Fusiehaven Port of Antwerp-Bruges: duurzame wereldhaven

De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn op donderdag 28 april officieel gefuseerd tot Port of Antwerp-Bruges. Met een rondvaart door de haven van Antwerpen en aansluitend een groot feest met walking dinner werd de fusie beklonken. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn in hoge mate complementair.

 

,,De historische fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge is van groot belang voor de toekomst. Samen staan we sterker om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. De fusie combineert het beste van twee werelden”, aldus havenschepen Annick De Ridder van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges.

 

Fusie

Antwerpen is sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en petrochemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas. Door de fusie wordt ingezet op duurzame groei van zowel het individuele als het gezamenlijke marktaandeel van beide havens.

 

Duurzame groei

Als één van de belangrijkste schakels in het handelsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld, ligt de haven midden in een wereld die in een recordtempo evolueert en soms onvoorspelbaar is. Daarom is ‘duurzame groei’ de eerste prioriteit. Met verdere groei wordt de positie als duurzame wereldhaven behouden en verder uitgebouwd, ook met het oog op toekomstige generaties.

 

Groene waterstof

De combinatie van Antwerpens positie als tweede petrochemische cluster wereldwijd en de Zeebrugse kustligging is een unieke kans op een voortrekkersrol in de waterstofeconomie, legt havenschepen Annick De Ridder uit: ,,De fusie is het beste antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen. Port of Antwerp-Bruges huisvest in Antwerpen de grootste petrochemische cluster van Europa, terwijl Zeebrugge een belangrijke LNG-haven is en toegang heeft tot de windmolenparken op zee. Wij willen dé Europese importhub van groene waterstof worden en een actieve voortrekker zijn van de waterstofeconomie.”

 

Kieldrechtsluis.

 

Energietransitie

De fusiehaven is de belangrijkste motor voor de Belgische economie en werkgelegenheid. Als duurzame haven van de toekomst heeft Port of Antwerp-Bruges ook de ambitie om dé motor voor de energietransitie in België te zijn. Dat kwam ook duidelijk naar voren op de officiële inhuldigingsavond tijdens de speeches van Annick De Ridder (Havenschepen Antwerpen) en Dirk De fauw (burgemeester Brugge), respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de ééngemaakte haven.

 

Vlaamse economische geschiedenis

,,De eengemaakte haven is niet alleen dé economische motor van Vlaanderen. Samen vormen de havens van Antwerpen en Zeebrugge ook nog eens de grootste exporthaven, de grootste haven voor overslag van voertuigen en de belangrijkste petrochemische hub van Europa. Port of Antwerp-Bruges koestert tegelijkertijd grote ambities om als ‘green port’ dé energiepoort naar Europa te worden. Kortom, we schrijven hier vandaag Vlaamse economische geschiedenis”, benadrukt Annick De Ridder.

 

Internationale reputatie

Haar woorden werden ‘on stage’ van harte onderschreven door Dirk De fauw, burgemeester van de Stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges. ,,Ik ben er van overtuigd dat deze fusieoperatie zal leiden tot een duurzame groei van de economische activiteit en de tewerkstelling in beide locaties. Het zorgt ook voor een boost aan de internationale reputatie van Vlaanderen in de wereld. Samen staan we sterker.”

 

Doelgericht

In 2022 blijft in Antwerpen de nadruk liggen op doelgerichte transitie en duurzame groei als strategische prioriteiten. Hoewel 2021 opnieuw een jaar vol uitdagingen was met verstoringen in de globale toeleveringsketen, presteerde de haven van Antwerpen sterk en werd het recordjaar 2019 geëvenaard. De totale goederenoverslag in 2021 bedroeg 240 miljoen ton cargo, een groei van 3,8 procent ten opzichte van 2020 en een lichte groei ten opzichte van 2019. Als toonaangevende containerhaven (met 159 miljoen ton per jaar) wil Port of Antwerp-Bruges een antwoord bieden op de behoefte aan containercapaciteit door de wereldwijde groei en de recente ontwikkelingen in de internationale logistieke keten.

 

Uniek

Antwerpen beschikt over de unieke combinatie van een inlandhaven met de nautische toegankelijkheid van een diepzeehaven voor de grootste containerschepen. Goederen en producten worden multimodaal naar het achterland gedistribueerd: over de weg, het water, per spoor en via pijpleidingen. Ook uniek is het samenspel tussen maritieme activiteiten, industrie en logistiek wat de haven naar de wereldtop heeft geleid. De aantrekkelijkheid voor rederijen en bedrijven wordt versterkt door de bijna 100 kilometer landinwaartse ligging die het klanten toelaat de Europese consument snel en efficiënt te bereiken.

 

Haven van de toekomst

Havenschepen Annick de Ridder: ,,De fusie
combineert het beste van twee werelden.”

