Een veilige werkomgeving is een must!

Safety first! Een cultuuromslag in het afgelopen decennium heeft er toe geleid dat veiligheid inmiddels een vanzelfsprekendheid is, maar er moet wel steeds op gewezen worden. Medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak om elkaar onderling aan te spreken op minder veilige situaties. Van brandvertragende kleding tot gehoorbescherming: het is een must. De Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van veiligheid is de laatste jaren flink aangescherpt. Als er op een bedrijf een ongeval gebeurt, terwijl de medewerkers onvoldoende zijn opgeleid met betrekking tot veiligheid, dan heeft de werkgever heel wat uit te leggen. Vooral in de chemie is het veiligheidsbewustzijn hoog, maar ook in het midden en kleinbedrijf kunnen calamiteiten zich eerder voordoen dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.

De kans is overigens veel groter om thuis iets op te lopen dan op het werk. Wat betreft werkgerelateerde ongevallen is de chemische industrie een van de minst gevaarlijke sectoren. Toch is er een wat negatieve beeldvorming
ontstaan door incidenten in het verleden bij bedrijven, waar de veiligheidsvoorschriften onvoldoende in acht werden genomen. Ongevallen in de chemie zijn te vergelijken met vliegtuigongevallen. Een vliegtuig is het veiligste vervoermiddel dat er is, maar als er iets gebeurt heeft het veel impact op de samenleving.

Routinehandelingen
Ondanks de positieve cultuuromslag met betrekking tot het veiligheidsbewustzijn blijft waakzaamheid geboden want de meeste ongevallen in het bedrijfsleven gebeuren juist door routinehandelingen, niet door onkunde. 

PBM’s
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals een goede oog-, gehoor-, ademhalings-, hand- en valbescherming zijn van het grootste belang. De medewerkers van de bedrijven moeten tenslotte aan het eind van de dag gezond en wel huiswaarts kunnen keren. Sectoren waar men verhoogde veiligheidsrisico’s loopt zijn bijvoorbeeld de bouw, de (petro)chemie en de offshore.

Renewables
De renewables zijn voor diverse bedrijven een enorme groeimarkt vanwege de bouw van de vele windparken in Noordwest-Europa. In België en Nederland is het veiligheidsbewustzijn met name hoog in de petrochemie, maar in de offshore wind is er nog een lange weg af te leggen. Zeker in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, die een lange historie kennen in de olie- en gaswinning ofwel de traditionele offshore. 

Stroomversnelling
Het veiligheidsgevoel is verweven in de oil & gas, mede door incidenten uit het verleden. Voor de lage landen is de offshore wind energiemarkt relatief nieuw. De bouw van de diverse windparken in de Noordzee brengt alles in een stroomversnelling

All Safety
,,Veilig werken begint met een goede bronbescherming, persoonlijke bescherming én het juiste gedrag. Gevaren dienen in eerste instantie bij de bron te worden aangepakt. Voor overgebleven bedreigingen zijn er onder andere de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)”, aldus CEO Paul de Schrijver van All Safety, met vestigingen in Terneuzen en Hellevoetsluis. 

Ademluchtunits
All Safety biedt een totaalaanbod voor een veilige werkomgeving. Men kan er werkkleding, PBM’s en industrial supplies aanschaffen. Daarnaast verhuurt het bedrijf (afhankelijke en onafhankelijke) ademluchtunits en safety equipment zoals mobiele EX nooddouches. Tevens worden onderhoud en certificering van veiligheidsmaterialen verzorgd. 

Betrouwbaarheid
Het ademluchtmaterieel wordt letterlijk overhandigd aan de mensen die er mee gaan werken en door gespecialiseerde medewerkers onderhouden, zodat de betrouwbaarheid wordt gewaarborgd. Als de werkzaamheden zijn afgerond, dan worden de maskers en slangen gereinigd, getest en opnieuw gecertificeerd. 

Collectief veiligheidsbewustzijn
,,De gebruikers hebben als vanzelfsprekend een basistraining ademlucht gehad, maar in aanvulling daarop verschaffen we een duidelijke uitleg over hoe de unit werkt. Ook geven we een deelname-instructie af waarin staat dat men bekwaam is om met onze unit te werken. Zo dragen we bij aan een hoger collectief veiligheidsbewustzijn. Doordat de mensen precies weten hoe ze het materieel moeten gebruiken zorgt dit ook voor minder storingen”, verklaart De Schrijver.

Elektrisch
All Safety beschikt ook over elektrische high tech life support units. De innovatieve (elektrische) mobiele ademluchtunits zijn uitgevoerd conform de nieuwe SIR-richtlijnen. De voordelen zijn groot: minder uitstoot, geen geluidsoverlast, kostenbesparend én gebruiksvriendelijk. De elektrische units worden desgewenst uitgevoerd met een gasdetectie systeem en/of air watch systeem voor het monitoren van de geleverde lucht. Daarnaast worden de prestaties van de unit gelogd in een systeem dat altijd online geraadpleegd kan worden. 

Stabroek
,,Het veiligheidsbewustzijn groeit nog steeds. Dat merken we ook in de gestage toename van ons klantenbestand. Naast onze vestigingen in Terneuzen en Hellevoetsluis openen we per 1 februari 2020 een Rental en Serviceafdeling in Stabroek, vlakbij het Antwerpse havengebied. Zo kunnen we onze klanten met de verhuur van ademluchtmaterieel en safety equipment beter en sneller helpen”, vervolgt De Schrijver. Het serviceniveau naar de internationale klanten van zijn bedrijf, met name in het Belgische achterland, stijgt daardoor significant.

Gasdetectie
,,Onze kracht is een totaalaanbod voor een veilige werkomgeving. We leveren ook diverse ademlucht gerelateerde producten, zoals hoods, maskers, slangen en verdeelstations. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in gasdetectie, zowel stationair als draagbaar. Ook voor de reiniging en onderhoud van maskers, slangen en toebehoren zijn we altijd paraat om onze relaties te helpen.”

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op