Binnenvaart moet investeren in duurzaamheid

Innovatie, ketensamenwerking én duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten van de Rabobank. De coöperatieve bank is dan ook voorstander van milieuvriendelijke transportmodaliteiten zoals het vervoer over het water. Tijdens de economische crisis is de binnenvaart onevenredig zwaar getroffen met als gevolg dat diverse schippers het niet meer konden bolwerken. Inmiddels trekken ook sectoren als de bouw en de binnenvaart weer aan, maar de marges staan nog altijd onder druk. De vervoersvolumes nemen toe, maar de rendementen blijven nog achter. Er is wel een positieve beweging merkbaar richting schaalvergroting en samenwerking onder binnenvaartschippers.

De Rabobank is van oudsher sterk in sectoren als landbouw & visserij, industrie én transport & logistiek. In de wereld van de scheepvaart gaat het om het vinden van een goede mix: de juiste besluiten nemen op het juiste moment én met de juiste kennis. ‘Ja’ zeggen als het kan, afhouden als het tij ongunstig is. Dat is belangrijk voor het werk als schipper. Op een zestal locaties – Rabobank Rotterdam, Altena, Krimpenerwaard, Merwestroom, Oosterschelde en Zeeuws-Vlaanderen – biedt de Rabobank specialistische kennis aan over de binnenvaart.

“De binnenvaartexpertise wordt binnen deze banken geborgd door diverse sectorspecialisten. Nederland is een echt binnenvaartland. Het percentage dat in ons land vervoerd wordt over de binnenwateren is veel hoger dan in de rest van Europa. De modal shift in de binnenvaart biedt de nodige kansen, maar er dient wel geïnvesteerd te worden in duurzaamheid. Om dat te bereiken is samenwerking én ondernemerschap vereist. Schippers zijn vakmensen, maar ondernemen is meer dan vakmanschap”, aldus Alex de Fouw, Directeur Bedrijven Rabobank Oosterschelde, met werkgebieden Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Logistieke keten
“Door enkel het vak van schipper te beheersen kun je de boot missen, maar de echte ondernemers komen altijd bovendrijven. Infrastructuur en de hele logistieke keten hebben grote impact op de binnenvaart. Stremmingen als gevolg van een mammoettanker kunnen veel vertraging voor de binnenvaart opleveren. De verschillende onderdelen in de logistieke keten dienen goed op elkaar aan te sluiten. Daarbij is samenwerking van groot belang”, verklaart Martin Kole, accountmanager Binnenvaart & Visserij bij Rabobank Oosterschelde. De maritieme specialist bij de bank wijst op de ontwikkeling van kunststof rolgoten, als een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Tata Steel en de Particuliere Transport Coöperatie (PTC). Via een gebruiksvriendelijk kliksysteem kunnen de rollenhouders gemakkelijk in elkaar gezet worden. “De lading ligt veilig en stabiel en de rolgoten rusten precies op de spanten. Het is een enorm voordeel qua afhandeling en efficiency, ook voor de bevrachter. Bovendien behoudt de schipper zijn flexibiliteit met het oog op andere ladingsoorten. Een win-win situatie dus voor zowel binnenvaartschipper als verlader.”

Ommekeer
De binnenvaart is bij uitstek geschikt voor de distributie van goederenstromen vanuit de Zeeuwse havens naar het Europese achterland. Deze milieuvriendelijke vorm van vervoer, vormt een perfecte schakel tussen deepsea, shortsea en het achterland. De uitstoot van CO2 per ton vervoerde lading is via de binnenvaart zes keer minder dan bij vervoer over de weg. Bovendien kan de binnenvaart een belangrijke bijdrage leveren om het fileprobleem op de wegen op te lossen. “De verwachting is een gematigde groei voor de binnenvaart in 2017. Na een aantal moeilijke jaren ten gevolge van de economische crisis, was 2014 het jaar van de ommekeer. 2015 was zelfs een topjaar, met name vanwege de lage waterstanden. Het rendement was in dat jaar aanzienlijk beter dan daarvoor. Het rendement in 2016 zat tussen 2014 en 2015 in”, zegt De Fouw.

Initiatieven
In samenwerking met de overheid en marktpartijen wordt gewerkt aan diverse pilots voor verduurzaming in de sector. Innovatieve vervoersconcepten komen echter maar moeizaam van de grond. De naweeën van de economische crisis doen zich gevoelen. Bovendien is de sector behoudend ingesteld en kampen verschillende schippers met opvolgingsproblemen. Door de aantrekkende economie en de druk vanuit overheid en verladers om schoner te vervoeren, zijn er wel initiatieven om de binnenvaart verder te verduurzamen. LNG-aangedreven motoren, elektrische aandrijving, nabehandelingssystemen en On Board Monitoring van uitstoot gaan de komende jaren meer aandacht krijgen.

Samenwerking
“De binnenvaart propageert haar duurzame manier van vervoer, maar moet wel gaan investeren om dit te blijven waarmaken. De meeste schippers zijn niet ontevreden over 2017, maar door een aantal jaren van crisis is de financiële ruimte om te investeren beperkt”, aldus Kole. Rabobank is recentelijk een samenwerking aangegaan met PTC en Collin Crowdfund om tot toegankelijke financieringsvormen te komen voor de binnenvaart. De samenwerking stimuleert investeringen in duurzaamheid, een soepele bedrijfsoverdracht en het toetreden van jonge ondernemers.

Circulair businessmodel
“Investeringen in schepen dienen duurzaam en innovatief te zijn om de vloot modern en up-to-date te houden. Bedrijven zullen hun bestaande businessmodel moeten innoveren. Er wordt nog onvoldoende beseft wat de positieve impact van het circulaire model is op de continuïteit van het bedrijf. De Rabobank hecht veel waarde aan een goede balans tussen People, Planet, Profit en Prosperity. Enerzijds door financiële middelen en kennis op de juiste manier bij ondernemers met een duurzame visie en strategie in te zetten. Anderzijds door ons nationale en internationale netwerk duurzaam beschikbaar te stellen aan ondernemers met een circulair businessplan. Ben je als ondernemer in staat om te anticiperen, om te veranderen? Hoe kun je inspelen op de snelle ontwikkelingen binnen de branche en bij de klanten? De binnenvaart is een milieuvriendelijke modaliteit, maar het is wel belangrijk dat ook deze sector investeert in een duurzame toekomst. Dat verdient zich op de lange termijn terug”, benadrukt Alex de Fouw.

Glazen plafond
De directeur Bedrijven van Rabobank Oosterschelde onderkent dat circulaire initiatieven tot op heden worden gefinancierd vanuit de bestaande lineaire denkpatronen. “Duurzame impact speelt bij de uiteindelijke beslissingen om over te gaan tot financiering nog een beperkte rol van betekenis. Dat komt doordat ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten van circulaire businessmodellen onvoldoende gekwalificeerd kunnen worden in het leidende lineaire systeem, gebaseerd op financieel rendement denken. Dit vormt een glazen plafond voor de implementatie van circulaire businessmodellen. Met nieuwe duurzame initiatieven, zoals in de binnenvaart, zijn we echter op de goede weg.”

 

www.rabobank.nl/oosterschelde

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op