Biostoom en Heros hebben samenwerking versterkt

Er zijn al 15 jaar korte lijnen tussen de afvalenergiecentrale van Biostoom in Oostende, Heros Sluiskil en vervoerder DT Service uit Damme. De goede samenwerking heeft er toe geleid dat het contract met vijf jaar is verlengd. Bovendien is de overeenkomst tussen Biostoom en Heros uitgebreid. Daardoor wordt ondertussen ook bodemas vanuit de afvalenergiecentrale in Beringen in Sluiskil opgewerkt. Waar het vervoer van de bodemas vanuit Oostende over de weg plaatsvindt, geschiedt het transport vanuit Beringen per binnenvaartschip.

 

Beringen

Vanuit Beringen zorgt Biostoom voor de verwerking van al het huishoudelijk afval van de provincie Limburg. Deze afvalenergiecentrale is sinds 2020 operationeel. Er wordt energie opgewekt door de verbranding van 200.000 ton niet-gevaarlijk en niet-recycleerbaar afval per jaar. Dat is voor ongeveer 70 procent huishoudelijk afval en voor het overige bedrijfsafval en niet-risicohoudend ziekenhuisafval.

 

Oostende

Vanuit Oostende worden de reststromen van recyclagebedrijven verwerkt. ,,We werken al sinds de opstart in Oostende in 2009 met Heros samen. In de centrale in Oostende wordt jaarlijks 170.000 ton verwerkt. Dat betreft voor 100 procent niet-gevaarlijk en niet-recycleerbaar bedrijfsafval”, aldus Philip Peeters, algemeen directeur bij Bionerga NV. Dat is de moedermaatschappij van zowel Biostoom Beringen als Biostoom Oostende. Er werken in totaal honderd mensen, waarvan 30 bij elke energiecentrale.

 

Philip Peeters, algemeen directeur bij Bionerga NV.

 

Bionerga

Bionerga verwerkt kunststofafval, restafvalstromen en organische afvalstromen van bedrijven en gezinnen tot duurzame producten als warmte, elektriciteit, compost en secundaire grondstoffen. Het is een boeiende uitdaging in een wereld van klimaatopwarming, milieu-uitputting en energiecrisis.

 

Verwerkingscapaciteit

Qua volumes is Biostoom na Indaver nummer 2 van Vlaanderen. ,,In Vlaanderen is de verwerkingscapaciteit net voldoende voor de hoeveelheid afval die er geproduceerd wordt. In Nederland is er een overcapaciteit, waardoor er ook buitenlands afval wordt verwerkt, bijvoorbeeld uit Engeland”, vervolgt de algemeen directeur vanuit de vestiging in Beringen. Hij is zowel verantwoordelijk voor de locatie in Belgisch-Limburg als voor de 200 kilometer verder gelegen vestiging in West-Vlaanderen.

 

Continuïteit

Biostoom is al 15 jaar een begrip in de afvalverwerkende branche. ,,Belangrijk is dat er effectief een zo hoog mogelijke recyclagegraad wordt gerealiseerd en dat er zoveel mogelijk reststoffen nuttig worden toegepast. Voor het opschonen van de bodemassen is dus maximale metaalrecyclage van groot belang. Wij hechten veel waarde aan continuïteit. Heros is een partner waarop we kunnen vertrouwen in verband met de inname van onze bodemassen.”

 

Duurzaam vervoer

Vanuit Oostende worden er dagelijks meerdere vrachten bodemas over de weg vervoerd, telkens 30 ton per vrachtwagen. Vanuit Beringen vaart er om de paar weken een schip met ruwe bodemas naar Sluiskil. Een schip van 3.000 ton staat gelijk aan het vervoer van 100 vrachtwagens. De bodemaslijn Beringen-Sluiskil is een mooi voorbeeld van duurzaam vervoer over het water.

 

Biostoom Beringen.

 

Maatschappelijk verantwoord

Voor Biostoom staat circulariteit voorop. ,,We zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming, die altijd rekening houdt met de impact op de omgeving. We verbranden alleen niet-recycleerbaar afval. Na verbranding willen we zoveel mogelijk een tweede leven voor de mineralen en de metalen in plaats van dat ze verloren gaan voor de economie”, aldus Philip Peeters.

 

Economie

Hoe meer ferro’s en non-ferro’s eruit gehaald worden, hoe beter de kwaliteit van de mineralen ter vervanging van primaire grondstoffen zoals zand en grind, gaat hij verder. ,,Bij Heros worden de bodemassen hoogwaardig opgeschoond. Dat heeft twee positieve effecten: er worden meer metalen gerecupereerd én de kwaliteit van de mineralen wordt beter. Des te beter dus voor het milieu, maar ook voor de economie”, onderstreept de algemeen directeur van Bionerga.

 

Green Deal

Heros is de grootste opwerker van AEC-bodemas in de Benelux en een dochteronderneming van het Duitse Remex GmbH. Bij Heros in Sluiskil zijn in de afgelopen jaren een nieuwe AEC-bodemas opwerkingsinstallatie, de daaraan gerelateerde vernieuwde wasstraat en een non-ferro fabriek gerealiseerd. Leidraad daarbij is de Green Deal voor de verduurzaming van AEC-bodemas.

 

Luchtfoto van de site van Heros aan het kanaal van Gent naar Terneuzen.

 

Dolphin

Heros heeft vorig jaar het sink float bedrijf Dolphin Metal Separation B.V. uit Harderwijk overgenomen. Waar het ijzerschroot uiteindelijk naar de staalfabrikanten gaat, verkocht Heros voorheen de ruwe mix van non-ferro metalen (groter dan 12 mm) aan sink float bedrijven waar het materiaal verder wordt opgeschoond. Na vuilverwijdering wordt de ruwe mix gescheiden in lichte- (zoals aluminium) en zware metalen (zoals koper, messing, zink, rvs en edelmetalen).

 

Ontbrekende schakel

Door de overname van Dolphin heeft Heros alles vanaf de ruwe bodemas tot de levering aan de smelterijen in eigen hand. Een eigen sink float bedrijf was de ontbrekende schakel in de keten van waardecreatie uit AEC-bodemas.  De fijne non-ferro’s  (kleiner dan 12 mm) worden al sinds 2017 in de eigen raffinageplant van Heros bewerkt en gescheiden in min of meer dezelfde metaalfracties.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op