Food, Energy en Leisure zijn sterke pijlers in IJmuiden

De ontwikkelingen binnen de clusters Food (visserij), Energy (olie- en gaswinning en offshore wind) en Leisure (ferry- en cruisevaart) leiden tot veel bedrijvigheid in Zeehaven IJmuiden. Daarmee is en blijft IJmuiden een veelzijdige hub. In het afgelopen decennium is Zeehaven IJmuiden ook een echte specialist geworden voor offshore windenergie op de Noordzee. Vanuit de havenstad aan de monding van het Noordzeekanaalgebied wordt al jaren het onderhoud verricht voor de windmolens van het Prinses Amaliapark voor de kust van IJmuiden, van Luchterduinen voor de kust van Zandvoort en voor het offshore windpark Egmond aan Zee. De bouw binnen afzienbare tijd van de windparken Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord zullen ongetwijfeld voor een ongekende spin off aan bedrijvigheid zorgen voor de havenstad aan de monding van het Noordzeekanaalgebied. De olieprijs begint flink aan te trekken. Dat leidt tot stijgende activiteiten van de traditionele offshore op de Noordzee. Doordat de investeringsaftrek voor opsporing van aardgas op de Noordzee omhoog gaat van 25 naar 40 procent, brengt dit een extra boost voor de traditionele offshore teweeg. 

,,De drillingactiviteiten, het boren naar nieuwe olie- en gaswingebieden, nemen dit jaar een hoge vlucht vanuit de IJmondhaven. Een verklaring voor deze toename vormen waarschijnlijk de hogere olie- en gasprijs én de investeringsaftrek van 40 procent die in de nieuwe mijnbouwwet is voorzien”, aldus Peter van de Meerakker, algemeen directeur Zeehaven IJmuiden N.V. 

Alternatieve energiebronnen
De stijgende olieprijs is ook een gunstige ontwikkeling voor alternatieve energiebronnen. IJmuiden staat er ook met offshore wind goed voor. De zeehaven aan de monding van het Noordzeekanaalgebied heeft al jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van de hernieuwbare energie. Zo leverde IJmuiden een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de windparken Amalia, Luchterduinen en Egmond, die gezamenlijk goed zijn voor een capaciteit van 357 MW.

Track record
IJmuiden heeft met haar geboden voorzieningen, faciliteiten en kennis een geweldig track record opgebouwd. In combinatie met de gunstige geografische ligging van de haven en gespecialiseerde (kapitaalkrachtige) bedrijven ligt voor IJmuiden een stevige economische groei van offshorewind activiteiten in het verschiet. 

Windcat workboats
Het onderhoudscluster in IJmuiden biedt alle kansen op het binnen halen van nieuwe, toekomstbestendige offshorewind bedrijvigheid. Vandaar dat Zeehaven IJmuiden geïnvesteerd heeft in state-of-the-art nieuwe steigers voor de windcats, die de onderhoudsmensen dagelijks naar de windmolens brengen. Aan de Trawlerkade zijn twee drijvende steigers met een totale lengte van 46 meter gerealiseerd om ligplaatsfaciliteiten te bieden aan zes windcats van Windcat Workboats en twee reddingboten van de KNRM. De opstapbordessen maken het voor de bemanning mogelijk om ‘gelijkvloers’ en zeer veilig op de schepen op te stappen. Windcat Workboats vervoert personeel en materialen vanaf de boatlandings in de IJmondhaven naar de offshore gelegen windmolenparken voor de kust van IJmuiden. 

AYOP
In de periode tot 2020 komt er 2100 MW bij via de windparken Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. Vanuit het samenwerkingsverband Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) is er met alle betrokken bedrijven en overheden een koers uitgestippeld voor de komende jaren. Doelstelling in het regeerakkoord is om in 2025 in totaal 4.500 MW geïnstalleerd vermogen te hebben. Het kabinet heeft besloten dat er tussen 2025 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee moet komen. 

