Haven van Antwerpen: diepterecord verbroken in Deurganckdok

De eerste proefvaart in het kader van een mogelijke uitbreiding van de maximale toegelaten diepgang van de Westerschelde is met succes uitgevoerd. Zondag is de MSC REGULUS de haven van Antwerpen binnengekomen met een diepgang van 15.7 meter, een nieuw record! Het is de eerste in een reeks proefvaarten waar de diepgang zal worden opgevoerd tot 16 meter. Deze diepgang is nodig om in de toekomst ook de allergrootste containerschepen te kunnen blijven ontvangen. Het proefproject is een samenwerking tussen Port of Antwerp, het Vlaams en Nederlands Loodswezen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en rederij MSC.

Eerste test geslaagd

De huidige maximumdiepgang van de Westerschelde voor containerschepen die naar Antwerpen opvaren, bedraagt 15,5 meter. Om in de toekomst ook de allergrootste zeeschepen toe te laten om Antwerpen als eerste aanloophaven te gebruiken, is echter een diepgang bij opvaart van 16 meter nodig. Daarom werd besloten om een reeks proefvaarten uit te voeren waarbij de maximale diepgang stelselmatig wordt opgevoerd naar 16 meter. Door deze verhoging van de toegestane diepgang wordt de laadcapaciteit van de schepen aanzienlijk verhoogd. Deze extra 5 decimeters kunnen +/- 1000 TEU winst opleveren.

Tijdens het proefproject wordt de maximum toegelaten diepgang in opvaart gradueel verhoogd van de huidige 15,5 meter naar 15,7 meter, via 15,9 meter en tenslotte 16 meter diepgang.  Het proefproject is een samenwerking van Port of Antwerp, de Vlaamse loodsen van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de Nederlandse loodsen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), de verkeersleiders en rederij MSC. De verruiming geldt alleen voor containerschepen die naar het Deurganckdok varen. Afgelopen zondag werd dus met succes de eerste proefvaart, met een diepgang van 15,7 meter, door een Vlaamse loods uitgevoerd met de MSC REGULUS.  Het schip kwam vanuit Rotterdam de haven van Antwerpen binnen en verbrak hiermee dus het diepterecord in het Deurganckdok.

6 proefvaarten

De opvaart voor diepliggende schepen wordt bepaald door het getij. Tijdens de hogere waterstand spreekt men van een ‘tijvenster’ waarbij een dieper schip kan op- of afvaren. Zowel de berekening van de tijvensters als simulaties hebben aangetoond dat scheepvaart met een diepgang van 16 meter effectief mogelijk is op de Westerschelde.

Om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde en haar aanloopgebieden in zee te garanderen, werken Vlaanderen en Nederland samen binnen de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA).

De beslissing voor het proefproject kwam er in nauw overleg met de GNA en de drie diepgangen worden daarom zowel door Vlaamse als door Nederlandse loodsen getest. Na elke diepgangtest volgt een evaluatie en worden de ervaringen uitgewisseld. Vervolgens volgt na de 6 proefvaarten een eindevaluatie en wordt een finale beslissing genomen voor de opvaart van schepen met een diepgang van 16 meter.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op