Fabrieken bij Yara Sluiskil na shut down weer klaar voor de toekomst

Een ammoniakfabriek, ureumoplossingsfabriek, salpeterzuurfabriek en twee ureumgranulaatfabrieken zijn weer volledig in bedrijf na de grootste onderhoudsstop ooit van Yara Sluiskil, die zo’n drie jaar voorbereiding vergde. Deze fabrieken op het kilometerslange terrein van Yara Sluiskil  werden in het laatste kwartaal van 2022, waarbij soms wel 20 gieken van hijskranen de skyline tekenden, vakkundig onder handen genomen. Er is maar liefst 80 miljoen euro geïnvesteerd in de grootste fabriek van het Noorse Yara.

 

In de ammoniakfabriek bijvoorbeeld zijn in vijf weken tijd meer dan duizend klussen uitgevoerd, variërend van verplichte controles van pompen en afsluiters tot preventieve vervanging van onderdelen. Daarvoor zijn specialisten van over de hele wereld naar Sluiskil getogen. De grootste salpeterzuurfabriek kreeg nieuwe reactoren, waarmee Yara per jaar 110.000 ton minder CO2 uitstoot.

 

Yara is een van de grootste producenten van ammoniak in de wereld en leidend in de internationale handel en verscheping van ammoniak. De multinational maakt ammoniak van de basisgrondstoffen aardgas en water en vervolgens van de combinaties van ammoniak en CO2 ureum, dat een breed spectrum aan toepassingen heeft. Behalve ureum worden ook grote volumes salpeterzuur, nitraatmeststoffen, AdBlue en CO2 geproduceerd voor verschillende marktsegmenten.

 

Vertrouwen

,,De grootste onderhoudsstop ooit toont aan dat ons moederbedrijf alle vertrouwen heeft in onze vestiging en ik ben erg trots op alle medewerkers en contractors die deze gigantische klus tot een goed einde hebben weten te brengen, binnen de strakke planning en met een hoge veiligheidsstandaard”, blikt algemeen directeur Michael Schlaug van Yara Sluiskil tevreden terug.

 

Duizenden klussen

In totaal werden enkele duizenden klussen uitgevoerd, variërend van periodieke wettelijke keuringen tot aan inspecties van leidingen, het vervangen en reviseren van pompen, schoonmaakwerk en zelfs compleet nieuwe fabrieksonderdelen. Maar liefst 1.200 mensen extra werkten mee aan deze onderhoudsstop. Soms wel 800 tegelijk, naast de ruim 700 vaste medewerkers die een baan hebben bij de grootste kunstmest- en AdBlue producent van Noordwest-Europa.

 

 

Reforming-C

De kleinste ammoniakfabriek Reforming-C, die de mooie leeftijd heeft van ruim 50 jaar en periodiek om de drie jaar in de steigers staat voor onderhoud, kreeg deze keer een extra beurt waarmee 40 miljoen euro gemoeid was. Hiermee kan Reforming-C zich weer meten met de meest energiezuinige fabrieken ter wereld, ondanks de respectabele leeftijd.

 

Besparing

,,Specialisten van Yara International en daarbuiten kwamen met eigen ogen aanschouwen hoe wij dat in Sluiskil doen, omdat ze er van willen leren”, vertelt onderhoudsstop coördinator Maarten Van De Ginste. Zo werd een nieuwe reactor in de fabriek geïnstalleerd waardoor er 2 miljoen kubieke meter aardgas per jaar bespaard wordt.

 

Dorp Sluiskil

Hanne de Geest, proces engineer en verantwoordelijk voor de opstart van de ammoniakfabriek rekent voor: ,,Dat is anderhalf keer het totale gasverbruik van alle inwoners van het naastgelegen dorp Sluiskil.” Ureum-7, een plant waarin met de grondstoffen CO2 en ammoniak ureumoplossing wordt gemaakt, kreeg een nieuwe stripper. De nieuwe installatie vergroot de flexibiliteit waarmee nog beter ingespeeld kan worden op de marktomstandigheden.

