Duurzaamheid in het DNA

De hele business van de Hoondert Groep staat in het teken van de circulaire economie. Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn de pijlers waarop de Zeeuwse onderneming is gegrondvest. Tot de Hoondert Groep behoren Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en zn BV, Hoondert Industriële Services, Martens Cleaning, Hoondert Services & Decommisioning en Kamps Straal- en Industriële Spuitwerken. Het van oorsprong aannemings- en verhuurbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw is in de afgelopen decennia fors gegroeid. Elk van de bedrijven binnen de Hoondert Groep, waar in totaal 200 mensen werkzaam zijn, is specialist in het kader van industriële en milieukundige diensten op het eigen vakgebied.

,,Continuïteit kan alleen duurzaam worden gerealiseerd als dit niet ten koste gaat van samenleving en milieu. Veilige en milieuverantwoorde werkmethodes zijn dan ook essentieel. Ons machinepark is modern en zeer divers en dankzij de intensieve samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de groep kunnen wij grote en multidisciplinaire projecten efficiënt uitvoeren”, aldus Jan Hoondert, die samen met zijn broer Marcel eigenaar is van het familiebedrijf. 

Kernwoorden
Enkele voorbeelden zijn de sloop van het voormalige Zalco terrein in Vlissingen Oost en de aanleg van het uitgestrekte vakantiepark Groote Duynen in Kamperland. Als groep wordt door de verschillende bedrijven één groot werkveld bestreken. Kernwoorden binnen de Hoondert Groep zijn ontmantelen, afvalverwerking, aanneming en projectmanagement, transport en hijsen, bulklogistiek, stralen en conserveren. 

Triple P
De Hoondert Groep steunt de uitgangspunten van de Verenigde Naties op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid van harte. ,,Wij zijn ons bewust van de wisselwerking tussen mensen & maatschappij, het milieu en het bedrijfsleven. Het gaat om een goede balans tussen People, Planet en Prosperity: de Triple P. Met de groei van de wereldbevolking neemt ook de afvalberg toe. Tegelijkertijd worden grondstoffen steeds schaarser. We moeten dus op zoek naar manieren om zuiniger om te springen met grondstoffen en minder te verspillen. Onze activiteiten moeten niet alleen bijdragen aan de groei en resultaten van onze bedrijven en opdrachtgevers, maar ook in brede zin het maatschappelijk belang dienen”, aldus CEO Jan Hoondert. 

Recycling
Recycling voorkomt niet alleen enorme afvalbergen, het biedt ook de mogelijkheid om aanzienlijk te besparen op primaire grondstoffen. De Hoondert Groep zet in op procesoptimalisering om afval zo hoog mogelijk in de hiërarchie te laten instromen. De afvalhiërarchie bestaat uit achtereenvolgens preventie, hergebruik, recycling, energie, verbranden en storten. 

Probleem
,,Probleem is dat veel producten niet of nauwelijks zijn te recyclen. Materialen van woningen bijvoorbeeld zoals deuren of glas, dat niet meer aan de isolatiewaarde voldoet.” Ook is de oeverloze regelgeving en bureaucratie lastig, vervolgt Jan. ,,Als ik een schip sloop en een anker kan verkopen aan een schipper die het niet zo breed heeft, gaat het niet door vanwege de regeltjes. Er is namelijk een certificaat nodig en hercertificeren is zo duur dat de schipper beter een nieuw anker kan kopen. En aggregaten zijn niet meer te verkopen omdat ze niet meer toepasbaar zijn in schepen vanwege de uitstoot.”

Fabrikanten
Fabrikanten zouden verplicht moeten worden om producten te ontwikkelen die te recyclen zijn en die ze binnen hun systeem terugpakken in de vorm van bijvoorbeeld statiegeld, gaat Jan Hoondert verder. ,,Als aan de voorkant producten worden aangepakt zullen ze binnen een jaar recyclebaar zijn. Waarom mogen supermarkten nog steeds plastic zakken gebruiken, terwijl papieren zakken of kartonnen dozen makkelijk te recyclen zijn?”

Positieve waarde
Afval kan pas een positieve waarde hebben als het geschikt is voor hergebruik. Nu zijn er nog te veel beperkingen om afval als grondstof te gebruiken. ,,Er is een woud aan regels van de overheid waardoor het haast onmogelijk is om van een afvalstroom een productstaat te maken. Onder de noemer afval blijven nog vele deuren gesloten. Het proces bijvoorbeeld van plastic afval naar grondstof is om moedeloos van te worden.” 

Volksgezondheid
Wat stelt het woord duurzaamheid nog voor? Is het niet te veel een containerbegrip geworden? ,,Het woord duurzaamheid wordt te pas en te onpas misbruikt. Er zijn te veel meningsverschillen op het gebied van duurzaamheid. Gebruikte verpakkingsmiddelen, die in contact geweest zijn met voedsel afkomstig uit internationaal transport, moeten gescheiden worden; dat is namelijk duurzaam. Martens Cleaning (o.a. inzamelaar van scheepsafvalstoffen), doet dit overigens niet, vanwege de mogelijke aanwezigheid van virussen en vreemde bacteriën. Vanwege mogelijke ziekteverspreiding vindt Martens Cleaning volksgezondheid belangrijker dan duurzaamheid en wordt het daarom zo snel mogelijk verbrand bij een energiecentrale, die op afval draait. 

