Dutch Marine sleept drijvend droogdok naar Vlissingen

Dutch Marine BV heeft in opdracht van Damen een drijvend droogdok met een lengte van 260 meter sleepklaar gemaakt. Het dok is onder begeleiding van maritieme ondernemer Paul Verschure uiteindelijk gesleept van het Zweedse Göteborg naar Vlissingen. Medio mei arriveerde het droogdok in de Zeeuwse haven. Alle werkzaamheden met betrekking tot het zeewaardig maken van het drijvende dok zijn met een ploeg van 20 Poolse werknemers van een subcontractor in amper twee maanden tijd uitgevoerd. Kernactiviteiten van Dutch Marine zijn het prepareren en verzorgen van sleeptransporten, het begeleiden van reparaties van schepen en het uitvoeren van bergingsoperaties. Daarnaast levert Dutch Marine technisch advies aan onder andere Rijkswaterstaat bij bergingsoperaties.

Göteborg
De sleep van het drijvende droogdok, afkomstig uit Göteborg, is een bijzonder project. “We zijn een jaar geleden voor het eerst naar Zweden gegaan. Daar hebben we het droogdok geïnspecteerd en uiteindelijk sleepklaar gemaakt. De eerste inspectie door een Marine Warranty Surveyor was in mei 2015. Hij onderzoekt voor verzekeraars of alles wel veilig, transporteerbaar en verzekerbaar is en onder welke condities. De Marine Warranty Surveyor kijkt vanuit zijn professie bijvoorbeeld naar de maximale golfhoogte, de duur van de operatie, de weersomstandigheden. Bepaalde zaken moeten aangepast worden zodat het hele transport zeewaardig is. Het dok dient een juiste balans te hebben en in dit geval versterkt te worden voor zeetransport. Kranen moeten op het dok vastgezet worden en alle losse voorwerpen zeevast gemaakt. Wij hebben ook de engineering, computer modeling en bewegingsanalyse verzorgd  om het drijvende dok veilig te kunnen transporteren”, vertelt Paul Verschure van Dutch Marine BV.

Bijzondere projecten
Paul Verschure ontzorgt de klant volledig bij bijzondere projecten. De in Zeeuws-Vlaanderen woonachtige Brabander ondersteunt de klanten professioneel bij de uitvoering van projecten die niet tot hun corebusiness horen zoals onlangs bij het zeetransport van het drijvende droogdok voor een groot internationaal scheepsbouw- en reparatiebedrijf. De klant beheerst alle facetten van scheepsbouw en reparatie, maar het verzorgen van zo`n bijzonder transport over zee valt enigszins buiten dat spectrum. Dutch Marine heeft de beste partners voor dit specifieke transport bij elkaar gebracht en gecoördineerd.

Katalysator
“We maken als het ware de vertaalslag tussen de verschillende noodzakelijke disciplines en fungeren daarbij als katalysator tussen de  betrokken partijen. Dit loopt uiteen van het afstemmen en plannen van werkzaamheden tot overleg met autoriteiten en belanghebbenden om de vereiste vergunningen en medewerking te verkrijgen. Wij faciliteren het project met gebruikmaking van ons uitgebreide netwerk van toonaangevende bedrijven. De klant blijft zelf controle houden omdat wij in zijn naam de noodzakelijke zaken regelen, waarbij de  kosten continu zichtbaar zijn en vooraf geaccordeerd worden. Tijdens de uitvoering van het project verzorgen wij ook on site de coördinatie en houden we de klant continu op de hoogte van de ontwikkelingen”, vertelt Paul Verschure.

Baltic Ace
Paul Verschure is regelmatig werkzaam bij spraakmakende projecten, zoals recentelijk met de berging van de Baltic Ace. Deze autocarrier was met 1.417 nieuwe Mitsubishi’s onderweg van het Belgische Zeebrugge naar Kotka in Finland. Op 5 december 2012 kwam de Baltic Ace in het Nederlandse deel van de Noordzee in aanvaring met het containerschip Corvus J. De Baltic Ace zonk door de aanvaring binnen vijftien minuten. “Ik mocht RWS assisteren met mijn kennis en ervaring op het specifieke vakgebied van berging van zeeschepen. Hierbij was ik lid van een technisch team van specialisten om met het gehele RWS projectteam de doelstellingen van de berging succesvol te bereiken. Tijdens de uitvoering waren we tevens waarnemer voor Rijkswaterstaat. Door het fungeren als ogen en oren voor de opdrachtgever was deze in staat de uitvoering van de werkzaamheden te beoordelen aan de hand van de eerder overeengekomen criteria. Het kunnen schakelen tussen theorie en praktijk is daarbij essentieel.”

IJsselkogge
Dutch Marine was ook technisch adviseur met betrekking tot de berging van de IJsselkogge. Het is een gaaf bewaard gebleven Koggeschip dat dateert van omstreeks 1450 en in oktober 2012 werd gevonden bij sonaronderzoek van de rivierbodem van de IJssel bij Kampen. “De Hanzesteden dreven in de vijftiende eeuw handel met elkaar en gebruikten daarvoor Koggeschepen. Ook bij dit project werden de werkzaamheden uitgevoerd in teamverband waarbij ik mijn bijdrage kon leveren op het gebied van de technische haalbaarheid, veiligheid en samenwerking tussen de verschillende disciplines van archeologen en bergers”, aldus de maritieme ondernemer.

www.dutchmarinebv.com

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op