IJmuiden Ver
Om de duurzame energievoorziening op de Noordzee op de lange termijn te borgen zijn onlangs Hollandse Kust West met een capaciteit van 1400 MW en IJmuiden Ver met maar liefst 4.000 MW aangewezen. In 2030 zal er dus 11,5 gigawatt extra zijn gerealiseerd op de Noordzee. Dat is een veelvoud van het vermogen van de bestaande parken.

Bedrijven
Daar spelen havens en bedrijven langs het Noordzeekanaalgebied op in. Met vestigingen van Breman Offshore, Eneco, MHI Vestas Offshore, C-Ventus Offshore Windfarm Services, Vattenfall NUON, Windcat Workboats en Wind BV heeft zich in IJmuiden in de loop der jaren een mooi offshore windcluster ontwikkeld en nieuwe bedrijvigheid dient zich verder aan. 

Arbeidspool
Het cluster aan bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied zorgt van oudsher voor veel industriële verwerking. Het is tegelijkertijd een arbeidspool voor allerlei technische functies. Het arbeidspotentieel en de technische opleidingen in de regio Amsterdam zorgen voor extra aantrekkingskracht. ,,De transitie van fossiel naar hernieuwbare energie is volop in ontwikkeling, hetgeen vele extra banen met zich meebrengt. Het is een uitdaging om alle technische en logistieke vacatures passend in te vullen op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt”, zegt Van de Meerakker. Inmiddels is de MBO studie voor Wind Technician opgezet in het Noordzeekanaalgebied. Het is een opleiding tot monteur voor windturbines voor zowel op land als op zee.

Duurzame energiehaven
Ondertussen zijn de bestuurlijke voorbereidingen met betrekking tot de voormalige Averijhaven in volle gang. Deze haven zou zich uitstekend kunnen ontwikkelen tot duurzame energiehaven. Het is een ideale plek (vlak bij zee) voor assemblage en onderhoud van offshore windparken, overslag van nieuwe energievormen en milieuvriendelijk ontmantelen van oude olieproductieplatforms. 

Marktaandeel verse vis
Naast de traditionele olie- en gaswinning en de offshore windenergiemarkt heeft IJmuiden een uitstekende naam op het gebied van op- en overslag van verse en diepgevroren vis. Met de wereldwijde groei in de visproductie en – consumptie liggen er goede kansen voor IJmuiden om zich te ontwikkelen tot centrale ‘draaischijf voor vis’ in Europa. De veelzijdige Zeehaven IJmuiden heeft binnen de elf Nederlandse visafslagen in 2018 een marktaandeel van 25 procent gerealiseerd, waarmee het na marktleider Urk, de grootste visafslag van Nederland is.

Groei
IJmuiden is flink aan het investeren in de visafslag. De nieuwe kistenspoelmachine is inmiddels volledig operationeel. Op het hele dak van de Hollandse Visveiling zijn zonnepanelen aangelegd om energie te leveren voor de koelcellen en de nieuwe kistenspoelmachine. 

Reefers
Van de Nederlandse vriescapaciteit van ruim zeven miljoen kubieke meter bevindt zich bijna een derde deel in de haven van IJmuiden. De diepgevroren pakketten vis worden in geconditioneerde reefercontainers afgevoerd. Er is een toename van stromen vis uit Noord-Amerika en Canada, zoals koolvis, zalm, kabeljauw en kreeft. Vandaar vaste reefer lijndiensten tussen Alaska en IJmuiden. Alle vangst uit Alaska, bestemd voor Noord-Europa, wordt via de draaischijf IJmuiden aangevoerd.

Cruiseschepen
Impulsen in IJmuiden zijn er ook voor het cluster leisure. ,,De invoering van de toeristenbelasting in Amsterdam leidt dit jaar tot een verdubbeling van het aantal aanlandingen van cruiseschepen in IJmuiden. Van 30 cruiseschepen in 2018 tot 60 in 2019”, vertelt Van de Meerakker.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op