Groene golven bij EDR Antwerp Shipyard

Het is een herfstachtige dag eind maart op de uitgestrekte site van EDR Antwerp Shipyard aan de Antwerpse Rechteroever. ,,Voilà, het exterieur van het nieuwe hoofdkantoor staat, nu nog het interieur”, zegt commercieel manager Philippe Trouillard van EDR Antwerp Shipyard, een blik werpend door het raam van het oude kantoor. Dit oude pand zal weldra tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor meer capaciteit op de grootste scheepswerf van België. In de komende maanden wordt invulling gegeven aan de verdere inrichting van het nieuwe gebouw aan de Industrieweg. De oplevering van de imposante nieuwbouw is eind augustus voorzien. Onlangs is ook een nieuwe kaaimuur gerealiseerd, zijn de werken aan nieuwe wegen gestart en worden droogdok 5 en enkele 100 tons hijskranen gerenoveerd.

 

EDR Antwerp Shipyard is strategisch gelegen in het hart van Europa. De werf is het hele jaar al volgeboekt, op wat kleinere klussen na. Er is ondercapaciteit aan goede betrouwbare scheepswerven in Europa. Vandaar de grote vraag naar capaciteit voor dokwerk bij EDR, met name op het gebied van reparaties. Het Antwerpse bedrijf staat goed op de kaart vanwege haar combinatie van kwaliteit, prijs en performance. De werf telt ongeveer 150 vaste werknemers en 350 subcontractors van verschillende nationaliteiten. Er heerst een uitstekend arbeidsethos. ,,Wij zijn niet een bedrijf van nationaliteit maar van mentaliteit. Hard kunnen en willen werken in een dynamische omgeving!”, benadrukt Trouillard. Er zijn doorlopend vacatures bij EDR.

 

Engine Deck Repair

Het bedrijf dat eind jaren 90 op Linkeroever werd opgericht als Engine Deck Repair NV, is uitgegroeid van een kleine werkplaats tot een scheepswerf die ook de meest uitdagende reparatie- en verbouwingswerkzaamheden aan kan. De activiteiten variëren van eenvoudig onderhoud tot complete refits.

 

Havenschepen Annick De Ridder en CEO Stijn Van Doninck van EDR Antwerp Shipyards.

 

Energiezuinige technieken

In de nieuwe kantoorgebouwen en faciliteiten worden energiezuinige technieken toegepast (zonnecollectoren, warmtepomptechnieken, zonnepanelen). De nieuwe infrastructuur in droogdok 5 zal aangedreven worden door frequentie gestuurde motoren om de piekbelasting op het elektriciteitsnet te verminderen. Over heel de werf wordt ledverlichting geïnstalleerd om energieverbruik te verminderen. Ook worden voorzieningen gepland om walstroomfaciliteiten uit te breiden. Verder worden de dokken uitgerust met nieuwe waterzuiveringssystemen en wordt een huishoudelijke afvalinstallatie gebouwd.

 

Mercantile

EDR Antwerp Shipyard heeft in 2015 het nieuwe hoofdkwartier gebaseerd op de vroegere concessie van Mercantile (kaai 403B). In dat jaar nam EDR het volledige eigendom en beheer over van de werf aan kaai 403 in het centrum van de haven van Antwerpen. Sindsdien is er fors geïnvesteerd in droogdokken, kranen en werkplaatsen.

 

Impact

,,We willen het beter doen dan alle voorgangers op de huidige site en trekken verschillende bedrijven aan die geïnteresseerd zijn in vernieuwde dok-, kade- en opslagfaciliteiten. Verschillende Belgische scheepseigenaren zijn zeer geïnteresseerd in de nieuwe wind die bij EDR Antwerp Shipyard waait.”

 

Bezoek havenschepen

Havenschepen Annick De Ridder bracht begin vorig jaar, bij de start van de nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden, al een bezoek aan EDR Antwerp Shipyards. ,,Het is belangrijk dat bedrijven als EDR blijven investeren in de toekomst (zoals de grote renovatie van droogdok 5) om een nog betere dienstverlening aan de klanten van de haven te garanderen, want een haven zonder droogdok is als een sportveld zonder supporters”, aldus de Antwerpse schepen en voorzitter van Port of Antwerp-Bruges. Philippe Trouillard vult met een kwinkslag aan. ,,Wij zeggen: een haven zonder droogdok is als een café zonder bier.” EDR beschikt over vier dokken, van 192 tot 312 meter. In de eerste helft van 2024 zal het tweede grootste dok (van de 4 in totaal) worden opgeleverd na een grondig onderhoud.

