Akkoord haventarieven Rotterdam tot en met 2024

Na constructief overleg hebben Deltalinqs, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) en het Havenbedrijf Rotterdam overeenstemming bereikt over de haventarieven voor de komende drie jaar. De tarieven liggen in lijn met de inflatie én de meest actuele ontwikkelingen in de markt. De tarieven gelden zowel voor binnenvaart als voor zeevaart.

 

De indexatie van de haventarieven voor 2022 bedraagt 2,5 procent. Voor de jaren daarna is deze respectievelijk 2,4 en 2,3 procent. Het Havenbedrijf hanteert daarnaast een aantal kortingsregelingen voor de haventarieven, onder andere voor duurzame schepen en frequent bezoek. In die laatste categorie worden twee regelingen aangepast.

 

Versterken concurrentiepositie

Deltalinqs, belangenbehartiger van het bedrijfsleven in mainport Rotterdam, vertegenwoordigt meer dan 95 procent van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven. Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs: “Vanuit de havengelden investeren in een efficiënte en duurzame haven is een must voor onze concurrentiepositie.”

 

Kees Groeneveld, voorzitter VRC, vult aan: “Om hier invulling aan te geven, zal overlegd worden hoe het delen van data en verdere digitalisering nog gerichter ingezet kunnen worden ter verhoging van de efficiëntie van de haven. Portbase zal hierbij een centrale rol spelen.”

 

Duidelijkheid en stabiliteit

“Ook wij zijn blij met de uitkomst; vooral omdat deze in goed onderling overleg tot stand is gekomen”, aldus Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. “Hiermee creëren we tarieven en kortingen per segment die concurrerend zijn ten opzichte van de andere havens, die de marktontwikkelingen in het betreffende segment vertegenwoordigen én die de maatschappelijke kosten en baten weerspiegelen. Dat ze voor de komende drie jaar vastliggen, zorgt daarnaast voor duidelijkheid en stabiliteit.”

 

Duurzame scheepvaart

De gesprekspartners Deltalinqs, VRC en Havenbedrijf Rotterdam hebben ook afgesproken om te gaan onderzoeken hoe de Rotterdamse haven haar leidende rol in duurzame scheepvaart verder kan uitbouwen.

 

Vernieuwing binnenhavengeldsysteem

Het Havenbedrijf kondigde tevens aan te werken aan een nieuw binnenhavengeldsysteem dat het huidige webportal per 1 januari 2023 zal gaan vervangen. Dit nieuwe systeem biedt de optie om naast de handmatige opgave ook automatische opgave te laten doen en maakt betalen naar gebruik mogelijk. De brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer en de Algemeene Schippers Vereeniging zijn betrokken bij het vernieuwen van dit systeem.

 

 

Over Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf kan en wil impact maken en richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en zij is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven.

 

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven:

Havenbedrijf Rotterdam: ca. 1.270 werknemers, omzet ca. € 750 miljoen.

Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km.

Werkgelegenheid: (direct en indirect) 385.000 arbeidsplaatsen in Nederland.

Goederenoverslag: ca. 440 miljoen ton goederen per jaar.

Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en ca 100.000 binnenvaartschepen per jaar.

Toegevoegde waarde: (direct en indirect) € 45,6 miljard, 6,2% van het BBP.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op