Falck Safety Services is marktleider in veiligheidstrainingen

Falck Safety Services is wereldwijd marktleider op het gebied van veiligheidstrainingen voor de maritieme sector, traditionele offshore, renewables en andere hoog-risico industrieën. Het toonaangevende concern zet internationaal de standaard in veiligheidstrainingen. Falck biedt het breedste pallet nationaal en internationaal geaccrediteerde trainingen. De toenemende veiligheidseisen bij zowel grotere als kleinere bedrijven leiden tot een verdere uitbesteding aan een professionele partner. Falck Safety Services traint personeel in veilig gedrag en overlevingstechnieken, gericht op het voorkomen van ongevallen en verwondingen. Vanuit haar oorsprong in Denemarken heeft Falck deze activiteiten uitgebouwd tot een mondiaal opererend bedrijf waar duizend medewerkers actief zijn, verspreid over 33 centra in 20 landen. 

Falck heeft in Nederland vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. In België opereert het concern vanuit de haven van Oostende. Falck heeft in de afgelopen decennia een enorm track record opgebouwd in bovengenoemde sectoren. Vandaag de dag kunnen klanten bij de ervaren veiligheidsspecialist kiezen uit meer dan 750 opleidingen: klassikaal, praktisch en e-learning. 

Offshore wind
Met name de offshore wind energiesector is ook voor Falck een enorme groeimarkt vanwege de bouw van de vele windparken in Noordwest Europa. ,,In België en Nederland is het veiligheidsbewustzijn met name hoog in de petrochemie, maar in de offshore wind is er nog een lange weg af te leggen. Zeker in vergelijking met ons omringende landen als het verenigd Koninkrijk en Duitsland die kunnen bogen op een verleden in de traditionele offshore. Mede door incidenten is het veiligheidsgevoel ingebakken in die sector. Voor de lage landen is de offshore wind een relatief nieuwe groeimarkt. De bouw van de diverse windparken in de Noordzee – zowel in België, Nederland als Duitsland – brengt alles in een stroomversnelling”, aldus Center Manager Peter Van Cauwenberghe. Hij is verantwoordelijk voor Falck Safety Services in België op het gebied van alle mogelijke veiligheidstrainingen in de maritieme sector, olie & gas en offshore wind.

Mindset
Falck ontzorgt in alle facetten op het gebied van veiligheid. Van Cauwenberghe legt uit dat alleen trainingen niet voldoende zijn. Het begint bij de mindset om te komen tot veilig gedrag. ,,Veiligheid is een combinatie van bekwaamheid, procedures en heel veel oefeningen. Samen met alle stakeholders moet het belang van veiligheid worden bewaakt, zodat alle spelers op dezelfde lijn zitten. Zonder veiligheidscertificaten kom je niet aan de bak.”

Commerciële druk
De Center Manager benadrukt dat dit voor een grote commerciële druk zorgt bij de instructeurs. ,,Het gaat er om of iemand competent is op basis van de veiligheidsnormen. Onze instructeurs beslissen in feite over een arbeidsvergunning. Zonder certificaat heb je een probleem. Uiteindelijk beslissen zij dus de over de professionele toekomst van de medewerkers. Dat is een zware verantwoordelijkheid waarbij er weinig of geen plaats is voor compromissen. De sector heeft een soort zelfregulerend karakter op basis van minimale normen. Bij veiligheidstrainingen geldt dan ook: meer mag, minder niet. Wij zorgen voor een hoge toegevoegde waarde door extra oefeningen aan te leren en extra aanbevelingen te doen.”

Scenario based oefeningen
De praktijk is de beste leerschool. ,,Onze trainingen bevatten slechts 20 procent theorie en voor het overgrote deel scenario based oefeningen. Wij trainen op herkenbare situaties, uit het leven gegrepen. Daarbij hoort ook een stukje hoogtevrees. Voor de cursus ‘werken op hoogte’ trainen we op 25 meter boven de grond. In werkelijkheid zijn de windmolens vaak 120 meter hoog, maar we willen wel de werkomgeving zo dicht mogelijk benaderen.”

Crisissituaties
In het zwembad van Falck in Oostende worden daarom ook golven, hevige regenval, donder, bliksem en duisternis nagebootst. ,,Zo worden de mensen geconfronteerd met crisissituaties. Door de leef- en werkomgeving te simuleren mag ervan worden uitgegaan dat bij werkelijke calamiteiten men op de automatische piloot gaat handelen. In ieder geval is de kans veel groter dat de veiligheidsregels dan goed worden nageleefd. Het gaat om het creëren van meerwaarde. Onze opdracht is om de mensen hun certificering te laten behalen door training in de best denkbare omstandigheden”, aldus de voor België verantwoordelijke Center Manager.

Simulatoren
Simulatoren zijn een veilige manier om praktische ervaring op te doen met risicovolle situaties. Ze vormen dan ook een geïntegreerd onderdeel van de trainingen. Ze zijn van onschatbare waarde voor het aanleren van praktische vaardigheden en om te zorgen dat de mensen vol vertrouwen en kalm handelen in geval van reële noodsituaties. 

