Heros Sluiskil: optimale metaalwinning uit bodemas

Bij Heros Sluiskil wordt AEC-bodemas hoogwaardig opgewerkt tot duurzame secundaire grondstoffen voor infrastructurele projecten en de betonwarenindustrie. Het oorspronkelijke restafval uit de grijze containers komt zo terug de maatschappij in met mooie functionele toepassingen. Er worden ook zoveel mogelijk ferro en non-ferro metalen terug gewonnen. Een win-win situatie want naarmate er meer metalen worden teruggewonnen, geraken de uit de bodemas afkomstige bouwstoffen schoner. Na het opschonen gaan de metalen naar de eindverwerkers voor een tweede leven in bijvoorbeeld de automotive of de elektronica.

Dankzij de vernieuwing van de productiecapaciteit in de afgelopen jaren én de huidige uitbreiding van het terrein met 8 hectare is Heros klaar om de snelle ontwikkelingen in de circulaire wereld voorlopig weer het hoofd te bieden. Het akkerland aan de Noordzijde op het Ecopark Terneuzen wordt momenteel ingericht als industrieterrein. Bij Heros zijn inmiddels 100 mensen werkzaam en er zijn doorlopend vacatures. Aan de kade in Sluiskil wordt er jaarlijks 650.000 ton bodemas per schip aangevoerd en dat zal binnen afzienbare tijd verder toenemen.

 

Green Deal

Dankzij moederbedrijf Remex GmbH zijn in de afgelopen jaren ook een nieuwe AEC-bodemas opwerkingsinstallatie, de daaraan gerelateerde vernieuwde wasstraat en een non-ferro fabriek gerealiseerd. Leidraad daarbij zijn de gewenste ontwikkelingen vanuit de Green Deal voor de verduurzaming van AEC-bodemas. Heros is zich ervan bewust dat de circulaire ontwikkelingen door blijven gaan en naar de toekomst toe nog meer investeringen en innovaties vragen. Het gebied dat nu nog weiland is, wordt binnen twee jaar ingericht om de toenemende activiteiten te kunnen huisvesten. Per 1 januari 2023 moet een groot gedeelte (circa 2 hectare) al gereed zijn.

 

Opslag

De exacte invulling van het nieuwe terrein staat nog niet vast, maar het is met name van belang voor opslag van nieuwe producten. Ook moet gedacht worden aan verdere innovaties. Bijvoorbeeld een alternatief voor cement, waardoor er nog meer metalen uit de bodemassen kunnen en moeten worden teruggewonnen. Groen cement zorgt voor verlaging van de CO2 footprint, maar vergt verregaande innovaties.

Vlnr Zeeuws gedeputeerde Jo-Annes de Bat, Michiel Poppink (SG11), Sebastian de Rijcke,
Arie de Bode (beiden Heros) en Erik van Merrienboer (burgemeester Terneuzen).

Chemisch

De productieprocessen bij Heros zijn nu nog volledig mechanisch, maar met innovatieve oplossingstechnieken zou bijvoorbeeld meer koper uit de bodemassen kunnen worden teruggewonnen. Een chemisch medium kan daarbij behulpzaam zijn. Dat zijn kostbare technieken en vragen andere disciplines. Voordeel voor Heros is dat het nu een groot nieuw terrein achter de hand heeft.

 

Delta R-technologie

Ondertussen wordt al de geavanceerde Delta R-technologie beproefd bij Heros Sluiskil. Samen met Stage Gate 11 uit Breukelen en SieTec uit Terneuzen zijn de krachten gebundeld om zelfs de kleinste stukjes metaal te herkennen in AEC-bodemas en ze er vervolgens uit te filteren. Daartoe is onlangs een proef gestart.

 

Subsidie

De provincie Zeeland verstrekte bijna 50.000 euro subsidie uit het fonds ‘Zeeland in Stroomversnelling’ om dit te onderzoeken en of de geavanceerde Delta R-technologie van SG11 ook breder inzetbaar is in de afvalverwerkende industrie. De geavanceerde technologie van SG11 is gepatenteerd onder de naam ‘Delta R’,

 

Licht

SG11 levert de techniek om minuscule metaaldeeltjes in de bodemas te detecteren en te analyseren. Het bedrijf past deze op licht gebaseerde techniek al toe om explosieven en ook drugs op luchthavens op te sporen.

