Contargo publiceert laagwaterbrochure

Meer dan een handpalm water onder de kiel

Wisselende waterstanden in de Rijn zijn een natuurlijk gegeven. Momenteel zit er in de rivier voldoende water, maar de droge zomer heeft de waterstanden behoorlijk laten zakken, zodat de binnenscheepvaart wekenlang extra vrachtruimte moest charteren. Tijdens zulke periodes moet het logistieke containerbedrijf voor het Europese achterland Contargo een zogenoemde laagwatertoeslag in rekening brengen. Om zijn klanten de samenhang en gehanteerde definities uit te leggen, publiceert de onderneming nu een laagwaterbrochure.

“De waterstanden van de Rijn zijn onderhavig aan bepaalde wisselingen tijdens de jaargetijden,” legt Cok Vinke, co-manager bij Contargo Waterway Logistics uit. “Hoewel wij dit jaar gedurende enkele weken laagwatertoeslagen in rekening moesten brengen en de media vaak foto’s van zandbanken langs de Rijn lieten zien, behoort 2015 tot de gemiddelde jaren. Want voor binnenschepen zijn ca. 20 cm water onder de kiel voldoende, maar dan kunnen zij niet vol beladen worden.”

Klanten van Contargo ontvangen deze laagwaterbrochure digitaal. Dit document staat ook voor alle andere geïnteresseerden op de website van Contargo (www.contargo.net) in het Duits, Engels, Nederlands en Frans klaar om te worden gedownload.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op