Alles in huis om offshore optimaal te faciliteren

Het Noordzeekanaalgebied heeft unieke eigenschappen voor een snelle en efficiënte aanleg van de windparken voor de Hollandse Kust, zoals voldoende kaderuimte, een goede infrastructuur en beperkte vaartijd tot het windpark. ,,Offshore wind hebben we gezamenlijk met IJmuiden opgepakt. Het Noordzeekanaalgebied is zeer gunstig gelegen. Het is logisch dat deze nieuwe windparken vanuit de Noordzeekanaalregio worden opgebouwd. Bovendien hebben we al veel expertise opgebouwd vanwege de al bestaande windparken in de regio”, zegt Daan van Velzen, commercieel manager offshore wind bij Port of Amsterdam.

Naast de ontwikkeling en bouw van de windparken voor de Hollandse Kust is dit gebied ook ideaal voor operations en onderhoud. 

Netwerk
Om de mogelijkheden in off shore optimaal te benutten is Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) opgericht. Het biedt een netwerk van bedrijven met ervaring in eerdere windparken, een groot arbeidspotentieel in aan de haven gelegen industriegebieden, een keuze tussen twee of meer leveranciers voor elk onderdeel in de keten en korte lijnen met de havenautoriteiten. Alle expertise voor installatie, exploitatie- en onderhoud voor Hollandse Kust is aanwezig. 

Het netwerk AYOP bestaat al zo’n dertig jaar in het Noordzeekanaalgebied. In feite een enorme database van human capital, kennis en ervaring. De eerste drie offshore windparken zijn gebouwd vanuit de regio en het near shore Westermeerwind. ,,Met een zeer uitgebreid pakket onderscheiden we ons van andere havens. Variërend van logistieke dienstverlening voor installatie, onderhoud van windparken en toelevering tot allerlei technische werkzaamheden; bijvoorbeeld op en rond een schip, zoals reparatie, mobilisatie en demobilisatie”, verklaart Van Velzen. 

Vattenfall
‘The Essential Guide for installation and operations & maintenance Hollandse Kust wind farms’ is begin dit jaar aangeboden door Amsterdam IJmuiden Offshore Ports aan Vattenfall dat het offshore windpark Hollandse Kust Zuid 1 en 2 gaat realiseren. AYOP gaat in de gids nader in op de kansen voor de bedrijvenkoepel van samenwerking met Vattenfall, het moederbedrijf van onder andere Nuon. Bij de netwerkorganisatie uit het Noordzeekanaalgebied zijn 75 bedrijven en overheden aangesloten. Het gebundelde aanbod van de regio werd door burgemeester Frank Dales in Zeehaven IJmuiden aangeboden aan Erik Hiensch, directeur Offshore Operations van Vattenfall. Het wordt van harte ondersteund door de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). 

Hollandse Kust Zuid
Hollandse Kust Zuid, het eerste windpark in Nederland zonder subsidie, is een doorbraak. De windparken Luchterduinen, Prinses Amalia en Egmond zijn goed voor 365 MW. In de periode tot 2020 komt daar 2100 MW bij via de windparken Hollandse Kust Zuid (1400 MW) en Hollandse Kust Noord (700 MW). Dat betekent dat duurzame energie geproduceerd zal worden voor 3 á 4 miljoen huishoudens. Doelstelling van het kabinet is namelijk 14 procent duurzaam vermogen in 2020. Het kabinet wil de gaskraan in Groningen helemaal dichtdraaien. Eerst naar tussen de vier en de zeven miljard kubieke meter gas in 2023 en op termijn naar nul. Dat houdt in dat 40 procent van de energievoorziening duurzaam van de Noordzee moet worden afgehaald.

Vermogen
,,In drie jaar tijd zes keer zoveel als het vermogen van de bestaande parken! Vanuit het samenwerkingsverband Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) hebben we met alle betrokken bedrijven en overheden een koers uitgestippeld voor de komende jaren. Doelstelling in het Energieakkoord is om in 2025 in totaal 4.500 MW geïnstalleerd vermogen te hebben”, aldus Dorothy Winters die vanuit Port of Amsterdam is gedetacheerd bij AYOP als programmamanager. 

Nieuwe windparken
Op grond van het regeerakkoord moet er tussen 2025 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komen. In de drie nieuwe gebieden op de Noordzee voor de windparken Hollandse Kust West, Waddeneilanden en IJmuiden Ver kan ongeveer 6,1 GW duurzame energie worden opgewekt. De aanleg van de windparken geeft een sterke impuls aan de economie en levert naar schatting werkgelegenheid voor 10.000 banen op. Vanaf 2021 opent het kabinet de tenders voor de nieuwe windparken. Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports zetten zich actief in om helemaal klaar te zijn voor eisen en wensen van offshore wind klanten. 

Duurzame energiehaven
Voor de voormalige Averijhaven zijn nieuwe plannen gemaakt. Deze haven zou zich uitstekend kunnen ontwikkelen tot duurzame energiehaven. Het is een ideale plek, (vlak bij zee) voor assemblage en onderhoud van offshore windparken, overslag van nieuwe energievormen en milieuvriendelijk ontmantelen van oude olieproductieplatforms. 

Arbeidspool
Het cluster aan bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied zorgt van oudsher voor veel industriële verwerking. ,,Het is tegelijkertijd een arbeidspool voor allerlei technische functies. Het arbeidspotentieel en de technische opleidingen in de regio Amsterdam zorgen voor extra aantrekkingskracht. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. De energietransitie is gaande, maar ook de bottleneck op de technische en logistieke arbeidsmarkt is gaande. Nieuwe aanwas, switchers, zij-instromers: we hebben ze allemaal nodig”, benadrukt Winters. Daarom is samen met MyTec en NovaCollege de MBO variant voor Wind Technician opgezet. Het is een opleiding tot monteur voor windturbines voor zowel op land als op zee.

Driver energietransitie
,,Amsterdam is leidend als fossiele distributie- en opslag hub, maar zit ook volop in de energietransitie en zet in op CO2 reductie. De offshore wind is de driver voor de energietransitie. We staan echt aan de vooravond van een hele grote ontwikkeling. In Nederland, maar in feite in heel Europa. Als Port of Amsterdam maken we dan ook deel uit van het Ports Platform van Wind Europa. Dit zorgt voor kennisdeling tussen diverse
Europese havens op het gebied van de offshore wind energiemarkt en fungeert als aanspreekpunt voor de industrie”, verklaart Dorothy Winters.

Paviljoen
Op dinsdag 23 en woensdag 24 oktober is AYOP goed voor het grootste paviljoen op de Offshore Energy 2018 beurs in de Rai te Amsterdam. Naast de zeehavens van Amsterdam en IJmuiden presenteren zich op dit paviljoen 30 bedrijven uit het Noordzeekanaalgebied.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op