 

Climate Roadmap 2030

Ook projecten uit de Climate Roadmap 2030 van Yara Sluiskil werden uitgevoerd. Nadat voor de zomer voor een salpeterzuurfabriek al nieuwe branders waren geïnstalleerd waarmee maar liefst 110.000 ton CO2 equivalenten per jaar wordt verminderd, zijn in de stop tal van kleinere projecten uitgevoerd, zoals het omleggen van stoomcircuits en afvalwaterstromen om nog meer reststoffen te hergebruiken en uitstoot te verlagen. Ook elektrificatie van een aantal installaties werd gerealiseerd om de broeikasgasemissies te verminderen. Kortom, belangrijke stappen om de klimaatdoelen te halen.

 

Waterstof

Naast het aanpassen van bestaande installaties werkt Yara ook aan nieuwe technologie om groene en blauwe waterstof te maken. Yara wil in 2030 al zo’n 90 procent van haar broeikasgasemissies in Sluiskil gereduceerd hebben ten opzichte van 1990 toen nog 5,2 miljoen ton de lucht in ging. In 2030 moet dat 0,7 miljoen ton zijn.

 

 

‘Zero emission plant’

Yara probeert momenteel de toch al ambitieuze klimaatdoelen uit de Roadmap 2030 nog eens vijf jaar naar voren te halen mede door Maatwerkafspraken met de overheid. De restemissies worden in de periode daarna gereduceerd, want de ambitie van Yara is een ‘zero emission plant’.

 

Voedselvoorziening

Vanuit de fabriek in Sluiskil worden maar liefst veertig miljoen mensen gevoed. Vanwege de toename van de wereldbevolking van 7 naar 10 miljard inwoners moet er in 2050  meer dan dubbel zoveel voedsel geproduceerd worden om alle monden te kunnen voeden. Een grote opgave, mede omdat het landbouwareaal beperkt is, oerwouden als longen van de aarde en biodiversiteit in brede zin behouden moeten blijven. De milieu-impact dient daarbij minimaal te zijnen de klimaatimpact zelfs geëlimineerd tot nihil.

 

Mobiliteitssector

Producten van Yara worden ook gebruikt voor de mobiliteitssector en energie intensieve industrie waarmee de lucht schoner wordt, zoals AdBlue en NoxCare. Ook nieuwe producten worden ontwikkeld in Sluiskil, waarbij schone ammoniak als brandstof hoge ogen gooit om de scheepvaart te helpen decarboniseren.

 

Belangrijke schakel

,,De laatste tijd staat het belang van nationale en Europese strategische autonomie voor voedselzekerheid en producten zoals meststoffen, maar ook AdBlue en CO2 meer op de politieke agenda en daar ben ik blij mee, want wij zijn daar een belangrijke schakel in”, verklaart Michael Schlaug.

 

Groen ammoniak

Yara investeert al enkele jaren volop in onderzoek om groene ammoniak te produceren. Ammoniak is de basis voor kunstmest, maar kan ook gebruikt worden om energie in op te slaan of als basisgrondstof voor tal van chemische producten. Om groene ammoniak te produceren zonder aardgas is een elektrochemisch proces nodig. Hierbij is elektriciteit uit wind, zon of andere CO2-arme bronnen nodig om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Vervolgens wordt de waterstof aan stikstof gebonden en ontstaat ammoniak.

 

Dockwize

Ook op sociaal-maatschappelijk vlak pakt Yara haar verantwoordelijkheid. Zo is Yara een grote industriële partner voor de innovatieve broedplaats Dockwize. Het is essentieel om gezamenlijk te innoveren. Dat geldt ook voor de directe omgeving. Met financiële steun van Yara wordt samen gebouwd aan een nog aantrekkelijkere woon-, werk- en leefomgeving. De klankbordgroep van Yara maakt zich sterk om de belangen van de omgeving en omwonenden te behartigen. Yara krijgt haar license to operate al bijna 100 jaar van haar omgeving en zet zich graag in om dat zo te houden.

 

AdBlue

Momenteel wordt bij Yara door waterbedrijf Evides een nieuwe hal gebouwd waar  water wordt gedemineraliseerd tot zuiver water. Het wordt gebruikt voor de stoomproductie, koeling en om chemicaliën in op te lossen. Bijvoorbeeld voor de productie van AdBlue waardoor de stikstofuitstoot van dieselmotoren drastisch wordt verminderd.

 

 

 

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op