Heros Sluiskil omarmt de binnenvaart

2013 was voor Heros Sluiskil een succesjaar, met een record op- en overslag in de haven van Terneuzen. Deze expansieve onderneming, dè specialist op het gebied van herwinning van grondstoffen uit afval, is lid van het netwerk van Regionale Overslag Centra (ROC), dat als doelstelling heeft om het vervoer van goederen over water zo veel mogelijk te stimuleren. Vorig jaar werd in totaal 35 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart van en naar de Zeeuwse havens vervoerd. Hiervan nam Heros Sluiskil, een belangrijke duurzame speler in de Terneuzense kanaalzone, een aanzienlijk aandeel van bijna twee miljoen ton voor haar rekening. Het milieuvriendelijke vervoer over de binnenwateren past dan ook perfect binnen de filosofie van Heros Sluiskil.
Op het Heros Ecopark Terneuzen, onderdeel van het Biopark Terneuzen, is er sprake van clustering van bedrijvigheid. Er wordt concreet invulling gegeven aan het principe ‘afval voor de een, is grondstof voor de ander’. Behalve Heros Sluiskil zijn op het Ecopark Terneuzen ook een commerciële (biologische) afvalwaterzuiveringsinstallatie, een biomassacentrale, een biodieselfabriek en een raffinageplant voor fijnere non-ferro metalen gevestigd. Diverse reststromen worden er op duurzame wijze met elkaar verbonden, om verlies van grondstoffen en energie zoveel mogelijk te beperken. De afvalwaterzuivering is in 2012 uitgebreid met een innovatieve CMBR installatie, waarbij zowel eigen als afvalwater van derden wordt gezuiverd. De biomassacentrale wordt voor de ene helft gevoed door organische mest (varkensmest) en voor de andere helft door feedstromen (tarweresten, energiemaïs). Via vergisting ontstaat gas dat na verbranding omgezet wordt in elektriciteit (groene energie). Op het Heros Ecopark Terneuzen vindt ook veel op- en overslag voor derden plaats. Heros is momenteel druk doende met een groot project in Amsterdam in verband met een landschappelijke inpassing langs het Noordzeekanaal: het Groene Schip. In de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt een groot natuur- en recreatiegebied. Het gebied moet een natuurlijke grens worden tussen het drukke aangrenzende Westelijke Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een speciaal ontwerp gemaakt: Het Groene Schip. In het voorgestelde ontwerp wordt langs de rand van de haven een enorm grondlichaam aangelegd in de vorm van een groot schip.

Beton
Bij Heros Sluiskil is er de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een BeoordelingsRichtLijn (BRL) om de toepassing van AEC-granulaat in beton mogelijk te maken. Sinds eind oktober 2013 is ze als eerste bedrijf in Nederland in het bezit van het KOMO® productcertificaat voor de levering van hoogwaardig AEC-granulaat als toeslagstof voor de betonindustrie. Met de nieuwe grondstof granova® heeft Heros een nieuwe loot toegevoegd aan de reeks duurzame grondstoffen voor hoogwaardige toepassing in de betonwaren-, asfalt- en keramische industrie. Met het nieuwe hoogwaardige product onderstreept Heros dat het voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. ,,Verschillende betonfabrikanten passen inmiddels granova® toe ter vervanging van zand en grind,  met positieve reacties tot gevolg. De stenen, tegels en blokken die vervaardigd zijn met granova®, zijn inmiddels al in gebruik”, aldus Jan Kappetein, die samen met Arie de Bode de directie vormt van Heros Sluiskil Voordat granova® toegepast mag worden dient de kwaliteit van het hele proces te zijn gewaarborgd. Het proces is gecontroleerd door SGS. Tegelijkertijd is de controle door de certificerende instantie een continu proces, opdat de kwaliteit ten allen tijde gewaarborgd blijft. Met het KOMO® certificaat voldoet Heros als eerste in Nederland aan de voorwaarden om zand en grind in beton gedeeltelijk te vervangen door granova®. In het proces van duurzaam hergebruik van afvalstoffen worden bij Heros extra schone producten (verbindende duurzame korrels) voor toepassingen in het hogere segment vervaardigd. Heros heeft daartoe haar productie-installaties gemodificeerd, want het proces om korreltjes voor de betonindustrie te maken vergt een veel nauwere specificatie dan opgewerkt bodemas als ophoogmateriaal voor de wegenbouw. ,,Er is behoorlijk vraag naar. In diverse sectoren is er sprake van een verdringingsmarkt, maar dat geldt veel minder voor de enorme betonindustrie. Granova® zorgt juist voor een extra toegevoegde waarde. Van de totale productiecapaciteit van 500.000 ton kan er in potentie 300.000 ton als Granova® op de markt gebracht worden. Het is aan de betonfabrikanten om de hele cocktail aan grondstoffen in hun recepturen in te passen. Een steen wordt gemaakt van de grondstoffen water, zand, cement en grind. Maximaal vijftig procent van zand en grind mag vervangen worden door Granova®”, legt Edwin Heijnsdijk uit, projectleider bij Heros Sluiskil. De chemisch analist van origine, is al een twintigtal jaar werkzaam in de afvalbranche. Sinds het jaar 2000 is Heijnsdijk bij Heros Sluiskil actief. ,,Ondanks het feit dat we deel uitmaken van een groot concern, is de eigen identiteit van Heros bewaard gebleven, met een grote mate van zelfstandigheid. Er is sprake van een horizontale organisatie, met een familiair karakter”, aldus Edwin Heijnsdijk.

