Haven Rotterdam zet sterk in op de energietransitie

De overslag van containers blijft sterk groeien in de haven van Rotterdam. Daar staat tegenover dat de productsegmenten droge en natte bulk met een dalende lijn hebben te maken. Positieve uitschieters daarbinnen zijn LNG en biomassa. In de eerste drie kwartalen van 2018 werd 350 miljoen ton overgeslagen, 1,5 miljoen ton minder dan vorig jaar. Dit verschil werd in het vierde kwartaal nagenoeg teniet gedaan waardoor de totale overslag in 2018 op ongeveer hetzelfde niveau ligt als in 2017.

,,De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door. Ik ben verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, doorzet. Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Dag van de Haven
Op de Dag van de Haven in het Nieuwe Luxor in Rotterdam werd uiteraard nader ingegaan op de energietransitie. Castelein sprak ten overstaan van honderden havenondernemers zijn vertrouwen uit in de bedrijven bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Tot het pakket milieumaatregelen behoren onder andere het afvangen van restwarmte van de industrie voor de stadsverwarming en het project om de uitstoot van het broeikasgas CO2 naar een leeg gasveld onder de Noordzee te leiden. 

Duurzame energie
De Rotterdamse haven zet sterk in op duurzame energie. Doelstelling is het genereren in 2025 van 350 megawatt aan elektriciteit door windturbines. Dat is genoeg voor 200.000 huishoudens. De vestiging van het beursgenoteerde staalconstructiebedrijf Sif op Maasvlakte 2 is een boost voor de energietransitie van de haven van Rotterdam.

Maasvlakte 2
Twee jaar geleden werd op het jack-up hefvaartuig Innovation van Geosea, dochteronderneming van de Belgische DEME Groep, de eerste monopile van Sif geladen op de nieuwe vestiging. Daarmee werd het eerste gedeelte van de nieuwe diepzeekade op Maasvlakte 2 in gebruik genomen. Door het combineren van zowel productie als services voor op- en overslag van zware lading krijgt Rotterdam een stevige positie in de offshore windenergie. Met de vestiging van Sif op Maasvlakte 2 zijn zeker 150 arbeidsplaatsen gemoeid. 

Sif Group
Sif Group, met hoofdvestiging in Roermond, is leidend in offshore funderingen voor windturbines en olie- en gasplatforms. Het beschikt in Rotterdam over een gebied van 42 hectare voor assemblage, coating en opslag inclusief een 400 meter lange diepzeekade met 16,5 meter diepgang en directe toegang tot Noordzee. Ideaal voor het afmeren van installatieschepen. Inmiddels zijn er in Rotterdam vier hallen in gebruik genomen, terwijl er nog twee in aanbouw zijn.

Marktleider
,,We hebben in het jaar 2000 de horizon verruimd naar het maken van funderingen voor de offshore wind. Op het gebied van monopiles zijn we marktleider in Europa. De productie van de halffabricaten vindt in Roermond plaats, de assemblage op de Tweede Maasvlakte. De vestiging in Rotterdam was een strategische beslissing. Eind 2016 was alles zo goed als klaar en werden de eerste monopiles geassembleerd. Vervolgens konden in 2017 de eerste projecten starten. Wij leveren ‘on time en within spec’ ofwel binnen de specificaties”, aldus Richard Jongen, Commercial Manager Wind Foundations bij Sif.

Zwaardere turbines
De ontwikkelingen in de markt wijzen erop dat windmolenparken in de toekomst geplaatst worden op dieper water met nog zwaardere turbines (10-12 MW). Vooruitlopend op deze ontwikkelingen heeft Sif Group haar productiecapaciteit uitgebreid aan de diepzeekade in Rotterdam. Door de extra capaciteit kan Sif monopiles produceren met een diameter van maar liefst 11 meter en een maximumgewicht van 2.000 ton.

Haliade- X 12 MW windturbine
GE Renewable Energy en Future Wind (een joint venture tussen Pondera Development en Sif Holding Nederland) maakten recentelijk bekend dat zij een overeenkomst hebben getekend voor het installeren van het eerste prototype van de Haliade- X 12 MW windturbine op Maasvlakte 2 in de zomer van 2019. De overeenkomst omvat een periode van vijf jaar testen en vijftien jaar fullservice exploitatie en onderhoud.

Data verzamelen
Het Haliade-X 12 MW prototype wordt op de kust geïnstalleerd met het oog op betere toegang voor het testen. Aan het begin van de exploitatieperiode zal GE Renewable Energy de data verzamelen die nodig zijn voor het verkrijgen van het Typecertificaat, een belangrijke stap voor het commercialiseren van het product.

Reputatie
,,We zijn er trots op dat GE Renewable Energy en Sif onze haven als testlocatie gebruiken voor het ontwikkelen van de krachtigste offshore windturbine ter wereld. Dit bevestigt de reputatie van de haven en benadrukt onze focus om een aantrekkelijke partner te zijn voor de offshore windindustrie als drijfveer van de energietransitie”, verklaarde Allard Castelein.

Enorme uitbreiding
Wethouder Bonte van Rotterdam, verantwoordelijk voor de Energietransitie: ,,In onze strijd tegen klimaatverandering hebben we een enorme uitbreiding van het aantal windmolenparken op zee nodig. Wij zijn heel blij dat GE heeft gekozen voor de haven van Rotterdam als testlocatie voor de Haliade-X 12 MW, die de grootste windturbine ter wereld is en ons zo kan helpen de overgang naar schone energie te versnellen.”

Belangrijke stap
,,Nu we snel vorderen met het assembleren van het Haliade-X prototype, is deze bekendmaking een belangrijke stap voorwaarts voor GE en voor onze klanten. De haven van Rotterdam is een waardevolle partner gebleken om de Haliade-X onder de meest drastische weersomstandigheden te testen”, verklaarde John Lavelle, CEO bij GE Renewable Energy.

CO2-neutraal
,,Wij zijn zeer verheugd de Haliade-X 12 MW te mogen installeren op de site van Sif in Rotterdam, wat ons streven naar een pionierspositie in de ontwikkeling van offshore windindustrie verder zal ondersteunen. Het project sluit ook aan op de ambitie van Sif om volledig CO2-neutraal te worden, aangezien de Haliade-X 12 MW koolstofvrije energie zal leveren aan het elektriciteitsnet”, aldus Fred van Beers, CEO van Sif Holding Nederland.

Verscheept
De activiteiten in de Rotterdamse haven om de site voor te bereiden op de toekomstige installatie zijn ondertussen gestart. De gondel van het Haliade-X 12MW prototype zal in Saint-Nazaire (Frankrijk) worden geassembleerd, de drie 107 meter lange LM-rotorbladen in Cherbourg (Frankrijk) en de masten in Sevilla (Spanje). Alle onderdelen worden verscheept naar Rotterdam, waar ze zullen worden pre-geassembleerd en geïnstalleerd.

Concurrerend
Het prototype in Rotterdam maakt deel uit van een investering van 320 miljoen euro in het Haliade-X project met als doel de energiekosten van offshore-windenergie te helpen verlagen om tot een meer concurrerende bron van schone, duurzame energie te komen.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op