Aanbieding petitie Impuls voor spoorgoederenvervoer aan Tweede Kamerleden

RailGood biedt samen met DB Cargo, evofenedex, BOZ, FNV Spoor, CNV Tweede Kamerleden op 9 oktober 2018 een petitie aan met een pleidooi het spoorgoederenvervoer te stimuleren. De aanbieding is twee dagen voor een overleg in de Tweede Kamer over de toekomst van het spoorgoederenvervoer op donderdagochtend 11 oktober 2018.
Voor RailGood is dit een logisch vervolg op de petitie Groen licht voor goederenvervoer per spoor die RailGood namens ruim 50 goederenvervoerders, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, expediteurs, logistiek dienstverleners, inland-terminals, de haven van Duisburg, gemeenten en FNV Spoor op 28 november 2017 aan de Tweede Kamer aanbood.

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
Om de groei van goederenvervoer per spoor te stimuleren lanceerden sectorpartijen in het spoorgoederenvervoer en het ministerie op 19 juni 2018 een gezamenlijk pakket aan maatregelen met bijbehorend masterplan spoorgoederenvervoer. RailGood ondersteunt dit pakket. Het is goed voor de economie, het klimaat, de werkgelegenheid in de spoorsector en draagt bij aan veiliger Nederlandse wegen en het bestrijden van files.

Wij zijn blij met de vaart die staatssecretaris Van Veldhoven brengt in het nakomen van de afspraken uit het regeerakkoord om het spoorgoederenvervoer te stimuleren.

Kosten spoorgebruik verlagen
De gebruiksvergoeding van het spoor wordt tot 2023 jaarlijks flink verlaagd en moet vanaf 1 januari 2019 in de pas gaan lopen met Duitsland. Dit is een noodzakelijke steun in de rug voor de Nederlandse spoorsector die de afgelopen jaren onder druk heeft gestaan als gevolg van de scheve concurrentieverhoudingen met het internationale wegtransport en omringende landen.

RailGood vindt het zeer zorgelijk dat tegelijkertijd de infraheffingen voor het gebruik van treinpaden en opstelsporen (gebruiksvergoedingen) door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en ProRail wordt verhoogd, met name door een extra spoortax en stijgende parkeertarieven voor treinen. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen de truck en de goederentrein. Vrachtwagens betalen veel minder voor het vervoer dan spoorbedrijven, de binnenvaart is via de Akte van Mannheim zelfs vrijgesteld van heffingen. Deze oneerlijke concurrentie moet stoppen. Het is hoogste tijd voor een gelijk speelveld tussen de transportsectoren en dat de Nederlandse kosten voor het gebruik van het spoor in de pas gaan lopen met Duitsland.

Meer capaciteit nodig
RailGood vraagt verder aandacht voor extra spoorcapaciteit en betrouwbare spoorweginfrastructuur (met name de Havenspoorlijn in Rotterdam vraagt urgente aandacht). Maatregelen zijn nodig om de Nederlandse zeehavens, industrie, railterminals en distributiecentra van Nederland bereikbaar te houden voor het spoorgoederenvervoer, nu en in de toekomst. Ook op andere trajecten die momenteel lijden onder de vertraagde ingebruikname van het ‘derde spoor’ in Duitsland, dient voldoende capaciteit voor het spoorgoederenvervoer beschikbaar te zijn, zodat de door staatssecretaris geformuleerde groeiambities ook echt gerealiseerd worden. RailGood verwacht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat het maximale inspanningen levert om hun Duitse collega’s ervan te overtuigen dat ze haast maken met de aanleg van het derde spoor.

Bekostiging ERTMS
Het spoorgoederenvervoer heeft nog niet zo lang geleden € 50 miljoen geïnvesteerd in het spoorbeveiligingssysteem ERTMS, om op de Betuweroute te kunnen rijden. ERTMS maakt het spoorgoederenvervoer fors duurder, terwijl er zeker komend decennium geen voordelen voor terug komen. De goederenvervoerders voorzien daarnaast beduidend hogere onderhoudskosten dan voor het huidige ATB. De financiële draagkracht ontbreekt in de sector om op korte termijn opnieuw € 120 tot 180 miljoen euro te investeren in een nieuwe versie van ERTMS. Daarbij bestaan bovendien serieuze risico’s als gevolg van technologische onzekerheden en vertraging bij de ingebruikname. Een volledige bekostiging door de overheid van de landelijke uitrol van ERTMS voor het spoorgoederenvervoer is daarom nodig.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op