Bulkmaterialen
Het afval van de welvaart wordt via Heros nuttig hergebruikt in de maatschappij. De onderneming richt zich vooral op bulkmaterialen zoals AEC-bodemassen, schroot en afvalwater. Kernactiviteiten zijn afvalstoffen inkopen, schoonmaken, sorteren en weer verkopen als grondstof voor de bouw en industrie. AEC-granulaat vindt zijn herkomst in hoogwaardig bewerkt bodemas, afkomstig van Afval Energie Centrales. Na bewerking wordt de bodemas traditioneel toegepast in infrastructurele projecten in Nederland. Met de circa 600.000 ton op jaarbasis bewerkt Heros in Sluiskil een equivalent van ongeveer veertig procent van de Nederlandse productie van bodemas, ofwel de reststoffen van zo’n zes miljoen inwoners. Op het gebied van verwijdering van non-ferro materialen uit AEC-bodemassen loopt Heros al geruime tijd voorop met de meest verfijnde technieken. Tijdens de bewerking worden er zoveel mogelijk waardevolle componenten uit de as gewonnen, zoals ijzer, roestvaststaal en non-ferro metalen als koper, zink, messing en aluminium. Bij Heros wordt er ook jaarlijks ruim 100.000 ton verbrandingsschroot schoongemaakt en weer verkocht aan de staalindustrie. Verbrandingsschroot is een door middel van magneten afgescheiden fractie uit bodemas. Deze bestaat doorgaans voor ruim de helft uit ijzerschroot en daarnaast uit onverbrande resten afval, bodemas en andere metalen. Zonder bewerking is dit schroot ongeschikt om in de staalindustrie toe te passen.

Duurzame kringloop
De nieuwe grondstof granova® is een duurzame grondstof voor gekwalificeerde toepassing in de betonindustrie. De onderneming draagt via dit nieuwe product letterlijk en figuurlijk een aardig steentje bij aan een fraaie op duurzaamheid gerichte kringloop. ,,Ondanks de nog steeds voortdurende crisis in de bouw hebben betonproducenten toch oog voor alternatieven; zeker als deze geen hogere kostprijs tot gevolg hebben. Daarnaast streeft een toenemend aantal betonfabrikanten er naar om groener te produceren, mede ingevolge de ministeriële Green Deal. Deze houdt onder andere in dat vanaf 2017 minstens de helft van de opgewerkte AEC-bodemassen geschikt moet worden gemaakt voor andere toepassingen dan ophoogmateriaal voor de wegenbouw. In dit proces is het product granova® zeer kansrijk. Door de gedeeltelijke vervanging van de primaire grondstoffen zand en grind door dit AEC-granulaat, wordt bijgedragen aan vergroening van betonproducten. De verwachting is dat we dit jaar ongeveer 75.000 ton granova® zullen produceren en verkopen, in 2015 ongeveer 100.000 ton”, zegt Kappetein.

Remex
Heros Sluiskil is in maart 2012 verkocht aan Remex Benelux GmbH uit Düsseldorf, werkmaatschappij van Remondis. Al deze bedrijven behoren tot de enorme Rethmann Groep, met in totaal 45.000 medewerkers. Het onderdeel Remondis GmbH is actief op het gebied van energie, afval en grondstoffen. Daar werken 22.000 mensen. Remex bestaat uit 28 bedrijven, voornamelijk gevestigd in Duitsland, actief op het gebied van herwinning van grondstoffen uit minerale of steenachtige afvalstoffen zoals AEC-bodemassen, puin, bouw- en sloopafval. ,,Door onze moedermaatschappij Remex hebben we veel meer mogelijkheden om de markt te verbreden en door te groeien. Met de overname is de continuïteit van Heros Sluiskil tot in lengte van jaren gewaarborgd.”

www.heros.nl
www.granova.nl
www.rocnl.com

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op