Controle op riviercruiseschip

Dit jaar controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in samenwerking met de Zeehavenpolitie Rotterdam en andere ketenpartners riviercruiseschepen die de Rotterdamse haven bezoeken. Doel van de controle is het voorkomen van slechte werkomstandigheden en eventuele aanpak van uitbuiting van personeel. 

Half juni, tijdens een grote controle op een riviercruiseschip in de Rotterdamse haven, constateerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) dat buitenlandse arbeidskrachten mogelijk illegaal aan het werk waren. Daarnaast werd vastgesteld dat de Arbeidstijdenwet is overtreden. Het personeel werkte sinds begin van het seizoen 7 dagen in de week, gemiddeld 12 uur per dag. Ook werden er aanwijzingen voor onderbetaling gevonden.

De controle werd uitgevoerd door de Inspectie SZW en de Zeehavenpolitie Stadshavens te Rotterdam, gezamenlijk met andere ketenpartners op het water. Doel van de controle was het voorkomen van slechte werkomstandigheden en eventuele aanpak van uitbuiting van personeel.

De Inspectie SZW stelt nader onderzoek in tegen de werkgever. Mocht deze als wetsovertreder kunnen worden aangemerkt, dan kan hij alleen al voor het overtreden van de Wet Arbeid Vreemdelingen een boete van € 8.000,- per illegaal tewerkgestelde werknemer tegemoet zien.

Gelijk speelveld

De Inspectie SZW levert met haar controles een bijdrage aan het verbeteren van eerlijk, veilig en gezond werken. Doel is het bevorderen van een gelijk speelveld voor alle ondernemingen en werknemers die werkzaamheden in, aan en op schepen verrichten. In samenwerking met andere partijen pakt de Inspectie SZW illegale tewerkstelling van (ingeleende) arbeidskrachten aan en voorkomt daarbij misstanden zoals onderbetaling, arbeidsuitbuiting en verdringing van legaal werkende arbeidskrachten.

Onlangs heeft de Inspectie SZW een digitale tool gelanceerd, waarmee werkgevers en opdrachtgevers eenvoudig kunnen checken aan welke regels zij moeten voldoen. De tool is te vinden op http://eerlijkwerken.zelfinspectie.nl.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op