Haven Antwerpen bouwt aan een duurzame toekomst

De Haven van Antwerpen, dat in 2017 het vijfde recordjaar op rij boekte, dringt aan op een snelle beslissing over extra capaciteit. Nooit eerder dan in mei 2018 werden er in een maand zoveel containers behandeld in de haven van Antwerpen. Het Havenbedrijf noteerde in mei een recordoverslag van 1 miljoen TEU containers. Dit geeft aan dat de haven in een recordtempo afstevent op haar maximale containercapaciteit. 

Dit is een belangrijke uitdaging in het kader van een duurzame toekomst. Om de leiderspositie van de haven van Antwerpen in de wereldwijde supply chain veilig te stellen, is extra containercapaciteit een absolute must. Het is van groot belang voor de Vlaamse economie dat er snel een robuuste beslissing komt in dit dossier, die tegemoetkomen aan de stijgende marktvraag. 

De haven van Antwerpen groeit nu al vijf jaar op rij. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de containertrafiek met 9,5 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. Na dit recordkwartaal noteert het Havenbedrijf dus een recordmaand met een groei van 9,6 procent. ,,Dit nieuwe record bevestigt eens te meer onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken zal krijgen en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt. Een strakke timing is nu echt noodzakelijk. Dat is essentieel om in de toekomst onze internationale leiderspositie te kunnen behouden en onze belangrijke rol van motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken”, zegt CEO Jacques Vandermeiren van Havenbedrijf Antwerpen. In de lopende maatschappelijke discussie over de noodzakelijke Extra Containercapaciteit om de toekomst van de haven van Antwerpen en haar plaats in de wereldwijde supply chain veilig te stellen, is er een aanname van een 3,5 procent groei per jaar. De huidige groeicijfers van 9,5 procent in het containersegment bevestigen niet alleen de behoefte aan extra containercapaciteit, maar maken ook duidelijk dat de operationele capaciteitsgrens versneld wordt overschreden en dat een capaciteitsuitbreiding voor containers zich nog sneller opdringt dan voorzien. 

In balans
,,Wij dringen aan op een snelle beslissing van de Vlaamse regering om te bepalen waar de nodige extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen gerealiseerd zal worden. Zij kunnen op ons rekenen om samen met alle betrokken partijen te bouwen aan de duurzame ontwikkeling van de haven, waarbij de economische, ecologische en sociale factoren in balans zijn. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren”, aldus havenschepen Marc Van Peel.

Economisch belang
Cijfers van de Nationale Bank bevestigen de rol van de haven als krachtigste economische motor van België. De haven van Antwerpen levert 10,8 miljard euro directe toegevoegde waarde en 9,4 miljard indirecte toegevoegde waarde en geeft daarmee werk (direct én indirect) aan zo’n 143.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen. Bovendien heeft de haven een motorfunctie voor tal van andere sectoren in België, zoals onder andere industrie, groothandel, transport en logistieke dienstverlening.

Toekomstvisie
De wereld evolueert in een razendsnel tempo en is soms onvoorspelbaar. Om in deze uitdagende context als haven wendbaar en weerbaar te zijn én te blijven, heeft het Havenbedrijf een ambitieus ondernemingsplan voor de volgende drie jaar opgesteld. Centraal hierin staan vijf strategische prioriteiten: Duurzame groei, Mobiliteit, Transitie, Safety & Security en Operational Excellence.

Veilige thuishaven
,,Wij bouwen aan een duurzame toekomst voor de haven. Het is onze missie om in een snel veranderende wereld een veilige thuishaven te bieden en om als hefboom te fungeren voor stakeholders die kansen zien en uitdagingen willen aangaan. We zijn er van overtuigd dat we de omslag kunnen maken door in te zetten op een aantal strak omlijnde strategische prioriteiten die de rode draad vormen in de agenda van het Havenbedrijf tot 2020. We zijn daarbij niet langer alleen een gebiedsbeheerder, een operator in de nautische keten en een facilitator, maar ook en vooral een community builder”, verklaart Jacques Vandermeiren. 

Groei werkgelegenheid
De cijfers van de Nationale Bank geven ook aan dat de werkgelegenheid in de haven van Antwerpen, ondanks de toenemende druk hierop door automatisering is toegenomen. In Antwerpen zijn de goederenbehandeling en de chemische nijverheid de grootste sectoren inzake directe werkgelegenheid. ,,We kunnen niet om automatisering heen. Wij als haven moeten, om onze sterke positie te behouden, die trend volgen en evolueren van een traditionele analoge haven naar een digitale haven. We moeten er voor zorgen dat digitalisering een opportuniteit wordt in plaats van een bedreiging”, onderstreept Vandermeiren: De haven van Antwerpen kende een uitstekend eerste kwartaal en behandelde 58.328.678 ton goederen, een forse stijging van 7,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale overslag is een weerspiegeling van de groei in alle sectoren met uitzondering van het conventioneel stukgoed. De grootste driver is ook nu weer de containertrafiek die een stevige groei van 9,5 procent noteerde ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017.

Containers
De containertrafiek steeg dus met 9,5% tot 32.580.600 ton of 2.744.226 TEU (+10,7%). De maand maart zette met een overslag van 980.000 TEU bovendien een nieuw record neer. Een record dat in de maand mei werd overtroffen met een recordoverslag van 1 miljoen TEU containers. Er is een groei op alle vaargebieden, zowel in de aan- als de afvoer. De groei op Europa springt met 14,5 procent het meest in het oog. Deze is deels te verklaren door het terugwinnen van transhipmentlading die vorig jaar wegging wegens een tijdelijk tekort aan havenarbeiders. De overslag met Noord-Amerika groeide met 14,7 procent. Op Azië was er een groei met 7%.

Petrochemie
Zeven van de tien belangrijkste chemiebedrijven ter wereld hebben een productiesite in Antwerpen. De petrochemie is van oudsher sterk verankerd in de haven van Antwerpen en de op- en overslag van natte bulk is in de afgelopen jaren alleen maar sterker gestegen. Grote concerns als Total, ExxonMobil, BASF en Covestro (het voormalige Bayer) blijven grote bedragen investeren in het vernieuwen van hun installaties in de haven van Antwerpen. Daardoor is het petrochemische cluster ook voor de komende decennia gewaarborgd in Antwerpen. 

Extra capaciteit
De Vlaamse regering maakt in de loop van het jaar bekend welke oplossing zij kiest om Antwerpen te voorzien van die broodnodige extra containercapaciteit. Daarbij scoort het Saeftinghedok in alle opzichten het beste: voorzien van voldoende capaciteit, operationele haalbaarheid en belangstelling vanuit de markt. Dankzij het extra getijdendok kan de positie van de haven als motor van de economie, van welvaart en van werkgelegenheid voor de regio verder versterkt worden.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op