Binnenhavens moeten onbenut potentieel verzilveren

Maarten van Gaans-Gijbels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Hij volgt Eric Janse de Jonge op die sinds 2016 preses was van de vereniging.

 

,,De Nederlandse binnenhavens zijn onmisbaar in de logistieke keten en vertegenwoordigen met hun omvang een groot economisch en maatschappelijk belang. Ik ben dankbaar voor het door de leden in mij gestelde vertrouwen om deze vereniging te mogen voorzitten”, aldus Van gaans-Gijbels.

 

Maarten van Gaans-Gijbels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

Duurzame vervoersinfrastructuur

De NVB zet zich in voor toekomstgerichte binnenhavens, die deel uitmaken van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Binnenhavens zijn essentiële schakels in de logistieke keten met aanzienlijke economische betekenis. Zij fungeren als knooppunten in het netwerk en zijn onmisbaar in de achterlandverbindingen. Het is van belang dat binnenhavens zich blijven ontwikkelen en meerwaarde blijven bieden om de internationale concurrentiepositie te versterken.

 

Modal shift

,,De binnenhavens en binnenvaart hebben nog veel onbenut potentieel op het gebied van modal shift en innovaties. Om het te kunnen verzilveren, moeten we intensief samenwerken met partners zoals brancheverenigingen, kennisinstellingen en private ondernemers. Er komen ook belangrijke veranderingen op de binnenhavens en binnenvaart af, bijvoorbeeld de energie- en brandstoftransitie, digitalisering, klimaatadaptatie en (drugs)criminaliteit”, vervolgt de nieuwe voorzitter.

 

Financiële middelen

Hij vindt het daarom belangrijk dat er meer financiële middelen en goede wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de Europese Unie voor de binnenhavens komen. ,,Daarmee kunnen ze duurzamer, competitiever én veiliger worden gemaakt. Samen met de leden en het bestuur wil ik gaan werken aan een sterke, energieke vereniging die goed op de kaart staat in de regio, Nederland en Europa.”

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op