Haven van Antwerpen behoort tot de wereldtop

Annick De Ridder (N-VA) is per 1 januari routinier Marc Van Peel (CD&V) opgevolgd als havenschepen in Antwerpen. Met haar 40 lentes jong, kan de Antwerpse toch al terugkijken op een rijke loopbaan in advocatuur en politiek. Met het zesde overslagrecord op rij en de flinke investeringen in de haven van Antwerpen beleeft de nieuwe havenschepen een vliegende start. Al op jeugdige leeftijd maakte ze kennis met de Vlaamse wereldhaven. Haar vader, werkzaam als scheepsagent, nam Annick mee aan boord van de grootste zeeschepen. Het verklaart haar voorliefde voor de haven van Antwerpen. ,,Of havenschepen een veelomvattende baan is? Absoluut. Het is een behoorlijk pittige portefeuille, zeker vanwege de combinatie haven & stadsontwikkeling. De haven van Antwerpen is fantastisch. Het is de grootste economische motor van het land, met een toegevoegde waarde van zo’n twintig miljard euro. Meer dan 140.000 mensen hebben hun job direct of indirect aan de haven te danken”, aldus Annick De Ridder.

De politiek probeert de haven zo goed mogelijk te faciliteren, maar het zijn de bedrijven en haar werknemers die het succes van de havengemeenschap maken, gaat de havenschepen verder. ,,Er heerst in Antwerpen een gunstig innovatief ondernemersklimaat, waardoor er veel business wordt aangetrokken. Daarbij denken wij economische groei te kunnen verzoenen met duurzaamheid.”

INEOS
Luttele weken na haar aantreden maakte INEOS, een van de grootste chemieconcerns ter wereld, bekend dat het kiest voor de haven van Antwerpen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro. De expansie van de fabrieken van het Britse chemieconcern is goed voor 400 nieuwe rechtstreekse banen en nog eens een vijfvoud aan indirecte jobs. De investering is de grootste in de Europese chemie-industrie in 20 jaar.

Kraker
INEOS gaat in Antwerpen een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker bouwen. Deze moeten respectievelijk propaan omzetten in propyleen en ethaan in ethyleen. Beide zijn noodzakelijke grondstoffen voor andere chemieproducten, die hun weg vinden naar tal van sectoren zoals de automobiel-, bouw- en kledingsector, cosmetica, farmaceutica, elektronica en verpakkingsmaterialen. 

Wereldtop
Antwerpen is na Rotterdam de grootste haven van Europa en beschikt na Houston over de grootste petrochemische cluster ter wereld. ,,De hele combinatie van trafieken, overslagcijfers en investeringen maakt dat we gewoon wereldtop zijn. Het feit dat zoveel gezinnen hun brood verdienen in de haven is natuurlijk prachtig. Het investeringsproject van INEOS bevestigt de positie van Antwerpen als toonaangevende chemieregio. Tegelijkertijd verstevigt de Antwerpse haven haar rol als grootste chemiecluster in Europa.” 

Duurzame energie
Nergens anders op het vasteland van Europa wordt een dergelijke kraker gebouwd, benadrukt schepen De Ridder. Zowel belangrijk voor de economie en werkgelegenheid als in het kader van duurzame groei. ,,De hoogwaardige plastics dienen voor bouwstenen in tal van sectoren, waaronder ook de offshore wind. Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor de wieken van de windturbines waarmee duurzame energie wordt opgewekt.”

Investeringsgolf
In 2018 zorgden toonaangevende internationale spelers in de (petro)chemische industrie zoals INEOS, Borealis, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven. Hiermee is ruim 2 miljard euro gemoeid. Hun keuze voor Antwerpen bevestigt de sterke aantrekkingskracht van de wereldhaven. De belangrijkste chemiebedrijven ter wereld hebben een productiesite in Antwerpen. Bedrijven die willen investeren worden daarbij begeleid door het havenbedrijf.

