Heros Sluiskil breidt uit

Vanwege de snelle ontwikkelingen in de circulaire wereld wordt het terrein van Heros Sluiskil aan de noordzijde uitgebreid met 8 hectare. Het akkerland wordt binnen afzienbare tijd ingericht als industrieterrein op het Ecopark Terneuzen. Sinds de vestiging van Heros rond de millenniumwisseling wordt zo het totale bedrijfsterrein van 35 hectare in de beginjaren uitgebreid tot 50 hectare in de nabije toekomst. Bij de grootste opwerker van AEC bodemas in Europa zijn ondertussen 100 mensen werkzaam.

Als erfopvolger van de oude cokesfabriek is voor Heros goed nabuurschap een vanzelfsprekendheid. Ook bij de komende uitbreiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het dorp Sluiskil aan de overzijde van het Kanaal. De al aanwezige landschapswal wordt doorgetrokken en gaat over in een meer met struikgewas ingerichte groene zone. 

Nieuwe kade
De realisering van het nieuwe kadeterrein van Heros begin 2020 is ook een mooi voorbeeld van goed nabuurschap. Op verzoek van de Sluiskillenaren zijn de door betonrot aangetaste silo’s gesloopt en is het kadeterrein opnieuw ingedeeld. Jaarlijks wordt er 650.000 ton onbewerkte bodemas per schip aangevoerd aan deze kade. Door de vernieuwde indeling op de kade zijn er minder logistieke bewegingen en daardoor is er ook minder geluidsoverlast.

Groot zichtscherm
,,Daarmee wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van het dorp Sluiskil. Ook de wens om een groot zichtscherm te plaatsen is in vervulling gegaan. Daarop is aan de overkant te lezen: ‘working for the future’. Dat is voor de inwoners van Sluiskil prettiger dan aan te kijken tegen een berg bodemas of oude kolensilo’s”, zegt Arie de Bode, directeur van Heros Sluiskil.

Zeeuwse afvalstromen
Het grijze restafval wordt verbrand bij diverse Afval Energie Centrales. AVR en Suez verwerken sinds 2018 ook de Zeeuwse afvalstromen in haar verbrandingsovens in Rozenburg respectievelijk Roosendaal, waarna de AEC-bodemas bij Heros schoongemaakt wordt.

Edele metalen
De verbrande resten bevatten veel ijzer en non-ferro metalen. Uit de bodemas worden ook meer edele metalen als goud en zilver teruggewonnen, afkomstig van bijvoorbeeld sieraden of mobiele telefoons. ,,We vinden van alles terug in de bodemassen, zoals klokjes, bestek, sieraden, plaquettes, delen van kunstheupen, scharen, handgrepen van deuren, etcetera.”

Hoogwaardige opwerking
Bij Heros wordt de bodemas hoogwaardig opgewerkt tot duurzame secundaire grondstoffen voor de GWW en de betonwarenindustrie. Zo komt het oorspronkelijke restafval uit de grijze containers terug de maatschappij in als bouwstof met mooie functionele toepassingen. Bijvoorbeeld als fundering bij de aanleg van wegen, bedrijfsterreinen, pleinen of sportvelden. Zo krijgen de minerale reststoffen een tweede leven en wordt recht gedaan aan een duurzame kringloop. De circulaire economie wordt tenslotte steeds belangrijker om moeder aarde te ontzien.

Essentiële sector
Heros behoort als afvalverwerker tot de zogenaamde essentiële sector waardoor haar bedrijfsactiviteiten ook sinds de pandemie onverminderd zijn doorgegaan. De hoeveelheid aangeboden verbrand huishoudelijk afval is namelijk ongeveer hetzelfde gebleven.

Green Deal
In het kader van de Green Deal, waarbij in 2012 afspraken zijn gemaakt tussen overheid en bedrijfsleven over de verduurzaming van AEC-bodemas, heeft Heros de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in noodzakelijke nieuwe opwerkingstechnieken. IBC-bodemas is inmiddels voltooid verleden tijd en Heros heeft in de afgelopen jaren een reeks van duurzame grondstoffen of producten ontwikkeld onder de merknaam ‘granova’. 

granova® IMMOMIX
Met name het nieuwe product granova® IMMOMIX wordt momenteel veel toegepast. Het is een circulaire grondstof die speciaal ontwikkeld is voor de toepassing als hoofdbestanddeel in immobilisaat. De bouwsector heeft namelijk steeds meer behoefte aan bouwstoffen die zijn vervaardigd uit secundaire grondstoffen, om zowel duurzame als economische redenen. Niet in het minst ook vanwege de krapte van primaire bouwstoffen. 

Semi beton
,,Granova® IMMOMIX is een semi beton mengsel dat toegepast wordt als fundering voor met name bedrijfsterreinen, ophogingen in rijkswegen en fietspaden. Ook is er veel vraag naar granova® GRANUMIX, met name voor betonstraatstenen”, zegt De Bode. Granova® GRANUMIX kan tot 30 procent aan primaire grondstoffen vervangen bij de productie van niet-constructief beton zoals depotblokken, betonstenen, trottoirtegels en vloerplaten. 

Waterbuffering
Met granova® COMBIMIX en granova® DRAINMIX bedient Heros ook in toenemende mate de markten van wegenbouw en infrastructurele werken. Granova® DRAINMIX heeft naast fundering en ophoging ook de interessante eigenschap van waterbuffering in een bebouwde omgeving. Immers, de hevige regenbuien van heden ten dage vragen een versnelde afvoer van het regenwater om met name pleinen en wegen begaanbaar te houden. Het is inmiddels door AquaBASE al toegepast in Limburg in projecten voor klimaatadaptie.

Fijnste fracties
De nieuwste loot aan de duurzame stam van Heros is granova® CERAMIX, dat wordt gemaakt van de fijnste fracties AEC-bodemas. Heros heeft dit product ontwikkeld in samenwerking met steenbakkerij Zilverschoon Randwijk en StoneCycling als kleivervangende grondstof voor keramische bouwproducten. 

Grillige effecten
Een deel van de eerste partij duurzame bakstenen, waarbij een aandeel klei in het productieproces van de steenfabriek is vervangen door opgewerkte bodemas, is door Heros geschonken aan de Stichting Ter Kille ter ondersteuning van de uitbreiding van Museum Sluiskil. De bakstenen geven door de toepassing van minerale bouwstoffen speciale grillige effecten op het gebied van kleur, afmeting en hardheid. 

Bijzonder dorp
Sluiskil is een bijzonder dorp dat van oudsher de verbinding vormt tussen Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Duurzaamheid is de toekomst, maar Heros heeft ook oog voor nostalgische gevoelens. Als erfopvolger van de cokesfabriek is Heros eigenaar van de oude Ford brandweerwagen. Deze uit 1956 daterende brandweerwagen van de cokesfabriek staat binnenkort te pronken in de nieuwe aanbouw van het Museum Sluiskil, evenals de oude Commer ziekenwagen van het voormalige Elisabeth ziekenhuis.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op