Dijksma: akkoord ProRail en de goederenvervoerders

ProRail en de goederenvervoerders hebben overeenstemming bereikt over de tarieven voor de gebruiksvergoeding voor 2016 en 2017. Na twee jaar onderhandelen heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu het akkoord mogelijk gemaakt door een bijdrage te leveren van 3 miljoen euro. Deze bijdrage wordt deels gebruikt in 2016 en 2017 om de piek in de tarieven weg te nemen. Ook wordt de bijdrage ingezet als tegemoetkoming in de kosten die goederenvervoerders maken voor het registreren van wagons met niet-gevaarlijke stoffen.

Stabiliteit
In de afgelopen maanden is gewerkt aan acceptabele gebruiksvergoedingen bij vervoer van goederen per spoor van en naar Nederland. Aanpassingen van de tariefstructuur in afgelopen jaren zorgden voor veel onzekerheid bij zowel regionale reizigervervoerders als bij de goederenvervoerders. Dit leidde tot ingrepen door ACM en rechterlijke procedures. Uiteindelijk is het gelukt om met de bijdrage stabiliteit te creëren.

Overzicht van niet-gevaarlijke stoffen
Goederenvervoerders zijn wettelijk verplicht om de plaats van (stilstaande) wagens met gevaarlijke stoffen bij te houden in een systeem: Informatie Gevaarlijke Stoffen (IGS). Met name de Veiligheidsregio’s willen dat ook (stilstaande) wagons met niet-gevaarlijke stoffen bijgehouden worden. Dat is niet wettelijk verplicht. Een systeem met informatie over gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen in gestationeerde wagons heeft vele voordelen. Zo wordt duidelijk ‘wat waar staat’ en dit maakt het mogelijk om in geval van een incident binnen enkele minuten informatie te verstrekken aan eventuele hulpdiensten. Aan de invoering van dit systeem, dat uniek is voor Europa, zijn extra kosten verbonden voor vervoerders.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op