State of the art
De nieuwe state of the art investering die INEOS begin 2019 bekend maakte is een toonbeeld van innovatie binnen de chemische sector, vervolgt de havenschepen. ,,Volgens een rapport van Mc Kinsey is er voor iedere miljoen ton CO2 uitstoot, elders in de wereld een vermindering van minstens twee miljoen ton door alle duurzame toepassingen in eindproducten. Het is mondiaal een goede zaak dat
innovatieve fabrieken hier worden gebouwd. Door de ETS-regeling, zorgt de bouw van deze fabrieken ervoor dat er elders in Europa meer vervuilende installaties uit de markt worden geduwd.”

Verankerd
De petrochemie is van oudsher verankerd in de haven van Antwerpen, met een sterke stijging van de natte bulk in de afgelopen jaren. De inbedding van de petrochemie in Antwerpen biedt diverse synergievoordelen. ,,Alle grote afnemers zijn hier ook aanwezig, waardoor de bouw- en grondstoffen in no time op de plaats van bestemming zijn. Dit komt uiteraard duurzaamheid, een van de speerpunten van de haven, ten goede.” 

Containercapaciteit
De enorme investeringen in het chemiecluster zijn samen met de Scheldeverdieping, het Deurganckdok en de Kieldrechtsluis belangrijke pijlers waarop de groei van de haven is gegrondvest. De haven van Antwerpen stevent echter af op haar maximale containercapaciteit. Om de leiderspositie van de haven van Antwerpen in de wereldwijde supply chain veilig te stellen, is daarom extra containercapaciteit noodzakelijk. 

Saeftinghedok
,,We zijn op weg naar het overschrijden van onze optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen, wat concrete gevolgen heeft voor de efficiëntie. We blijven daarom beklemtonen dat bijkomende containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is. De haven groeit niet alleen in het segment van de containers, maar over de hele linie. Naast inbreidingsprojecten als het Doeldok, het Waaslandkanaal, het Noordelijk Insteekdok en de Noordzee Terminal hopen we op uitbreiding op Linkeroever met een extra nieuw dok”, aldus de havenschepen. De beslissing over een nieuw Saeftinghedok wordt wellicht in april door de Vlaamse regering genomen. ,,Vanuit het stadsbestuur van Antwerpen gaven we recent positief advies voor de realisatie van dit nieuwe dok in combinatie met voorwaarden betreffende de modal shift.” 

Garanderen
Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen. Bovendien heeft de haven een motorfunctie voor tal van andere sectoren in België, zoals onder andere industrie, groothandel, transport en logistieke dienstverlening. Om een duurzame groei van de haven te kunnen blijven garanderen zet het Havenbedrijf Antwerpen ook in op vermindering van de mobiliteitsdruk voor zowel vracht- als personenverkeer. 

Mobiliteit
Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met alle partners aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. De Schelde en het Albertkanaal zijn onderbenutte snelwegen voor woon-werkverkeer die, gezien de prangende mobiliteitsproblematiek, optimaal gebruikt dient te worden. Met initiatieven als DeWaterbus en de Fietsbus worden mensen aangemoedigd om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief.

Overslag
De totale overslag in de haven van Antwerpen in 2018 was 235 miljoen ton, met een groei in alle ladingsoorten. De containertrafiek is stevig doorgegroeid tot 130 miljoen ton (+5,8%) of 11 miljoen TEU (+5,5%). Vloeibaar en droog massagoed zijn respectievelijk met 4,5% (76,5 miljoen ton) en 5% (12,8 miljoen ton) toegenomen, terwijl breakbulk een stijgende lijn van 1,8% (15,6 miljoen ton) kent. In 2019 zet het Havenbedrijf verder in op een duurzame toekomst voor de haven. Speerpunten zijn mobiliteit, energietransitie, digitalisering en innovatie. 

Rederijen
Met de mooie groeicijfers en de investeringsgolf in bevestigt de haven haar rol als één van de grootste economische motoren van het land. Ondertussen wordt verder koers gezet naar een duurzame haven van de toekomst. Een haven die moet blijven waken voor een goede bereikbaarheid én voldoende capaciteit. ,,Rederijen willen zekerheid vanwege hun commerciële strategie. Het is van essentieel belang dat er een snelle beslissing wordt genomen door de Vlaamse regering ten voordele van extra containercapaciteit”, besluit Annick De Ridder.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op