Haven van Antwerpen boekt forse winst

De haven van Antwerpen is de katalysator van economie en werkgelegenheid in de wijde regio. In 2014 waren de bedrijfsopbrengsten van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 338,4 miljoen euro, de bedrijfskosten 285,4 miljoen euro. Dat staat in de jaarrekening die de raad van bestuur maandag 16 maart heeft vastgesteld. Het boekjaar werd derhalve afgesloten met een winst van 88,7 miljoen euro, tegenover 54,6 miljoen euro winst in 2013. Van de winst wordt 21,3 miljoen euro uitgekeerd als dividend aan de stad Antwerpen, 67,4 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserves.

De positieve cijfers lopen parallel met de toegenomen op- en overslag. De Antwerpse haven heeft vorig jaar een recordaantal van 199.012.082 ton goederen behandeld. Dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met 2013. Het nieuwe overslagrecord dat eind vorig jaar al werd aangekondigd, wordt met deze cijfers nog verder verbeterd. De recordgroei is gerealiseerd door de overslag van containers (+5,9 procent) en van vloeibaar massagoed (+5,6 procent). De overslag van de droge bulk en het conventionele stukgoed daalde echter met ruim zes respectievelijk twee procent. De behandelde ladingvolumes en totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen zijn in 2014 toegenomen, hetgeen een positief effect heeft op de omzetcijfers, versterkt door de tariefaanpassing van 1,2 procent.

Petrochemie
De totale overslag in containers van vloeibaar massagoed vertoont al jaren een stijgende lijn. In 2014 werd een toename bewerkstelligd van 5,6 procent tot 62.833.647 ton. De overslag van aardoliederivaten steeg met bijna zeven procent tot 46.068.093 ton. De overslag van ruwe aardolie (+6,5 procent tot 4.984.606 ton) en chemicaliën (+1,5 procent tot 11.375.122 ton) nam n 2014 verder toe. De behandeling van droog massagoed daalde met ruim zes procent tot 13.506.321 ton. De overslag van kolen is vorig jaar drastisch gedaald tot 1.417.900 ton, ruim een derde minder in vergelijking met 2013.

De haven van Antwerpen beschikt over het grootste geïntegreerde petrochemische cluster van Europa, waarin nog steeds veel wordt geïnvesteerd. Grote spelers zoals Total, ExxonMobil, BASF en Bayer blijven grote bedragen investeren in het vernieuwen van hun installaties in de haven van Antwerpen. Zeven van de tien grootste petrochemische concerns in de wereld, hebben een vestiging in Antwerpen.
Het containersegment vertoont zowel in tonnen als in aantallen een robuuste groei. Het aantal behandelde containers in TEU nam vorig jaar toe met bijna vijf procent tot 8.977.738 TEU. De totale overslag in bedroeg vorig jaar 108.314.246 ton, een stijging van bijna zes procent.
Het roro-verkeer daalde met 2,0 procent tot 4.470.346 ton. Het aantal behandelde auto’s nam af met ruim acht procent tot 1.195.161 stuks. Het conventioneel stukgoed daalde met twee procent tot 9.884.522 ton.

Noordzeeterminal
Het Havenbedrijf ging in 2014 onverkort verder met de uitvoering van het investeringsplan dat in 2010 werd goedgekeurd. Zo werd er vorig jaar meer dan tien miljoen euro geïnvesteerd in de verdiepingswerken aan de Noordzeeterminal. Na de voltooiing van de werken, die in september van dit jaar klaar zullen zijn, zal de diepgang van de ligplaatsen aan de terminal 17 meter TAW bedragen, waardoor de grootste containerschepen er probleemloos kunnen aanmeren.
In 2014 liepen er 14.009 zeeschepen de haven van Antwerpen aan. Dat is anderhalf procent minder in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De bruto tonnenmaat steeg echter met 1,7 procent tot 335.275.551 BRT. Het aantal ulcs (ultra large container ships, +10.000 TEU) klokte vorig jaar af op 266 schepen, 68 meer dan het jaar voordien. De groei blijft zeer uitgesproken in de categorie +13.000 TEU schepen. In 2014 meerden er 82 extra van deze containerreuzen aan in de haven van Antwerpen.

