Haven Antwerpen is sterkste en stabielste stijger

Marc Van Peel blikt vanaf de negende verdieping van het Havenhuis naar het dynamische havengebied van Antwerpen. Een prachtig vergezicht op de dynamiek in de Antwerpse haven. Het gaat uitstekend met het Havendrijf Antwerpen. In de afgelopen vijf jaar is de goederenoverslag in de haven van Antwerpen met bijna 40 miljoen ton gestegen. Het jaar 2017 was goed voor een goederenoverslag van bijna 224 miljoen ton, het vijfde record op rij. ,,Een vooruitgang van 4,4 procent ten opzichte van 2016. Met uitzondering van de droge bulk zijn we er in alle sectoren op vooruit gegaan. Het aantal zeeschepen is weliswaar afgenomen, maar dat heeft te maken met de schaalvergroting. We winnen sterk op het Verre Oosten. Op Amerika, Afrika en uiteraard Europa waren we altijd al sterk. Op het Verre Oosten is er ook een steeds betere balans tussen import en export. Er wordt bijzonder weinig leeg teruggevaren of gereden”, aldus havenschepen Van Peel, die tevens voorzitter is van het havenbedrijf Antwerpen. 

Personenvervoer
De containertrafiek is vorig jaar weer toegenomen met 4,1 procent. In het komende centennium is dan ook uitbreiding van containercapaciteit hard nodig. Ook is er al jaren een mobiliteitsprobleem in Antwerpen. ,,Alhoewel personenvervoer niet onze corebusiness is, dat is uiteraard goederenvervoer, steunen wij allerlei initiatieven om de mobiliteit te verbeteren. De mensen moeten tenslotte op hun werk kunnen geraken. Daar willen wij ons steentje aan bijdragen.”

Oosterweel
De havenschepen verwijst naar het Oosterweeldossier. Onlangs ging de eerste spadesteek de grond in om de Oosterweelwerkzaamheden af te trappen. Aan het eind van het jaar zal de weg geplaveid zijn voor de start van de echte werken op Linkeroever. Dat is het eerste van vijf deelprojecten. De oplevering van het laatste project is rond 2025.

3e Scheldekruising
,,Naast de Waaslandtunnel en de Liefkenshoektunnel is er een tekort aan een Scheldekruising. Er was echter jarenlang discussie waar de derde Scheldekruising moest komen. Met Oosterweel is die kogel door de kerk. De eerste fase gaat op Linkeroever van start. Het hele op- en afrittencomplex gaat op de schop om Linkeroever veiliger en bereikbaarder te maken”, verklaart Van Peel.

Duurzaamheid
Het record in 2017 van bijna 224 miljoen ton behandelde goederen in de haven van Antwerpen strookt met de ambities van het Havenbedrijf op het gebied van infrastructurele projecten, investeringen, op- en overslag en ladingbehandeling. Sterke troeven van de haven zijn nautische toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. Antwerpen wil zich graag positioneren als dé koploper op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Hamburg-Le Havre range. De Scheldehaven heeft met haar landinwaartse ligging een onmiskenbare troef in handen. De kosten van vervoer blijven op die manier binnen de perken en transport gerelateerde milieueffecten worden geminimaliseerd. Antwerpen is tachtig kilometer meer landinwaarts gelegen dan de andere havens in deze range. Door te kiezen voor Antwerpen gaan rederijen niet alleen voor een toegankelijke, maar ook voor een duurzame haven.

Nautische toegankelijkheid
,,De grootste containerrederijen van de wereld zijn overtuigd van de sterke troeven waarover onze haven beschikt. Ze doen graag zaken met ons omdat we commercieel aantrekkelijk zijn voor veel ladingstromen, mede dankzij onze goede nautische toegankelijkheid. De Scheldeverdieping kwam in 2010 juist op tijd.” verklaart Van Peel.

Jaarcijfers Hamburg-Le Havre range
De Antwerpse schepen met de portefeuille haven, industrie en werk pakt de jaarcijfers erbij van de havens in de Hamburg-Le Havre range. In de afgelopen drie jaar blijkt Antwerpen de sterkste en stabielste stijger. Tegenover een winst van 5,2 respectievelijk 12,4 procent voor de havens van Rotterdam en Antwerpen, staat een verlies van 4,5 procent voor Hamburg, de derde haven in de range. ,,De dip van Hamburg komt doordat deze haven fel geplaagd wordt door het niet verdiepen van de Elbe. Zij maken nu mee wat wij zouden hebben ondervonden als de Schelde niet was verdiept. De cijfers bewijzen dat de verdieping van de Schelde essentieel was. Goede infrastructuur over de weg en de kanalen is in het belang van alle havens. Op het vlak van containers is er een duidelijke concurrentie tussen Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Is dat erg? Nee, het houdt elkaar scherp”, verklaart Van Peel.

Diepgang
Met de realisering van de derde verdieping van de Westerschelde kunnen ook de grootste containerschepen vlotter afmeren in de haven van Antwerpen. De derde Scheldeverdieping verschaft Antwerpen een getij-onafhankelijke opvaart van 13,10 meter diepgang. Bij gunstige getijden kunnen echter ook schepen met een grotere diepgang de Schelde opvaren. Het record van 15 meter is al diverse keren gebroken. Die grotere diepgang is een flinke opsteker voor de containerscheepvaart richting Antwerpen. Jaarlijks lopen honderden containerreuzen de Antwerpse haven aan, van plus 14.000 TEU en zelfs plus 19.000 TEU. Dit geeft een geweldige boost aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Veiligheid
De nautische toegankelijkheid van de haven van Antwerpen is door de verdieping van de Schelde tot in lengte van jaren gewaarborgd. Te allen tijde staat veiligheid voorop. Antwerpen beschikt over het grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa. Ruwe olie wordt via pijplijn naar Antwerpen getransporteerd, als belangrijke grondstof voor de petrochemie. Grote tankschepen varen dus nimmer de Schelde op.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op