Heros Sluiskil: duurzame binnenvaart

Met een verwerking van 1 miljoen ton op jaarbasis is Heros Sluiskil de grootste opwerker van AEC-bodemas in de Benelux. Inmiddels wordt er jaarlijks 750.000 ton ruwe bodemas aangevoerd per binnenvaartschip en die volumes zullen nog verder toe gaan nemen. Het vervoer over het water naar de site in Sluiskil is milieuvriendelijker dan per vrachtwagen. Goed voor de CO2 footprint. De volle schepen worden aan de kade van Heros gelost door een kraan die onophoudelijk in bedrijf is.

 

Het aanleveren van grote partijen ruwe bodemas in Sluiskil is een mooi voorbeeld van duurzame binnenvaart. Zo lost de Jacobus Sr (voorheen Deo Volente) twee tot drie keer per week ruim 3.000 ton onbewerkte bodemas aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze ruwe bodemas is afkomstig van diverse afvalenergiecentrales uit Nederland. Daarmee worden telkens
120 vrachtwagens van de weg gehaald.

 

Beringen-Sluiskil

Sinds medio dit jaar vaart er ook vanuit Beringen om de paar weken een schip met zo’n 3.000 ton ruwe bodemas naar Sluiskil. De bodemaslijn vanuit Belgisch Limburg naar Sluiskil is eveneens een mooi voorbeeld van duurzaam vervoer over het water.

 

De Jacobus Sr (voorheen Deo Volente) lost twee tot drie keer per week ruim 3.000 ton onbewerkte bodemas,
afkomstig van diverse afvalenergiecentrales uit Nederland.

 

Franse bodemas

Sinds enkele jaren wordt ook Franse bodemas wekelijks 2 á 3 keer gelost in Sluiskil, via spitsen (kleinere binnenvaartschepen) met telkens ongeveer 750 ton aan boord, afkomstig van twee afvalenergiecentrales uit Parijs. Het betreft 100.000 ton op jaarbasis. De spitsen vanuit Frankrijk meren per tweetal aan in Sluiskil. Door de beperkte diepgang van het kanaal moet worden volstaan met minder lading.

 

Sieraden

In een grote stad als Parijs, met veel welvaart, zijn de metalen in de bodemas waardevoller, dan op het platteland. De Franse bodemas die Heros opwerkt bevat veel goud, zilver en koper dat in het huishoudelijk afval terecht gekomen is door met name sieraden en elektronica.

 

Nieuwe stroom

Vanaf eind november komt er nog een nieuwe stroom onbewerkte bodemas binnen via een afvalenergiecentrale uit Mulhouse. Deze bodemas kan met een groter binnenvaartschip worden aangeleverd bij Heros doordat er vanuit Mulhouse via de Rijn over de Schelde kan worden gevaren en het kanaal wordt vermeden.

 

Vacatures

Dankzij de vernieuwing van de productiecapaciteit én de forse uitbreiding van het terrein op het Ecopark Terneuzen is voor Heros Sluiskil de weg geplaveid naar de circulaire toekomst. Bij Heros zijn inmiddels 140 mensen werkzaam en er zijn doorlopend vacatures.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op