Amer Shipping zet in op vergroening

Amer Shipping is een van de toonaangevende bedrijven in West-Europa op het gebied van vervoer van bulklading. Het internationale scheepvaartbedrijf en bevrachtingskantoor ondersteunt haar klanten bij het optimaliseren en verduurzamen van de logistieke processen. De onderneming uit Raamsdonksveer, waar 150 mensen werkzaam zijn, is goed zijn voor 7,5 miljoen ton transport per jaar. De diverse vloot bestaat uit 22 eigen schepen en 35 relatieschepen, met een grote eigen inbreng van de aangesloten schippers. In overleg met hen worden projecten al dan niet aangenomen. ,,Wij zijn vervoerder én tegelijk ketenregisseur met als doel om de klanten van A tot Z te ontzorgen in hun logistieke behoeften”, aldus Kai Winkelman, die eind vorig jaar is toegetreden tot het team van Amer Shipping als commercial supply chain manager. 

,,Kai is een bekend gezicht in de havenregio Rotterdam. Hij heeft in de afgelopen 22 jaar diverse (management) functies bekleed in de zee- en binnenvaart, zowel in op- als overslag. Vandaar zijn uitgebreide netwerk in de haven van Rotterdam. Met Kai in het bevrachtingsteam wordt de horizon van Amer Shipping verder verruimd. Naast de binnenvaart wordt ook steeds meer koers gezet richting totaal supply chain verzorging”, aldus managing director Peter Buijks van Amer Shipping. 

Toegevoegde waarde
,,Voor een klant komt bijvoorbeeld een bepaalde lading in Rotterdam aan per zeeschip. Wij bieden een totaalpakket aan zoals het lossen van het schip, documentafhandeling, opslag, toegevoegde waarde activiteiten (bijvoorbeeld zeven of breken) en het natransport per binnenvaartschip naar het achterland. Onze gevarieerde vloot creëert grote flexibiliteit om een supply chain aan te bieden aan de klant, ongeacht de vaarroute”, legt Kai Winkelman uit.

Overzee
Ondanks de Brexit is het werkgebied van Amer Shipping in de afgelopen jaren ook uitgestrekt naar het Verenigd Koninkrijk. ,,Wij voorzien onze klanten in hun behoeften met een grote diversiteit aan ladingstromen. De mensen kennen ons van de binnenvaart. Daar zijn we van oudsher sterk in, maar we doen veel meer. Dat willen we graag meer gaan uitdragen. Tot ons klantenbestand behoren ook grote industriële bedrijven. Het is interessant voor die klanten om ook overzee producten te halen. Bijvoorbeeld lading uit Engeland, Schotland en Noorwegen. Als ketenregisseur regelen we dat allemaal”, vervolgt de nieuwe logistiek manager.

Circulariteit
,,De hele markt is zoekende en je ziet de goederenstromen veranderen. Daar willen we graag op inspelen. Vroeger komt niet terug, dus zal een scheepvaartbedrijf zich aan moeten passen aan de veranderende markt. Zo worden circulariteit en reststoffen steeds belangrijker. De aarde is behoorlijk uitgeput door continu gebruik van primaire grondstoffen zoals zand en grind. Vandaar dat de inzet van secundaire bouw- en grondstoffen van groot belang is. Ook bij onze klanten wordt die bewustwording van verduurzaming steeds groter. Daarbij hebben wij ook een adviserende rol”, aldus Peter Buijks.

Schippersfamilie
Amer Shipping vervoert onder andere zand, grind, kolen, reststoffen, bouwmaterialen, constructies en containers. ,,Het is de kunst om de juiste mensen te zoeken bij de juiste ladingstroom. Sommige schippers willen een vaste afvaart en anderen juist niet,” gaat Peter verder, die samen met zijn broer Jan eigenaar is van Amer Shipping. Ze zijn afkomstig uit een echte schippersfamilie.

Holding
Amer Shipping is een betrouwbare partner op basis van een no-nonsense aanpak. Met een gevarieerde vloot wordt altijd maatwerk geleverd onder het motto ‘big enough to do and small enough to care’. Naast Amer Shipping behoren tot de holding van de familie Buijks ook een tankrederij met zes schepen en een bedrijf in handel en nieuwbouw van schepen.

Bouw en industrie
Amer Shipping is met haar moderne vloot, met 500 tot en met 4.250 tons schepen, sterk in het transport van grondstoffen voor de bouw en de industrie, zowel bulk als projectlading. Het vaargebied is van Delfzijl tot en met de Belgisch-Franse grens en van de zeehavens tot en met Zwitserland. Binnen de vloot beschikt Amer Shipping over schepen met en zonder luiken. De meeste schepen zijn voorzien van zandgoten en tevens varen er enkele beunschepen. 

Diversiteit
Het scheepvaartbedrijf staat bekend om haar betrouwbaarheid en flexibiliteit. ,,Wij bieden veel diversiteit, met een mix van ladingstromen, vaarwegen en bestemmingen. Met onze kleinere schepen kunnen we ook de binnenwateren tot in de haarvaten bedienen. De Rotterdamse mentaliteit is gebaseerd op ‘gaat niet, bestaat niet’. Dat spreekt mij zeer aan”, aldus Kai, die geboren en getogen is onder de rook van Rotterdam.

