Haven Antwerpen is motor Belgische economie

Een nieuwe ruimte in het Havenhuis is officieel omgedoopt tot ‘Event Hall in honour of Marc Van Peel, President of the Antwerp Port Authority from 2007 to 2018’. En op de betonnen sokkel van het Havenhuis prijkt een speciaal gedicht voor Van Peel, die begin januari 2019 als havenschepen is opgevolgd door Annick De Ridder. ,,De haven van Antwerpen is het kloppend hart van de Belgische economie. Meer dan 140.000 mensen danken hun baan aan de haven en zijn hier direct of indirect tewerkgesteld. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. Het belang van de Antwerpse haven is gigantisch. Het was een grote eer om havenschepen te zijn. Het waren twaalf intense en boeiende jaren waar ik met veel plezier op terugkijk”, aldus Marc Van Peel.

Gouverneur Cathy Berx van de provincie Antwerpen refereerde in haar toespraak even aan de gespannen situatie van weleer met buurland Nederland rondom de Scheldeverdieping en ontpoldering. Toegankelijkheid, natuurherstel en veiligheid zijn de drie autonome hoofddoelen van de langetermijnvisie die Vlaanderen en Nederland hebben ontwikkeld met betrekking tot het Schelde Estuarium. De discussie over natuurherstel, om land terug te geven aan de rivier, is een autonome los van de verdieping staande discussie, placht Van Peel op menige bijeenkomst bij de Noorderburen te zeggen. ,,Geen Nederlander ontsnapte aan je betoog. Je was minzaam als het kon, streng als het moest”, verklaarde de gouverneur. 

Charismatisch
Ze bracht ook een warme persoonlijke hulde. ,,Ik heb je leren kennen als een innemende charismatische man en een hartelijke nestor, die altijd open stond om kansen te geven aan jonge mensen. Ook als een geestig iemand met een natuurlijk spreekvaardigheidstalent.” 

Track record
Eerder waren er ook mooie toespraken van onder andere CEO Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf en burgemeester Bart De Wever van Antwerpen. Op het track record van Marc Van Peel staan onder andere de Scheldeverdieping, het Deurganckdok, de Kieldrechtsluis, de enorme impulsen voor het chemiecluster, de uitstekende internationale contacten, ‘het iconische havenhuis’ en de recente lancering van DeWaterbus om het mobiliteitsprobleem in de haven aan te pakken. 

Enorme drukte
Speciaal voor het afscheidsfeest was de Jules Verne aangemeerd voor het Havenhuis. Zowel boven als beneden was het een enorme drukte . De laatste spreker, voordat aan het walking dinner kon worden begonnen, was Van Peel zelf. ,,Ik hoor hier heel veel goeds allemaal tijdens leven, dat normaal gesproken alleen op een begrafenis wordt gezegd”, kreeg hij de lachers op zijn hand in zijn openingswoorden. 

Economische motor
,,De haven is de grootste economische motor van het land, met een toegevoegde waarde van zo’n twintig miljard euro. Met dat bedrag financier je het onderwijs in België. Grote chemische bedrijven blijven enorm investeren in de haven. De jaarcijfers over 2018 geven opnieuw een fantastisch record te zien van de goederenoverslag in de haven. Met dank aan de vele havenbedrijven, waar de beste havenarbeiders ter wereld werken.”

Overbodigheid
Tijdens het afscheidsfeest zei Van Peel met een kwinkslag over de nieuwe havenschepen (die toen nog niet bekend was): ,,Eén ding is zeker: ik zal hem of haar steunen indien mijn mening gevraagd wordt, maar ik weet toch dat dit niet zal gebeuren. Ik zal me dus voorbereiden op mijn eigen overbodigheid. De koning is dood, leve de koning.”

Zesde recordjaar
De Haven van Antwerpen, dat in 2018 het zesde recordjaar op rij boekte, stevent af op haar maximale containercapaciteit. Om de leiderspositie van de haven van Antwerpen in de wereldwijde supply chain veilig te stellen, is daarom extra containercapaciteit noodzakelijk. ,,We hebben intussen onze optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen ruim overschreden, wat concrete gevolgen heeft voor de efficiëntie. We blijven daarom beklemtonen dat bijkomende containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is. We willen samen met alle betrokken partijen bouwen aan de duurzame ontwikkeling van de haven, waarbij de economische, ecologische en sociale factoren in balans zijn”, aldus CEO Jacques Vandermeiren.

Economische motor
Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen. Bovendien heeft de haven een motorfunctie voor tal van andere sectoren in België, zoals onder andere industrie, groothandel, transport en logistieke dienstverlening. Om een duurzame groei van de haven te kunnen blijven garanderen zet het Havenbedrijf ook in op vermindering van de mobiliteitsdruk voor zowel vracht- als personenverkeer. 

Mobiliteit
Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met alle partners aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. De Schelde is een onderbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die gezien de prangende mobiliteitsproblematiek optimaal gebruikt dient te worden. Met initiatieven als DeWaterbus en de Fietsbus worden mensen aangemoedigd om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief.

Overslag
De totale overslag in de haven van Antwerpen in 2018 was ongeveer 235 miljoen ton, met een groei in alle ladingsoorten. De containertrafiek is stevig doorgegroeid tot 130 miljoen ton (+5,8%) of 11 miljoen TEU (+5,5%). Vloeibaar en droog massagoed zijn respectievelijk met 4,5% (76,5 miljoen ton) en 5% (12,8 miljoen ton) toegenomen, terwijl breakbulk een stijgende lijn van 1,8% (15,6 miljoen ton) kent. In 2019 zet het Havenbedrijf verder in op een duurzame toekomst voor de haven. Speerpunten zijn mobiliteit, energietransitie, digitalisatie en innovatie. 

Investeringsgolf
,,Met deze mooie groeicijfers en de investeringsgolf bevestigt de haven haar rol als grootste economische motor van ons land. Nu zetten wij verder koers naar een duurzame haven van de toekomst. Om duurzaam te kunnen blijven groeien, moeten we, samen met de hele havengemeenschap, onze schouders zetten onder de uitdagingen van vandaag. De haven van de toekomst moet voldoende capaciteit hebben én bereikbaar, duurzaam, slim en veilig zijn om op die manier aantrekkelijk te blijven voor investeerders”, onderstreept de CEO van het Havenbedrijf.

Grootste chemische cluster
In 2018 zorgden toonaangevende internationale spelers in de chemische industrie zoals onder andere Borealis, INEOS, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven, goed voor ruim 2 miljard euro. Hun keuze voor Antwerpen bevestigt de sterke aantrekkingskracht van de deze wereldhaven.

Chemieregio
INEOS, een van de grootste chemieconcerns ter wereld, kiest voor de haven van Antwerpen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 nieuwe jobs. De investering is de grootste in de Europese chemie-industrie in 20 jaar. Met het binnenhalen van dit grootschalige investeringsproject bevestigt én verstevigt de Antwerpse haven haar rol als grootste chemiecluster in Europa.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op