 

Het nieuwe hoofdkantoor van EDR Antwerp Shipyards.

 

Linkeroever

EDR beschikt ook over een filiaal op Linkeroever. Dat is er hoofdzakelijk op gericht om reparaties uit te voeren op de linkeroever in de haven van Antwerpen. Aldaar is ook de powerpackafdeling gesitueerd.

 

Positieve impact op CO2-uitstoot

Doordat EDR Antwerp Shipyard scheepsreparatie en -onderhoud in België aanbiedt, zijn vele scheepseigenaren zich bewust geworden van de economische en ecologische impact om schepen te herstellen en onderhouden daar waar de goederen worden geladen en gelost. Scheepseigenaren en -managers hebben nu de mogelijkheid om nabij de economische activiteiten de schepen te dokken. Dit alles heeft een zeer positieve impact op de CO2-uitstoot (schepen die anders zonder lading naar Oost-Europa, Middellandse zee of Verre Oosten varen om daar werken uit te voeren) alsook op life cycle management van de schepen.

 

Ecologische aspect

,,We zijn nu al een van de grotere Europese scheepswerven, terwijl we nog maar vijf jaar geleden gingen inzetten op een internationale klantenportfolio. Inmiddels komen schepen uit heel Europa bij ons dokken, ook los van cargo. Het is voordeliger en milieuvriendelijker om bij ons te dokken dan schepen naar werven in Polen, Turkije of China te laten varen. Vooral het ecologische aspect wordt steeds belangrijker.”

 

China

Philippe Trouillard maakt een vergelijking met reparaties aan vrachtwagens. ,,Sommige schepen varen zonder lading naar Azië of Turkije om daar onderhoud te laten doen. Dat zou hetzelfde als een vrachtwagen leeg naar Spanje te rijden om daar te laten repareren en terug te keren. Dit is economisch niet altijd even interessant en heeft een zeer grote impact op de uitstoot. Als een reparatie aan een schip wellicht iets duurder, maar meer kwaliteitsvol wordt verricht in de nabijheid, is de keuze snel gemaakt; mede om duurzame redenen. Een schip moet bijvoorbeeld 15 dagen dokken, of het nu in Antwerpen of in China ligt. Het kost echter 25 dagen om naar China te varen en nog eens een zelfde aantal dagen om terug te keren.”

 

Commercieel manager Philippe Trouillard.

Motto

Het motto van EDR Antwerp Shipyard is om ‘uit te blinken in de scheepswerfsector en duurzame partnerships aan te gaan met alle betrokken partijen, erop gebrand om de waarde van hun kernactiviteiten te verhogen en de ecologische voetafdruk in de scheepvaartindustrie te verkleinen’.

 

Masterplan

EDR Antwerp Shipyard voert het renovatie- en nieuwbouwplan op de industriële droogdoksite Kaai 403B uit onder de naam Masterplan, dat een belangrijk duurzaamheidscharter behelst. De eerste fase is voltooid met sanering van de gronden, renovatie dokinfrastructuur en kranen droogdok 6, nieuwbouw van logistieke magazijnen en verbouwing en nieuwbouw van werkplaatsen met respect voor cultureel erfgoed.

 

Renovatie droogdok 5

De tweede fase betreft de renovatie en elektrificatie van droogdok 5 en kraaninfrastructuren, installatie nieuw machinepark, nieuwbouw kantoorgebouw met energie-efficiënte verwarming, koeling en zonnepanelen. Daarnaast worden frequentie gestuurde pompinstallaties geïnstalleerd, Kaai 403B gerenoveerd en weginfrastructuur aangelegd.

 

Maritiem technische hub

Met het Masterplan is EDR Antwerp Shipyard één van de grootste investeerders in de maritieme industrie in België, met als doel Antwerpen terug op de kaart te zetten als maritiem technische hub in Europa. De investeringen hebben ten doel een rendabele scheepsreparatie, -onderhoud en -ombouw in België.

 

Groene draad

,,Zo kunnen we deze dienstverlening blijven aanbieden en uitbouwen alsook toekomstgericht verder investeren. Het duurzame karakter van de investeringen loopt daarbij als een groene draad door het Masterplan. Alle werken zijn getoetst aan de toekomst en hebben als doel de efficiëntie van de werf te verbeteren, de ecologische impact van de activiteiten te verkleinen en te faciliteren in het welzijn van onze werknemers en stakeholders.”

 

Annick De Ridder, havenschepen en voorzitter van Port of Antwerp-Bruges, was begin dit jaar op bezoek bij EDR Antwerp Shipyards.