,,De haven van de toekomst moet er één zijn die de klimaatambities en milieudoelstellingen volledig begrijpt en onderschrijft. Daartoe zijn in 2021 al zeer grote stappen gezet, die steeds ingebed zijn in vruchtbare samenwerkingen, ook buiten de grenzen. 2021 is voor de Antwerpse haven zeker ook het jaar geweest van ‘slimme veiligheid’. Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om de duurzame groei van onze haven op de lange termijn te garanderen”, aldus havenschepen Annick De Ridder.

 

NextGen District

En wie het heeft over de haven van toekomst, kan niet om NextGen District heen, de proeftuin voor circulaire industrie die wordt ontwikkeld op de voormalige Opelsite in Antwerpen.

Port of Antwerp-Bruges onderneemt namelijk verschillende initiatieven om duurzaam te groeien, waarbij de beschikbare ruimte binnen de bestaande haven zo efficiënt mogelijk wordt benut. Zo werden er reeds verschillende concessionarissen gevonden voor NextGen District. Van afvalstromen worden in deze hotspot voor circulaire economie in het hart van de haven opnieuw grondstoffen voor de industrie gemaakt”, legt havenschepen Annick De Ridder met de nodige fierheid uit.

 

Pioniersrol

We nemen de pioniersrol echt ter harte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan baanbrekende lighthouse projecten als de waterstofimportcoalitie en aan Antwerp@C. Dit consortium zet belangrijke stappen vooruit in de transitie naar een duurzame, koolstofarmere haven. Het project, een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en het Havenbedrijf, heeft het potentieel om de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 2030 met de helft te verminderen door CO2 af te vangen en te gebruiken of permanent op te slaan. Daarnaast heb je ook nog de waterstoffabriek van Fluxys in Brugge.”

 

Extra containercapaciteit

Tegelijkertijd stipt de schepen aan dat om duurzame groei van ‘de haven van de toekomst’ te kunnen garanderen er nog de nodige uitdagingen liggen. ,,Voor onze wereldwijde economische positie en de welvaart van huidige en toekomstige generaties, is het essentieel dat we inzetten op extra containercapaciteit. Met de grote investering in een nieuw dok en op inbreidingsinvesteringen bouwen we inderdaad aan de haven van de toekomst. Daardoor zullen wereldspelers blijven kiezen voor Port of Antwerp-Bruges als poort tot Europa. Zo kunnen we blijven inzetten op onze troefkaart als containerhaven. Graag wijs ik in deze context ook op het belang van de Visartsluis.”

 

Total.

 

Haven met een rijke historie

Port of Antwerp-Bruges is na Rotterdam de grootste haven van Europa en beschikt na Houston over het grootste petrochemische cluster ter wereld. De petrochemie is van oudsher verankerd in de haven van Antwerpen, met een sterke stijging van de vloeibare bulk in de afgelopen jaren. De inbedding van de petrochemie in Antwerpen biedt diverse synergievoordelen. ,,Alle grote afnemers zijn hier aanwezig, waardoor de bouw- en grondstoffen in no time op de plaats van bestemming zijn. Dit komt als vanzelfsprekend duurzaamheid, belangrijk speerpunt van de haven, ten goede”, aldus de havenschepen.

 

Magazijnen

Naast deze petrochemische cluster heeft Port of Antwerp-Bruges een enorm complex aan magazijnen en opslagmogelijkheden. Er is meer dan zes miljoen vierkante meter overdekte opslagruimte. Naast doorvoerhaven, wordt er zowel in Antwerpen als Zeebrugge veel toegevoegde waarde gecreëerd via de industriële en logistieke centra.

 

Economische motor

Alle hierboven opgesomde factoren verklaren waarom deze haven de economische motor van Vlaanderen is. ,,Vandaag zorgt deze eengemaakte haven voor maar liefst 74.000 directe en 90.000 indirecte jobs en voor een toegevoegde waarde van bijna € 21 miljard of 4,5 procent van het nationale BBP. Als we vooruitkijken zien we in deze context nog een hele grote uitdaging: vacatures ingevuld krijgen. Er zijn heel wat fantastische en vooral ook even uiteenlopende als uitdagende jobs in onze haven. De krapte op de arbeidsmarkt botst echter met de openstaande vacatures.”

 

Vacatures

Op de langere termijn zijn het stikstofdossier, de energietransitie én de realisatie van extra containercapaciteit uitdagingen van formaat. De krapte op de arbeidsmarkt is echter vandaag de dag al een grote uitdaging voor Port of Antwerp-Bruges. ,,Het is van groot belang dat vacatures passend worden ingevuld om als haven ook op de lange termijn concurrerend te blijven. Overal waar ik kom probeer ik dus mensen warm te maken om in onze fantastische haven te komen werken”, sluit Annick De Ridder enthousiast af.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op