. Dat is er hoofdzakelijk op gericht om reparaties uit te voeren op de linkeroever in de haven van Antwerpen. Aldaar is ook de powerpackafdeling gesitueerd.

 

Voordeliger en milieuvriendelijker

Schepen hebben bij EDR Antwerp Shipyard nu de mogelijkheid om nabij de economische activiteiten te dokken. Dit alles heeft een zeer positieve impact op de CO2-uitstoot. ,,We zijn nu al een van de grotere Europese scheepswerven, terwijl we nog maar vijf jaar geleden gingen inzetten op een internationale klantenportfolio. Inmiddels komen schepen uit heel Europa bij ons dokken, ook los van cargo. Het is voordeliger en milieuvriendelijker om bij ons te dokken dan schepen naar werven in Polen, Turkije of China te laten varen. Vooral het ecologische aspect wordt steeds belangrijker”, vervolgt Trouillard.

 

China

Als een reparatie aan een schip wellicht iets duurder, maar meer kwaliteitsvol wordt verricht in de nabijheid, is de keuze snel gemaakt. ,,Een schip moet bijvoorbeeld 15 dagen dokken, of het nu in Antwerpen of in China ligt. Het kost echter 25 dagen om naar China te varen en ook nog eens 25 dagen om terug te keren”, benadrukt de commercieel manager.

 

Visie

De visie van EDR Antwerp Shipyard is om ‘uit te blinken in de scheepswerfsector en duurzame partnerships aan te gaan met alle betrokken partijen, erop gebrand om de waarde van hun kernactiviteiten te verhogen en de ecologische voetafdruk in de scheepvaartindustrie te verkleinen’.

 

Europa

EDR geeft niet alleen het goede voorbeeld in België, maar in heel Europa. Een scheepswerf kan tegelijkertijd economisch rendabel zijn en de focus hebben op vermindering van de ecologische impact. Dat laat EDR Shipyard Antwerp in de dagelijkse praktijk zien.

 

Onderwijs

Met het oog op toekomstige invulling van vacatures staat EDR open voor alle scholen om rondleidingen te faciliteren. Het organiseren van jobdagen en rondleidingen voor het onderwijs hebben een positief effect op spontane sollicitaties.

 

 

Robotica

EDR Antwerp Shipyard is steeds op zoek naar nieuwe innovatieve toepassingen om werken in de droogdokken en aan boord uit te voeren. ,,Het werken met robotica is daar een onderdeel van. Nu al werken we in dok met semi-automatische hoge druk robotten om schepen schoon te spuiten met hoge druk en zijn we aan het onderzoeken om schepen te coaten met magnetische robots die op de zijde van het schip verticaal heen en weer rijden.”

 

EDR is technisch katalysator in haven Antwerpen-Brugge

 EDR Antwerp Shipyard heeft als doel een technische katalysator te zijn in de haven van Antwerpen-Brugge. Door de sterk verhoogde activiteiten en bezettingsgraad van de scheepswerf, worden in toenemende mate internationale klanten en technische leveranciers aangetrokken. Deze klanten kwamen initieel niet naar deze haven, maar zoeken nu lading om naar Antwerpen te komen en daarna reparatie en onderhoud bij EDR Antwerp Shipyard uit te voeren. Dit is goed voor de economie en werkgelegenheid in Antwerpen en omgeving.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op