Contargo geeft broncode van IRIS vrij – Gecombineerd vervoer voor iedereen

De Contargo-Groep stelt op 1 mei a.s. zijn routeberekeningssyteem IRIS voor het vrachtverkeer t.b.v. voor- en natransporten van intermodale transporten binnen Europa bij de web based hostingdienst GitHub kosteloos ter beschikking voor eigen gebruik en verdere ontwikkeling. Zo moet de kennis en de ervaring van velen in de software worden geïntegreerd en het programma continu aan de zich telkens veranderende randvoorwaarden worden aangepast.

IRIS staat voor Intermodal Routing Information System en was in eerste instantie onderdeel van Contargo’s tariefberekeningssysteem IMTIS. IRIS diende daarbij als centrale broker tussen IMTIS en de door Contargo speciaal voor het intermodale transport ontwikkelde eigen upgrade van het OpenStreetMap-kaartenmateriaal. Inmiddels is IRIS van IMTIS losgeweekt. Via IRIS ontvangen de gebruikers kerninformatie over de routes (zoals de gekozen wegen), maar ook meer gegevens, zoals het totaal aantal kilometers, aantal kilometer tolwegen en rijtijden kunnen worden berekend. Mogelijk is dit tot nu toe in Duitsland en al zijn buurlanden. Het programma houdt rekening met informatie van het kaartmateriaal, zoals maximum gewichten of verplichte tol. Bij het berekenen van de CO2-uitstoot van een intermodaal transport wordt er zowel rekening gehouden met transporten per trein en binnenschip als met de overslag en de handling van de containers.

Vanaf 1 mei 2015 staat deze software niet alleen meer slechts tot de beschikking van aangemelde gebruikers via Contargo, maar kan IRIS ook via de OpenSource-Licentie AGPLv3 via GitHub worden gedownload en geheel naar eigen inzicht verder worden ontwikkeld.

Voortdurende aanpassing

“Wij maken in toenemende mate gebruik van OpenSource-oplossingen, want hiermee kan de gebruikte software op de verschillende vereisten worden aangepast,” aldus Henrik Hanke, ICT-manager. “Want bij vele toepassingen, zoals een routeberekeningssysteem, gaat het niet om een vastomlijnd takenpakket. De bijzondere uitdaging hierbij is, om de software voortdurend op een continu veranderend systeem aan te passen. OpenSource-oplossingen bieden als voordeel dat zij niet alleen door veel mensen worden gebruikt, maar ook geprogrammeerd en doorontwikkeld kunnen worden.”

Nu al is het mogelijk om informatie uit eerste hand, zoals wegversperringen of gewijzigde routes, aan Contargo door te geven, opdat deze in het kaartmateriaal worden geïmplementeerd en binnen IRIS worden gebruikt. In de komende jaren plant Contargo stap-voor-stap de integratie van verschillende applicaties. Bij real time routeberekeningen wordt er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met brughoogtes, gecombineerd met waterstanden, blokkades op de Rijn of werkzaamheden aan het spoor.

www.contargo.com

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op