 

Automatiseren

SieTec levert de kennis in de pilot in Sluiskil om er een geautomatiseerd productieproces van te maken. Als de proef slaagt zal bijvoorbeeld een robotarm moeten worden geïnstalleerd. Doelstelling is om de scheiding van bodemas en metalen volledig te automatiseren.

 

KicMPi

De drie projectpartners zullen hun kennis delen binnen het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) dat samenwerking tussen bedrijven promoot om innovatie in de procesindustrie te bewerkstelligen in Zeeland.

 

Analyseapparatuur

De analyseapparatuur van SG11, zoals een spectrograaf en sensoren, wordt gebruikt om de reflecties van metaaldeeltjes te meten. Zo kan worden gezien of een stukje metaal bijvoorbeeld ijzer, goud, zilver, koper, zink, palladium of RVS is. Thans wordt een hele hoop data verzameld en bewerkt om de reeds ontwikkelde algoritmen nader te preciseren.

 

Sneller

,,Dat wordt nu allemaal verder uitgewerkt in het laboratorium. Vervolgens komt er een analyse die in de praktijk getoetst wordt aan de conventionele methode van metaaldetectie. De kunst is om het soort metaal snel te herkennen. Met deze nieuwe techniek moet alles vele malen sneller gaan”, aldus Sebastian de Rijcke, projectleider van Heros Sluiskil.

 

Luchthavens

De techniek heeft zich al in de praktijk bewezen, doelt directeur Michiel Poppink van SG 11 op bovengenoemde detectie op luchthavens. ,,De proef is er dus op gericht om de Delta R-technologie ook in te zetten voor optimale metaalwinning uit AEC-bodemas. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar het bespaart ook op primaire grondstoffen, zodat er dus minder een beroep moet worden gedaan op mijnbouw in verre landen”, zegt Poppink.

Schoner

Door de maximaal optimale metaalwinning wordt de bodemas ook schoner waarmee de bredere toepassingen in infrastructuur en betonwaren beter bereikbaar worden. Circulaire economie ten top.

 

granova® producten

Heros heeft in de afgelopen jaren al vele tonnen van haar granova® producten mogen leveren. Deze zijn tot stand gekomen door hoogwaardige opwerking van AEC-bodemas, afkomstig van verbrand huishoudelijk afval. granova® Immomix is een van de jongste loten aan de stam: een grondstof voor het produceren van een cementgebonden fundering. Deze fundering wordt regelmatig toegepast bij de aanleg van distributiecentra en GWW projecten door heel Nederland.

 

Eigen certificaat

Heros beschikt sinds begin dit jaar over haar eigen certificaat conform de BRL 9322, waardoor het haar eigen cementgebonden fundering mag produceren: Immonova. Het eigen cementgebonden funderingsproduct wordt samen met partner Van de Beeten op de markt gebracht onder de naam Immonova Optiblend. Heros zorgt voor de goede grondstoffen en infra aannemer Van de Beeten mengt en verwerkt het product voor diverse projecten.

 

Immonova Optiblend

De granova® Immomix wordt met binnenvaartschepen aangevoerd naar Van de Beeten. Na het mengen brengen vrachtwagens de Immonova Optiblend naar het project. Daar wordt het verdicht en afgewerkt. Na het aanbrengen van de cementgebonden fundering kan gestart worden met de bouw van distributiecentrum of bedrijfsterrein.

 

Vergroening

Er is veel vraag naar cementgebonden fundering in verband met de vergroening van producten. Immonova Optiblend wordt voor ongeveer 90 procent vervaardigd uit granova® IMMOMIX. Voor het overige wordt het gevormd door toeslagstoffen om de gewenste druksterkte te bereiken, waaronder cement.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op