Te gevaarlijk
,,Voordat er simulatoren werden ingevoerd, waren bepaalde noodscenario’s op de werkplek gewoon te gevaarlijk om na te spelen. Simulatoren maken het mogelijk om gevaren veilig na te bootsen, om de vaardigheden en het bewustzijn van de situatie bij de deelnemers aan te scherpen. Wanneer medewerkers en hulpdiensten de druk van risicovolle situaties en moeilijke omstandigheden eerder hebben gevoeld en hebben geleerd hoe te reageren, zijn ze veel eerder geneigd om veilig en competent te handelen in een echte noodsituatie. Zo verzekeren ze de veiligheid van zichzelf en hun collega’s”, zegt Van Cauwenberghe.

Onshore en offshore
Falck verzorgt al decennia lang duidelijke en kernachtige trainingen op internationale basis, zowel onshore als offshore. Een groot deel van de trainingen zijn volledig geaccrediteerd door organisaties als de Internationale Maritieme Organisatie en conform de STCW standaard, zodat ze allemaal blijven voldoen aan de strenge veiligheidsnormen van de maritieme sector. Van het ondersteunen van mensen bij het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden, tot en met het organiseren van elk aspect van training-, competentie- en crisismanagement voor multinationals: Falck Safety Services ontzorgt.

Trainingsportfolio
De trainingsportfolio omvat persoonlijke veiligheid, overleven op zee, medische zorg, brandbestrijding, crisismanagement en de afhandeling van incidenten met gevaarlijke stoffen. Falck biedt een breed scala aan (scenario-based) trainingen op maat. De combinatie van de deskundige instructeurs en realistische trainingsomgevingen bereidt de medewerkers goed voor op onverwachte voorvallen op zee of in de haven.

Trainingscentra
In de trainingscentra worden dus echte werkomgevingen nagebootst, inclusief geavanceerde brandbestrijdingsfaciliteiten en simulatoren voor het ontsnappen uit een helikopter onder water. Daarnaast wordt ook graag gebruik gemaakt van de kracht van virtual reality en e-learning om trainingen nóg efficiënter en boeiender te maken. 

Duurzame energie
,,Wij bieden bijvoorbeeld praktijkgerichte en realistische veiligheidstrainingen, die volledig toegesneden zijn op de sector duurzame energie. Door te investeren in specifieke voorzieningen op onze oefenlocaties, waaronder windturbine-trainingstorens en boottransfer-simulatoren, kunnen we wereldwijd voldoen aan alle klantbehoeften op het gebied van veiligheid en technische training”, verklaart Peter Van Cauwenberghe.

Ongeëvenaarde Expertise
Met haar ongeëvenaarde expertise tilt Falck organisaties naar een hoger niveau. Dit leidt tot betere efficiëntie, kostenbesparing en meer vertrouwen in de toekomst. ,,Wij reiken klanten solide en relevante veiligheidscompetenties aan, die verder gaan dan alleen compliance. Daardoor zijn wij de internationale veiligheidspartner waarop de klant kan bouwen.” Gedoeld wordt op de diepgang van het trainingsaanbod, de uitgebreide trainingsmethodieken en constante drive om de beleving te verbeteren.

Veiligheidsstandaarden
,,Of wij nu aan de slag gaan voor een multinational of een lokale leverancier: we zijn doordrongen van het belang van een veiligheidstraining- en compliance-model dat toegesneden is op het beoogde doel en dat voldoet aan de lokale regelgeving. We onderkennen dat veiligheidsstandaarden steeds vaker wereldwijd gaan gelden, ingegeven door incidenten die over de hele wereld het nieuws halen en door de toenemende invloed van keuringsinstanties. Aan de andere kant beseffen we ook dat trainingen op lokaal niveau moeten plaatsvinden om de kosten te beperken en te zorgen dat specifieke trainingen voldoen aan lokale regelgeving en wensen op het gebied van taal of cultuur. Onze mix van wereldwijde beschikbaarheid en lokale flexibiliteit zorgt voor een goede balans.” 

Thema’s
De Center Manager in Oostende benadrukt dat er vanuit het offshore en maritieme trainingscentrum op basis van een aantal thema’s wordt gewerkt met betrekking tot de olie- & gas en de offshore wind. 

Medische component
Allereerst is er de medische component met zelfreddend vermogen. ,,Werken in de offshore wind is meer risicovol dan in de olie & gas. Op een olie- of gasplatform is er 24 uur per dag medisch personeel, een operatietafel en alle mogelijke veiligheidsmaatregelen die onshore ook aanwezig zijn. Bij werken op een windmolen op zee ben je aangewezen op 2 of 3 mensen. Je moet dus medische basiskennis hebben om in een crisissituatie het eerste uur te overbruggen.” 

Sea Survival
Sea Survival ziet op alle aspecten van overleven op zee, tot en met het evacueren vanuit de windmolen in zee. Belangrijk is dus dat er beschermende kledij, reddingsvesten, overlevingspakken en reddingsvlotten.

Fire fighting
Fire fighting in de offshore wind is niet gericht op blussen, maar op het zelf in veiligheid brengen. ,,Het team is te klein om de windmolen te redden. Boven in de nacelle, op 120 meter boven de zeespiegel, zit je in een kooi gevangen. Het enige dat je moet doen is maken dat je weg komt!”, zegt Van Cauwenberghe. 

Boatlandings
Falck beschikt ook over eigen reddingsboten en een eigen boatlandings site zodat op een goede manier kan worden geoefend op het veilig overstappen van het schip naar de windmolen en omgekeerd.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op