Green Deal voor laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Dinsdag 9 juni zetten twaalf partijen hun handtekening onder de nieuwe Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. De Green Deal geeft invulling aan de afspraken in het Energieakkoord om barrières rond de uitrol van openbare laadinfrastructuur weg te nemen. Het Rijk stelt hiervoor 7,2 miljoen euro beschikbaar.

Op dit moment staan er zo’n 6.000 laadpalen in de openbare ruimte. Via de Green Deal kan dit met circa 8000 laadpalen worden uitgebreid. Uitbreiding van laadinfrastructuur is essentieel voor de marktontwikkeling van elektrisch rijden en optimale benutting van de batterijcapaciteit van plug-in auto’s. De Green Deal heeft tot doel om binnen drie jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur weg te nemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken.

Innovatieprogramma’s voor kostenreductie
Om de businesscase voor laadinfrastructuur rendabel te maken, zijn forse kostenreducties nodig. Innovatie is een belangrijk middel om dit te bereiken. Het recent opgerichte Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) zal daarom innovatieprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren samen met netbeheerders, laadexploitanten, producenten van laadpalen, kennisinstellingen en decentrale overheden.

Rijksbijdrage voor decentrale overheden
Zolang de businesscase nog niet rendabel is, dragen Rijksoverheid, decentrale overheden en private partijen gezamenlijk bij aan de financiering van de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur. De rijksbijdrage heeft de vorm van een ‘decentralisatieuitkering’; het Rijk draagt evenveel bij als decentrale overheden tot een maximumbedrag per laadpaal. In totaal stellen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de rijksbijdrage. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal de uitkering faciliteren en publiceert hierover 15 juni meer informatie op haar website: www.rvo.nl/laadinfrastructuur.

De Green Deal Laadinfrastructuur  wordt ondertekend door de minister van Economische Zaken, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, verschillende decentrale overheden én marktpartijen. Daarnaast is het Formule E-Team (FET) dat de ontwikkeling van elektrisch rijden in Nederland stimuleert, nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de Green Deal.

Zongestuurde laadpaal
De ondertekening vond plaats tijdens de ingebruikname van de eerste zongestuurde slimme laadpaal ter wereld waarbij een elektrische auto wordt opgeladen als de zon schijnt en kan ontladen als de zon niet aanwezig is. De opgeslagen duurzame elektriciteit in de auto kan zo door omwonenden of bedrijven gebruikt worden voor andere doeleinden.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op