Afval van de welvaart wordt nuttig hergebruikt

Afval is grondstof. Een adagium dat nauw verweven is in het DNA van Heros Sluiskil. De Zeeuws-Vlaamse onderneming is specialist in herwinning van grondstoffen uit afval en loopt voorop in het kader van duurzaamheid en de Green Deal. Heros richt zich vooral op bulkmaterialen zoals AEC-bodemas, schroot en afvalwater. Het strategisch aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen gelegen bedrijf, bewerkt jaarlijks 700.000 ton ruwe bodemas, 120.000 ton schroot en 60.000 ton afvalwater. Met de enorme partijen bodemas bewerkt Heros op hoogwaardige wijze de reststoffen van ongeveer zes miljoen inwoners per jaar. Hiermee is het met afstand de grootste verwerker van AEC-bodemas in de Benelux. Zo is Heros tot 2016 leverancier van AEC-bodemas voor het megaproject het Groene Schip, langs het Noordzeekanaal. Aan de rand van de haven wordt een enorm grondlichaam aangelegd in de vorm van een groot schip. Medio 2015 heeft Heros samen met haar Duitse zusterbedrijven al een miljoen ton geleverd voor Het Groene Schip.

Het afval van de welvaart wordt nuttig hergebruikt in de maatschappij. Huisvuil en daaraan gelijkgesteld bedrijfsafval worden elders verbrand in ovens en het as wordt na opwerking bij Heros Sluiskil gebruikt als funderingsmateriaal in de wegenbouw, voor landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwarenindustrie via het hoogwaardige granova®. Dat is een nieuwe loot aan de stam van duurzame grondstoffen voor hoogwaardige toepassing in de bouw, asfalt- en keramische industrie. granova® is een flinke groeimarkt, met ondertussen een productie van rond de 100.000 ton op jaarbasis. Aldus wordt letterlijk en figuurlijk een steentje bijgedragen aan de vergroening van betonproducten. Van Heros’ totale productiecapaciteit kan er in potentie 300.000 ton als granova® op de markt gebracht worden.

Kernactiviteiten
“Verschillende typen producten zoals AEC-bodemas, schroot en afvalwater worden bij ons bewerkt en geschikt gemaakt voor (nuttig) hergebruik. Onze kernactiviteiten zijn afvalstoffen inkopen, schoonmaken, sorteren en weer verkopen als grondstof voor de bouw en industrie. Corebusiness is het opwerken van het as van Afval Energie Centrales (AEC). Jaarlijks worden er bij ons enorme partijen AEC-bodemas en huisvuilschroot schoongemaakt”, aldus operationeel directeur Arie de Bode. Hij vormt samen met financieel directeur Jan Kappetein de directie van Heros Sluiskil.

Staalindustrie
De bij de opwerking vrijkomende ferro materialen zijn met name bestemd voor de staalindustrie. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de nabij gelegen vestiging van ArcelorMittal in Gent nieuw staal van gemaakt. ArcelorMittal is de grootste producent van staal ter wereld.
Heros heeft in eigen beheer een fabriek ontwikkeld en gebouwd voor de verdere opwerking van ijzer uit verbrandingsschroot: de Schrootbewerkingsinstallatie (SBI). In deze installatie staat ook een door de TU Delft ontwikkelde machine waarmee Heros Sluiskil uit het verbrandingsschroot, koperhoudende elementen zoals spoelen (ankers) kan terugwinnen.

Goud en zilver
Ook op het gebied van verwijdering van non-ferro materialen uit AEC-bodemas geeft Heros namelijk treffend invulling aan een circulaire economie en duurzame kringloop. Tijdens de bewerking worden er zoveel mogelijk waardevolle non-ferro componenten uit de as gewonnen, zoals koper, zink, messing, aluminium en zelfs goud en zilver. “Bij het opschonen hoort ook het verwijderen van koperhoudende delen: van tandenborstel tot koelkast en van schroevendraaier tot grasmaaier. Het unieke is dat we al metaaldeeltjes vanaf twee millimeter kunnen winnen. Bijvoorbeeld kleine stukjes koperdraad of schroefjes, of deeltjes van sieraden of muntstukken. Ook in elektronica zoals telefoons en printplaten zitten vaak edele metalen. Met de aanschaf van steeds geavanceerdere apparatuur, inmiddels hebben we een tiental non-ferro scheiders, kunnen we de scheidingsresultaten nog verder optimaliseren”, verklaart De Bode.

Paard en wagen
Heros Sluiskil maakt sinds enkele jaren deel uit van de wereldwijde Rethmann Groep. Grondlegger Josef Rethmann startte in 1934 in zijn eentje met het ophalen van huisvuil in Düsseldorf met paard en wagen. Zijn zoon Norbert en zijn kleinzoons Martin, Klemens en Ludger hebben van het familiebedrijf een enorme wereldspeler gemaakt met een jaarlijkse omzet van 12 miljard euro. De Rethmann Groep is actief op het gebied van energie, afval, grondstoffen, logistiek en scheepvaart. Er werken in totaal ongeveer 60.000 mensen, actief in vijftig landen. Heros Sluiskil is sinds 1 januari 2011 onderdeel van Remex Mineralstoff GmbH uit Düsseldorf, dochteronderneming van Remondis, met 30.000 medewerkers. Naast Remondis zijn Rhenus Logistics, met 24.000 medewerkers, en Saria, met 6.000 medewerkers, de pijlers van de Rethmann Groep.

Green Deal
Ingevolge de Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas, dient vanaf 2017 minstens de helft van de opgewerkte AEC-bodemas aangewend te worden voor andere toepassingen dan ophoogmateriaal voor de wegenbouw (IBC). In 2020 wordt AEC-bodemas als IBC-bouwstof zelfs helemaal afgeschaft. Dat betekent dus dat het bodemas schoner moet worden gemaakt. In dit proces is het product granova® zeer kansrijk. Dit hoogwaardige granulaat ontstaat als de AEC-bodemas nog verder wordt bewerkt. Heros heeft als eerste in Nederland met granova® een KOMO gecertificeerde, vervangende toeslagstof voor beton op basis van AEC-bodemas, op de markt gebracht. Daarmee wordt aan de formele voorwaarden voldaan om de primaire grondstoffen zand en grind in beton gedeeltelijk te vervangen door granova®.

Betonfabrikanten
Op deze wijze wordt bijgedragen aan de vergroening van betonproducten. Diverse betonfabrikanten zetten granova® inmiddels in als vervanging van de reguliere grondstoffen zand en grind. Ze hebben namelijk oog voor alternatieven, waarbij granova® ten gevolge van de gunstige milieutechnische, kwalitatieve en economische eigenschappen een interessant product wordt gevonden. De Green Deal zet in op nagenoeg volledige toepassing van AEC-bodemas in 2020 als schone bouwstof en ook op een hogere terugwinning van metalen. Heros Sluiskil heeft onlangs een wasinstallatie in gebruik genomen om aan de doelstelling van de Green Deal te kunnen voldoen en zo een (nog) hoger percentage van hoogwaardig AEC-granulaat te bereiken.

www.heros.nl www.granova.nl

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op