 

Productiviteit

EDR verhoogt de productiviteit van activiteiten door duurzaam te investeren in droogdokken, nieuwe pompen, energie management systemen, verbouwen van kraan faciliteiten, saneren en verbeteren van wegenissen, nieuwbouw van kantoorgebouwen, toepassen van cold ironing en onderzoek in steeds verdergaande hoog technologische reparatiemethodes (zoals nieuwe verf applicaties, verven met robots, nieuwe straal technieken, scheepsmotor optimalisatie).

 

Rendabele scheepsherstelling

Faciliteren van rendabele scheepsherstelling in de Haven van Antwerpen-Brugge staat voorop om zo bij te dragen aan verschillende groene golven in de scheepvaart: IMO Scrubber en Ballast Water Treatment installaties, samenwerkingen in verband met EEXI (Energy Efficiency Existing Index) en CII (Carbon Intensity Indicator).

 

Spontane sollicitaties

Met het oog op toekomstige invulling van vacatures staat EDR open voor alle scholen om rondleidingen te faciliteren. Het organiseren van jobdagen en rondleidingen voor scholen hebben een positief effect op spontane sollicitaties.

 

Gerenoveerde werkhal.

 

Duurzame coating

Het miljoenen investeringsprogramma in het Masterplan concentreert zich op duurzame investeringen en houdt rekening met de positieve impact op de CO2 prestatieladder van het bedrijf. ,,Door te werken met duurzame coating, het monitoren tijdens verschillende activiteiten, inzetten en investeren in veiligheid en HSE algemeen kunnen we dagelijks een betere werkplek verzekeren voor onze werknemers en de impact op het milieu significant verminderen.”

 

Duurzaamheidcharter

Conform het duurzaamheidscharter wil EDR de ecologische voetafdruk in de scheepvaartindustrie verkleinen door correct en professioneel installeren en toepassen van Groene Golf applicaties aan boord van schepen (zoals Scrubbers, Ballast Water Treatment Systemen, Cold Ironing projects, EEXI, CII, Silicon Paint) in een vernieuwde en duurzame scheepswerf. De ecologische impact van scheepsherstellingen in België wordt nauwkeurig gemonitord door het opstellen van CO2 prestatie ladders en andere studies (o.a. ENCON, Von Karman).

 

Robotica

EDR Antwerp Shipyard is steeds op zoek naar nieuwe innovatieve toepassingen om werken in de droogdokken en aan boord uit te voeren. ,,Het werken met robotica is daar een onderdeel van. Nu al werken we in dok met semi-automatische hoge druk robotten om schepen schoon te spuiten met hoge druk en zijn we aan het onderzoeken om schepen te schilderen met magnetische robots die op de zijde van het schip verticaal heen en weer rijden”, verklaart de commercieel manager.

 

Goede voorbeeld

EDR geeft niet alleen het goede voorbeeld in België, maar in heel Europa. ,,Een scheepswerf kan tegelijkertijd economisch rendabel zijn en de focus hebben op vermindering van de ecologische impact. Dat laat EDR Shipyard Antwerp in de dagelijkse praktijk zien”, besluit Philippe Trouillard.

 

 

Technische katalysatorin haven Antwerpen-Brugge

EDR Antwerp Shipyard heeft als doel een technische katalysator te zijn in de haven van Antwerpen-Brugge. Door de sterk verhoogde activiteiten en bezettingsgraad van de scheepswerf, worden in toenemende mate internationale klanten en technische leveranciers aangetrokken. Deze klanten kwamen initieel niet naar deze haven, maar zoeken nu lading om naar Antwerpen te komen en daarna reparatie en onderhoud bij EDR Antwerp Shipyard uit te voeren. Dit is goed voor de economie en werkgelegenheid in Antwerpen en omgeving.

 

Masterplan EDR Antwerp Shipyards

  • Werken met robotica in de dokken om de last tijdens sommige activiteiten te verminderen (stralen, wassen en schilderen van schepen)
  • Aanleggen van nieuwe wegen op de site
  • Installeren van state-of-the art afzuigingsinstallaties in de werkplaats
  • Installatie van nieuwe pompsystemen om water uit de droogdokken te filteren
  • Voorziening voor installatie van walstroom voor schepen in de dokken om zo de uitstoot van schepen te verminderen
  • Inzetten op opleiding HSE en nieuwe toepassingen binnen de maritieme economie (bijvoorbeeld cursus werken aan boord van LNG/GAS schepen)
  • Aanbieden van laadpalen voor elektrische wagens
  • Fietsleaseplan gestart
  • Aanbieden van Nederlandse lessen op het werk tijdens de werkuren

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op