Digitaal data delen beperkt de gevolgen van een harde Brexit voor de logistieke sector

De logistieke sector in Nederland kan de gevolgen van een harde Brexit beperken wanneer zij niet alleen het belang van intensiever digitaal data delen onderkent, maar er ook daadwerkelijk naar gaat handelen. Zeker nu dat de Nederlandse overheid een belangrijke barrière voor data delen heeft weggenomen.

 

Het Verenigd Koninkrijk stapt met ingang van 29 maart a.s. uit de Europese Unie. Met nog een paar weken te gaan, bereiden bedrijven in de logistiek zich voor op een harde Brexit. Bij een harde Brexit stappen de Britten uit de interne markt en de douane-unie. Vrij vervoer van goederen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk stopt, de grenzen gaan daadwerkelijk dicht. Im- en exporterende bedrijven krijgen na 29 maart te maken met douaneverplichtingen die extra werk en risico op verstoringen met zich meebrengen. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse logistieke sector, want na Duitsland is het Verenigd Koninkrijk onze belangrijkste handelspartner.

 

Nederlandse transportbedrijven maken bijvoorbeeld jaarlijks zo’n 162.000 ritten naar het Verenigd Koninkrijk. Een Brexit betekent voor deze chauffeurs vooral: stilstaan. En voor hun bedrijven: onzekerheid en extra kosten. En in het geval van bederfelijke waar en ‘just-in-time’ toelevering: verlies van omzet.

 

Pragmatische oplossingen om opstoppingen en vertragingen bij de grens te voorkomen of te verminderen worden vooral gevonden in digitaal data delen. Het beschikbaar stellen van data aan meerdere ketenpartijen – al dan niet over grenzen heen – bevordert immers transparantie in de keten en maakt dat partijen beter kunnen anticiperen en reageren op verstoringen.

 

Een belangrijke versneller voor digitaal data delen is het afsprakenstelsel iSHARE, een initiatief van de Topsector Logistiek. iSHARE regelt de veilige toegang tot data en lost voor de logistieke sector de vertrouwenskwestie op die onlosmakelijk is verbonden aan digitaal data delen en die vaak een barrière vormt voor intensiever data delen. Want: Kan ik deze partij wel vertrouwen? Ook die in het Verenigd Koninkrijk? En wat doet ie met mijn data? Hoe beperk ik het gebruik van mijn data?

 

Logistieke partijen die lid zijn van het iSHARE-stelsel, en conform de afspraken van iSHARE werken, kunnen elkaar onderling vertrouwen en elkaar heel specifieke rechten geven om heel specifieke data voor heel specifieke periode en doeleinde in te zien. Bijvoorbeeld de douane geeft een transporteur real-time inzicht in z’n actuele douanestatus. Of een kweker machtigt zijn transporteur om zijn klant in het Verenigd Koninkrijk voor deze rit real-time inzicht te geven in de exacte locatie van de vrachtwagen met zijn tomaten.

 

iSHARE maakt dat partijen nog sneller en veiliger data delen dan nu het geval is. De Topsector Logistiek heeft met iSHARE de basis gelegd voor het op grotere schaal delen van data, voor meer transparantie in de keten en voor het beperken van de gevolgen van een Brexit.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op