Categorie 1
Alle afvalstromen in Vlissingen die de Hoondert Groep ziet als potentieel gevaar voor de volksgezondheid worden ingedeeld bij categorie 1. ,,Alles wat in contact is geweest met organisch materiaal, waar dus virussen op kunnen tieren, wordt bij ons tot in de tiende macht als potentieel risico gezien voor de volksgezondheid. Havenbedrijf North Sea Port denkt er gelukkig hetzelfde over”, zegt Jan. Categorie 1 materiaal moet verbrand worden. ,,Je kunt het wel scheiden, maar desinfectie daarvan is economisch niet haalbaar.”

North Sea Port
De coronacrisis is een wake up call om veel beter met duurzaamheid, gezondheid en hygiëne om te springen, onderstreept de CEO van de Hoondert Groep. ,,De aannemerij wordt onevenredig zwaar wordt getroffen door eerst de stikstofproblematiek en vervolgens de coronacrisis. Tijdens de huidige crisis moet duurzaamheid goed uitgelezen worden. Er moet sterk op ingezet worden om contaminatie tussen afvalstromen tegen te gaan. Ook havenbedrijf North Sea Port is een groot voorstander van zorgvuldig omspringen met maatschappelijke belangen en volksgezondheid. In andere havens komen verschillende ladingstromen vaak met elkaar in contact aan dek, waardoor er alsnog besmetting kan plaatsvinden.”

MVO
De hele business van de Hoondert Groep staat in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is Martens Cleaning specialist bij uitstek op het gebied van maritieme en industriële reiniging, inzameling van scheepsafvalstoffen en calamiteitenbestrijding zoals het tegengaan van olieverlies door lekkages bij een aanvaring. Door recycling van sludges en bilgewater wordt er een positieve waarde gecreëerd aan scheepsafvalstoffen. De olie wordt in een proces dat werkt op gerecyclede energie gereinigd. De olie krijgt daardoor een ‘tweede leven’. Er is op de terminal in Vlissingen een opslagcapaciteit van 15.000 ton en een verwerkingscapaciteit van ruim 200.000 m³ voor olie en water.

Decommissioning
Hoondert Services & Decommisioning heeft in het afgelopen decennium vele olieplatforms en installatieschepen ontmanteld. Daarnaast houdt het Zeeuwse bedrijf zich ook bezig met refits van oude platforms. Een andere niche markt is het reinigen van radioactief staal. ,,Omdat wij uitsluitend selectief slopen, is er een hoog hergebruikpercentage van de vrijkomende materiaalstromen mogelijk. Bij de sloop van boorplatformen bijvoorbeeld gaat het staal naar de smelterijen om vervolgens voor 99 procent weer een nieuw leven te krijgen in de keten.” Ook Chroom VI wordt op professionele wijze verwijderd.

Synergie
Een grote organisatie als de Hoondert Groep zorgt voor aanzienlijke synergievoordelen. ,,Onze structuur is dusdanig dat we in korte tijd groot op kunnen schalen met mankracht en materieel. We hebben altijd voldoende mensen, wagens, schepen en kranen in huis waarmee de meest complexe werkzaamheden kunnen worden verricht. Voordeel is dat we in havengebied Vlissingen Oost een directe aansluiting hebben op het open water. We zijn direct van zee aan te varen, zonder sluizen of andere hindernissen. Vandaar dat we ons ook zijn gaan richten op de offshore.” 

Green Deal Scheepsafvalketen
Martens Cleaning heeft samen met onder andere het ministerie van infrastructuur en milieu en vijf havens de Green Deal Scheepsafvalketen getekend. Driekwart van het drijvende zwerfafval in de wereldzeeën is drijvend plastic. Partijen in de Green Deal willen verdere verontreiniging van de wateren tegengaan. Ze maken zich onder andere sterk voor afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen en het zoveel mogelijk scheiden van afval.

Ruim 50 jaar
Martens Cleaning is actief met inzameling en verwerking van industrieel water, bilgewater, sludges, klein chemisch afval (kga’s), huisvuil en bedrijfsafval. Naast inzameling van scheepsafvalstoffen is Martens Cleaning al ruim 50 jaar specialist bij uitstek op het gebied van maritieme en industriële reiniging. 

Reiniging en logistiek
Industriële ondernemingen, maritieme sector, overheden en particulieren worden in Nederland en België ontzorgd op het gebied van reiniging en logistiek. Daarnaast is ook alle expertise aanwezig bij calamiteitenbestrijding zoals het tegengaan van olieverlies door lekkages bij een aanvaring. Naast het bestrijden van oilspills is Martens Cleaning ook gespecialiseerd in cleaning van het wegdek na verkeersongevallen. Ook het bestrijden van oppervlaktewaterverontreiniging behoort tot de kernactiviteiten. 

Lozingsverbod
De internationale regelgeving is in de afgelopen jaren strenger geworden. Er geldt inmiddels een algeheel lozingsverbod van vuilnis op zee, met name om de ‘plastic soep’ tegen te gaan. Een toenemend aantal schepen geeft hun afval af in de Nederlandse havens. Drijvend zwerfvuil op zee bestaat voor ongeveer driekwart uit plastic. Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic.

Verwerkingsterminal
Scheepsafvalstoffen worden door Martens Cleaning ingezameld in Vlissingen, Terneuzen, Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk, Dordrecht, Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Het is afkomstig van zeevaart, binnenvaart en visserij. Het afval wordt met meerdere schepen ingezameld en vervolgens met een transportschip opgehaald en vervoerd naar de hoofdvestiging van Martens Cleaning in Vlissingen. Daar wordt in de afvalolie verwerkingsterminal oliewater en slib van elkaar gescheiden. 

Integraal zorgsysteem
De aspecten kwaliteit, veiligheid en milieu zijn bij de Hoondert Groep gebundeld in een integraal zorgsysteem dat gecertificeerd is volgens de normen ISO-9001, ISO-14001 en VCA**

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op