Partners
Amer Shipping speelt in op de specifieke wensen van de klant. Maatwerk is de kracht van het scheepvaartbedrijf, dat in juli 25 jaar bestaat. Klanten zijn partners. Deze filosofie is leidend in de organisatie. ,,Partnerships zorgen voor gelijkwaardigheid van partijen. Ze versterken de logistieke keten. We zijn flink gegroeid, maar zijn en blijven een familiebedrijf. De lijnen blijven kort”, voegt Peter toe. 

Totaalpakket
Amer Shipping is bijvoorbeeld partnerships aangegaan waarbij nieuwbouwschepen op maat gebouwd zijn. Traject specifiek zijn kruiphoogte, lengte en draagvermogen ontwikkeld waarbij het maximale rendement voor alle stakeholders behaald is. Projecten worden met container-, droge- en natte lading schepen gerealiseerd. Amer Shipping verzorgt daarbij een totaalpakket. 

Logistieke mogelijkheden
Crewing, technische dienst ondersteuning, onderhoudscontracten, certificering en begeleiding van een scheepswerf zijn allemaal onderdeel van dit totaalpakket. ,,Amer Shipping voorziet in maatwerk, zowel met de bestaande vloot als met de nieuwbouwschepen. Wij bieden diverse logistieke mogelijkheden waarbij volledige supply chains kunnen worden opgezet”, opgezet”, aldus Kai Winkelman.

Innovatie
Voor Amer Shipping zijn duurzaamheid en innovatie speerpunten van beleid. Ontwikkeling van de romp is een van de basiselementen bij een nieuwbouw schip. Er wordt altijd gekeken of de laatste technieken toepasbaar zijn op nieuwbouw. Bijvoorbeeld een stroomlijn van het onderwaterschip met zo min mogelijk weerstand. 

Gepast motorvermogen
Voorstuwing wordt nauwkeurig afgestemd op de inzet van het schip. Vaarroutes zijn een belangrijke factor bij het bepalen van het motorvermogen. Gepast motorvermogen heeft een aanzienlijke bijdrage in het beheersen van CO2 uitstoot en exploitatiekosten. De motoren zijn voorzien van een nabehandeling systeem (scrubber / Adblue). 

Schroefasgeneratoren
De nieuwste droge lading en tanker nieuwbouwschepen zijn uitgerust met schroefasgeneratoren. De energie die de schroefas tijdens de vaart levert gaat hiermee niet verloren. De schroefasgenerator zet de omwenteling van de as naar stroom om. Deze energie wordt gebruikt voor de algemene stroomvoorziening aan boord (stuurhut, woning, etc.). 

Energie
Tevens wordt energie naar het 48 accu’s metende accupakket geleid. Dit accupakket geeft energie voor minimaal 12 uur aan de woningvoorziening en spudpalen af. Deze oplossing maakt een aggregaat (65kw) grotendeels overbodig en heeft een besparing van 10 liter gasolie per uur. Motorrestwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning, via warm water door de vloerverwarming. 

Minder CO2-uitstoot
De goederendistributie over het water is per ton en per kilometer de goedkoopste transportwijze. Tegelijk is deze transportmodaliteit duurzamer dan het wegvervoer. Minder CO2-uitstoot is een van de kernwaarden van Amer Shipping. De nieuwste schepen in de vloot zijn omgebouwd met een nabehandelingssysteem voor het filteren van de emissie, vergelijkbaar met de meest recente Stage V eisen. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van de biobrandstof Change TL. 

Continuïteit
De continuïteit van het transport staat altijd voorop. De hoogte van het tonnage van de schepen is afhankelijk van de weersomstandigheden, golfslag en getijden. Het tonnage wordt nauwkeurig berekend aan de hand van de actuele waterdata van Rijkswaterstaat.

Alternatieve brandstoffen
De binnenvaart is bij uitstek geschikt voor de distributie van goederenstromen naar het Europese achterland. Deze milieuvriendelijke vorm van vervoer, vormt een perfecte schakel tussen deepsea, shortsea en het achterland. De wereld kan echter niet op fossiele brandstoffen blijven draaien. Alternatieve brandstoffen zijn dan ook hot.

CO2-neutraal
,,Wij zetten sterk in op vergroening. CO2 emissie geschiedt één keer, daarna is alles CO2-neutraal. Elektrisch varen heeft als voordeel dat het veilig is en energieneutraal, maar nadelig zijn de oplaadbeperking en de hoeveelheid accu’s die ruimte kosten. Het voordeel van LNG is dat een snelle overstap mogelijk is, maar het nadeel is dat er nog steeds uitstoot van CO2 en NOX is. Wij kijken daarom verder”, zegt Peter Buijks.

Waterstof
Amer Shipping heeft voor de toekomst het vizier op waterstof via een synthetische oliedrager. ,,De firma Voyex heeft een methode in ontwikkeling die volgens ons goed inzetbaar is met minimale aanpassingen van bestaande binnenvaart-, bunkerschepen en bunkerstation. De toepassing is bijna gelijk aan de huidige fossiele brandstoffen infrastructuur.”

Verantwoording
,,Wij geloven dat de binnenvaart grote sprongen kan maken in verduurzaming en CO2 reductie. Daarin nemen wij als Amer Shipping in combinatie met onze scheepswerf Ruijtenberg Shipyard onze verantwoording. We zijn een commitment met Voyex aangegaan om het waterstofproject een kans van slagen te geven”, besluit de managing director van Amer Shipping.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op