MSC New York
Het gloednieuwe containerschip MSC New York liep eind vorig jaar in de haven van Antwerpen en verbleef vervolgens enkele dagen in het Delwaidedok. Met de komst van deze containerreus werd in Antwerpen een nieuw record gevestigd. Met zijn 399 meter lengte en 54 meter breedte is de New York het grootste schip ooit dat door een sluis is gepasseerd. De Berendrechtsluis is weliswaar de grootste sluis ter wereld , maar er werd nooit een schip met dergelijke afmetingen ontvangen. Omdat het schip met zijn sluispassage voor een primeur zou zorgen, werd zijn komst zorgvuldig voorbereid door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, rederij MSC en het Havenbedrijf. Het schip maakte uiteindelijk omstreeks 5.00 uur zijn opwachting aan de Berendrechtsluis. De dagen erna werden er 3.400 containers gelost en werden er ongeveer 4.000 containers aan boord van het schip geladen. Na gedane werkzaamheden zette de MSC New York weer koers naar de Berendrechtsluis, klaar voor de afvaart richting Rotterdam.

Turbines
Op de Linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen is onlangs het startschot gegeven voor de bouw van het grootste on-shore windmolenpark van België. In een eerste fase zullen 15 windturbines geplaatst worden, voldoende om 35.000 Vlaamse gezinnen van groene stroom te voorzien.

Op termijn is er de ambitie om 40 tot 50 turbines te realiseren. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom, de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver en de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel bliezen symbolisch de duurzame investering op gang. Daarmee gaven ze de juiste windrichting aan voor de toekomst van het omvangrijke windmolenpark op de windrijke Linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen. Eind oktober worden de eerste 15 turbines opgeleverd.

Groene Haven
In september 2011 beslisten het Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever om in zee te gaan met de tijdelijke handelsvereniging Groene Haven Antwerpen voor de realisatie van een grootschalig windmolenpark op de Linkerscheldeoever. De specifieke eigenheid van het industriële havengebied, met tal van hoge obstakels en een hoge graad aan Seveso-activiteiten, vereiste aangepaste maatregelen voor de luchtvaart om de ontwikkeling te verenigen met het luchtruimbeheer. In juni 2014 volgde de toewijzing aan Siemens Wind Power uit Denemarken voor de eigenlijke bouw van de turbines. Eind 2014 werd gestart met het bouwen van de funderingen voor de eerste turbines, begin 2015 werden de eerste componenten voor de fundering geleverd. Met de bouw van de eerste 15 turbines is een investering van 70 miljoen euro gemoeid.

Deurganckdock
De in aanbouw zijnde Deurganckdoksluis in Antwerpen wordt de grootste sluis ter wereld. Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland (woensdag 18 maart) vond in het Chinese Changxing een ceremonie plaats waarbij de oplevering van het enorme staalwerk voor de Deurganckdoksluis officieel werd gevierd. Freddy Aerts, afdelingshoofd van Maritieme Toegang (MOW), Luc Arnouts, bestuurder van de NV Deurganckdoksluis en commercieel directeur bij het Havenbedrijf en Eric Beyts van de THV Waaslandsluis woonden deze ceremonie bij. De gigantische deuren werden, samen met onder meer de bijhorende rolwagens, twee gemengde spoorwegbruggen en de afsluitcaisson, gemaakt op de werf van de Chinese staalconstructeur ZPMC. Mr. Liu Jianbo, vice-president van ZPMC, benadrukte in zijn speech hoe hard er sinds 2011 was gewerkt aan het realiseren van dit enorme project. Het betekent voor ZPMC, toonaangevend als portaalkranenbouwer, een nieuw hoofdstuk in haar offshore engineering activiteiten. “We hopen natuurlijk dat de bruggen die we letterlijk bouwen, ook figuurlijk kunnen bijdragen tot een wederzijds begrip tussen het Chinese en het Belgische volk”, aldus Mr. Liu Jianbo.

Schaalvergroting
De sluisdeuren hebben dezelfde lengte en breedte als die van de Berendrechtsluis. De Deurganckdoksluis wordt echter vier meter dieper gebouwd, om in te kunnen spelen op de schaalvergroting van de schepen. De deuren wegen 2000 ton per stuk. Het opladen van de deuren en de bruggen op het schip is op 3 maart gestart. Begin april vertrekken de deuren en toebehoren met het schip Zhen Hua 15 naar de Antwerpse haven. Acht weken later wordt dit uitzonderlijk transport op de Schelde verwacht. Vervolgens zal het invaren van de sluisdeuren nog minstens twee weken in beslag nemen. De sluis zal in het voorjaar van 2016 in gebruik worden genomen.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op