Havenbedrijf Port of Zwolle stelt Raad van Advies in

Havenbedrijf Port of Zwolle, met havens in Zwolle, Kampen en Meppel, heeft per oktober een raad van advies ingesteld. Deze raad wordt gevormd door Tineke Netelenbos, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam en Bart Kuipers, hoogleraar Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De raad van advies is ingesteld voor de directie van Port of Zwolle als raadgevend klankbord en denktank bij het volgen van en anticiperen op ontwikkelingen en trends in de sector Logistiek en Transport. Daarbij heeft de directie ernaar gestreefd om in de raad van advies een zo breed mogelijke kennis en expertise te verzamelen.

Jeroen van den Ende en Marco Swenne, de directie van Port of Zwolle, zijn blij met de bereidbaarheid van Overtoom, Kuipers en Netelenbos en verwachten met hen het havengebied van Zwolle verder te ontwikkelen. De drie leden van de coöperatie Port of Zwolle, de gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen, hebben dan ook hun goedkeuring gegeven.

Maak kennis met de raad van advies
Koen Overtoom heeft een ruime ervaring in de transportsector. Hij studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière in de haven van Amsterdam. Hij is sinds vijftien jaar werkzaam bij het havenbedrijf Port of Amsterdam, en is hier sinds december 2016 algemeen directeur.

Bart Kuipers deed onderzoek naar zeehavens, goederenvervoer, ruimtelijk-logistieke organisatie en binnenhavenontwikkeling. Hij werkte bij het Ministerie van V&W, TU Delft, TNO en de Erasmus Universiteit. Kuipers is momenteel Haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tineke Netelenbos completeert de adviesraad. Zij was van 1998 tot en met 2002 minister van Verkeer en Waterstaat. Momenteel bekleedt zij meerdere functies, waaronder als voorzitter van de adviesraad voor de Waddenhavens en als lid van de raad van toezicht van het Maritiem Research Instituut Nederland.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op