Extra nautische veiligheidsmaatregelen tijdens SAIL Amsterdam 2015

SAIL Amsterdam 2015 vindt plaats van 19 t/m 23 augustus 2015. Die dagen verwacht de Amsterdamse haven meer dan 5000 schepen en tienduizenden bezoekers. De veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer vindt in nauwe samenwerking plaats tussen Havenbedrijf Amsterdam, Waternet, Rijkswaterstaat en Politie.

Diverse nautische maatregelen zijn getroffen om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheidsbeperkingen en geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzeekanaal en op het IJ. Ten aanzien van beroepsvaart geldt konvooivaren.

Met de onlangs gestarte campagne  ‘Varen op het IJ? Hou je koppie erbij!’, worden de bijzondere maatregelen tijdens SAIL Amsterdam 2015 en algemene regels en tips onder de aandacht gebracht bij iedereen die van plan is met een boot naar SAIL te komen. Alle maatregelen voor recreatievaart zijn terug te vinden op www.sail.nl. Er is een aparte kaart gemaakt met de nautische informatie. Bovendien zijn de regels samengevat in een folder die wordt verspreid onder de recreatievaart en is een speciale animatie gemaakt.

Verplichte vaarrichting
Tijdens de SAIL-In parade op woensdag 19 augustus geldt van 10.00 tot 17.00 uur  een verplichte vaarrichting van IJmuiden naar Amsterdam op  het Noordzeekanaal, het IJ en de IJhaven (Oranjehaven). Het is niet toegestaan tegen deze vaarrichting in te varen, te kruisen of in te halen. De maximum snelheid tijdens de SAIL-In parade is overal 6 kilometer per uur.
Bij de SAIL Thank You parade op zondag 23 augustus vanaf 16.00 uur, zal de verplichte vaarrichting met de tall ships mee zijn. De maximum snelheid tijdens deze parade zal rond de 10 km/u liggen.

De belangrijkste vaarregels en tips
De belangrijkste vaarregels zijn:
•  Het is niet toegestaan tegen de vaarrichting in te varen, te kruisen of in te halen;
•  De maximale vaarsnelheid in het SAIL-gebied is 6 kilometer per uur;
•  Houd stuurboordwal (rechts);
•  Roeien, zeilen en jetskiën, Stand Up Padding e.d. is uitdrukkelijk verboden;
•  Niet met alcohol aan het roer;
•  Voer de juiste verlichting.

De belangrijkste tips zijn:
•  Volg aanwijzingen van toezichthouders en verkeersleiders direct op;
•  Let op aanwijzingen op de informatieborden;
•  Kinderen aan boord, zwemvesten aan;
•  Kijk regelmatig achterom, laat je niet verrassen/vaar niet in de dode hoek van een groot schip.

Eenrichtingsverkeer en stremmingen
Tijdens SAIL-activiteiten zoals wedstrijden in het SAIL Experience gebied is Het IJ ten noorden van het KNSM-eiland, dat door betonning is gemarkeerd, gestremd. Het is voor niet-deelnemende schepen niet toegestaan dit gebied in te varen.
Van 19 t/m 22 augustus is het IJ elke avond van 21.30 – 23.30 uur ter hoogte van het KNSM-eiland gestremd in verband met het afsteken van vuurwerk van 22.30 uur tot 22.45 uur.
De sluizen van IJmuiden zijn op 19 augustus tijdens de SAIL-In gestremd voor overige scheepvaart. Op zondag 23 augustus van 19:00-22:00 uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uitzondering van de Zuider- en Kleine sluis, gestremd in verband met het vertrek van de tall ships.
Tijdens de Pieremachocheltocht op vrijdag 21 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur geldt eenrichtingsverkeer op de route Westerdok, Korte Prinsengracht, (oversteek Amstel) Nieuwe Prinsengracht, Plantage Muidergracht, Entrepotdok.

Verscherpt toegangsbeleid IJhaven (Oranjehaven)
De IJhaven (Oranjehaven) vormt met alle tall ships het nautische middelpunt van het SAIL-terrein. Vanwege de capaciteit van de IJhaven (Oranjehaven) en om de veiligheid en toegankelijkheid te kunnen waarborgen, geldt er een strikt toegangsbeleid voor de IJhaven (Oranjehaven). Om dit beleid te kunnen handhaven introduceert SAIL een geavanceerd controlesysteem op basis van RFID-chiptechniek.

Maatregelen IJhaven (Oranjehaven)
De IJhaven is gesloten tijdens het afmeren van de tall ships op 19 augustus en tijdens het vertrek op 23 augustus vanaf 15.00 uur. Particuliere schepen, mits deze zijn voorzien van een werkende motor en korter dan 15 meter met maximaal 12 opvarenden, hebben gratis toegang tot de IJhaven. Particuliere schepen tot 12 meter met meer dan 12 opvarenden of schepen langer dan 15 meter en korter dan 46 meter met maximaal 40 opvarenden zijn verplicht zich te registreren via SAIL.nl. Dit geldt zowel voor toegang tot de IJhaven (Oranjehaven) als voor het meevaren tijdens SAIL-In of SAIL Thank You parade. Niet geregistreerde schepen krijgen geen plek in de parade, maar dienen achteraan aan te sluiten. Schepen die langer dan 45,99 zijn, hebben geen toegang tot de IJhaven.
Voor alle boten die een (geldelijke) tegenprestatie vragen in welke vorm dan ook aan hun opvarenden geldt dat er via SAIL.nl alleen nog accreditatie aangevraagd kan worden voor de SAIL-In en SAIL Thank You parade.

Afmeren
Er is een afmeerverbod van kracht langs het Noordzeekanaal en Het IJ en in het evenementengebied. Beroepsvaart zal tijdens SAIL het evenementengebied in konvooi passeren.

Boeien- en bordenplan SAIL
Ten behoeve van SAIL heeft Havenbedrijf Amsterdam een borden- en boeienplan opgesteld om de maatregelen in het kader van SAIL kenbaar te maken. Er komt een gele boeienlijn met A1 topteken om het evenementengebied SAIL Oceaan (Oceanen) af te bakenen. Het westelijk en oostelijke gedeelte van het evenementengebied zal door vier grote gele boeien worden aangegeven. Tijdens SAIL zullen er diverse borden geplaatst worden om onder andere de maximum vaarsnelheid en de vaarrichting aan te geven.

Havenbedrijf Amsterdam en SAIL
Sinds de eerste editie in 1975 is de Amsterdamse haven nauw betrokken bij de organisatie van SAIL. De organisatie van SAIL Amsterdam 2015 is in handen van Sail Event Partners (SEP). In SEP hebben Stichting Sail Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en AEC Concepts & Events zich verenigd.  Havenbedrijf Amsterdam is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid op het water in het SAIL-gebied en voor het waarborgen van een goede doorstroom van het scheepvaartverkeer op het IJ en in het Noordzeekanaal tijdens SAIL. Ook faciliteert Havenbedrijf Amsterdam de aan- en afvaarten van de hospitality schepen in het westelijk havengebied waar tienduizenden zakelijke bezoekers worden ontvangen.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op