Gould Services: complete oplossingen voor de on- en offshore wind

De windparken die voor de kust van Borssele worden gerealiseerd, bieden enorme kansen voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector, inclusief een brede groep toeleveranciers en constructiebedrijven. Dat geldt zowel voor Borssele 1 en 2 die aan Ørsted zijn gegund, als voor Borssele 3 en 4 waarvan de aanbesteding is gewonnen door het consortium van Eneco, Mitsubishi, Shell en Van Oord. De windparken in de Noordzee zullen de regio Vlissingen dan ook veel nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid opleveren. Zo zal Gould Services zich medio 2019 aan de Eerste Binnenhaven vestigen, met 175 meter kade voor offshore vessels. Dit bedrijf biedt turn key solutions voor haar klanten in de on- en offshore wind energiemarkt. De dienstverlening van Gould Services omvat engineering, constructie, reparatie, onderhoud, transport, op- en overslag van onderdelen en facilitaire dienstverlening. Gould Services levert zowel de mensen als de tools, met technische en logistieke oplossingen op maat.

De bouw van het nieuwe kantoor van Gould Services met loodsen voor opslag, reparatie en onderhoud van windmolens gaat begin volgend jaar van start. Tevens wordt een logeergebouw gerealiseerd, waar het on- en offshorebedrijf een veertigtal onderhoudsmonteurs kan accommoderen. 

Nieuwe vestiging
In het najaar van 2019 zal de nieuwe vestiging van Gould Services operationeel zijn. De onderneming biedt momenteel werk aan ongeveer 85 mensen, die vanuit het hoofdkantoor in Middelburg worden aangestuurd. Gould Services kan worden onderverdeeld in drie kernactiviteiten: Windpark Services, Offshore Service Base en Logistics.

Hub
De haven van Vlissingen heeft zich ontwikkeld tot Nederlandse hub voor vervoer, overslag en assemblage van de offshore windenergiemarkt. De ambitie is om ook uit te groeien tot centraal onderhoudscentrum voor windmolens op zee. De werkgelegenheid met betrekking tot beheer, onderhoud en toegevoegde waarde activiteiten zal waarschijnlijk meer bedragen dan op het gebied van de bouw van de windparken zelf.

Strategisch
,,Geografisch gezien ligt Vlissingen heel gunstig met betrekking tot de diverse windparken op de Noordzee. De haven van Vlissingen – aan diep vaarwater, op nog geen twintig kilometer van een aantal windmolenparken – is strategisch gelegen. Windmolenmonteurs kunnen binnen korte tijd op de plaats van bestemming zijn. De vraag naar facilitaire dienstverlening zal alleen maar toenemen. Vandaar dat wij ook in de huisvesting van het personeel voorzien”, aldus managing director Mattheo Rozemond van Gould Services. 

Track record
Het bedrijf heeft op 1 mei 2018 Total Wind Benelux overgenomen, dat een behoorlijk track record heeft opgebouwd met projecten als Walney Extension OWF (Ørsted), Blightbank OWF (MHI Vestas) en diverse windparken onshore. Zo levert Gould Services momenteel ook technische ondersteuning aan Nederlandse windparken
onshore, zowel aan eindgebruikers als aan turbinefabrikanten.

Overname
,,Het was een spannende tijd rondom de overname, maar dankzij de steun van de klanten van Total Wind Benelux en de zakenpartners van Gould Services konden we deze geweldige doorstart maken. Dit betekent het behoud van de werkgelegenheid voor de medewerkers, het mogelijk maken van de voortzetting van geïnitieerde projecten en het vergroten van de slagkracht van Gould Services in onze drie kernactiviteiten. Total Wind was actief in 11 landen, in een erg fluctuerende markt. Het was betrokken bij de realisering van 70 procent van alle windparken. Vertrouwend op ons team, met veel kennis en ervaring, kijken we uit naar toekomstige samenwerking met belangrijke spelers in de renewables”, legt Mattheo Rozemond uit.

The Greater Gabbard
Voor zijn functie als managing director van Gould Windpark Services en Total Wind Benelux was hij operations leader bij Verbrugge Terminals, dat in 2009 de logistiek verzorgde rond de bouw van het destijds grootste offshore windmolenpark ter wereld voor de Engelse kust, The Greater Gabbard OWF project in opdracht van Fluor.

Merkur Offshore Windpark
Tot de met terugwerkende kracht overgenomen activiteiten van Total Wind behoort het contract met General Electrics Renewable Energy voor de pre assemblance van 66 Haliade 150-6MW turbines, als onderdeel van het Merkur Offshore Windpark in het Duitse deel van de Noordzee. Dit project in de Eemshaven is onlangs voltooid. GeoSea heeft de topside geïnstalleerd voor dit nieuwe windpark voor de kust van het Duitse waddeneiland Borkum. Naast General Electrics en GeoSea weten ook andere grote concerns Gould Services goed te vinden, zoals MHI Vestas, Nordex, Ørsted en de Jan de Nul Group. 

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op