39 Miljoen voor slimme logistiek

Overheden en bedrijfsleven investeren gezamenlijk 39 miljoen euro in projecten die de logistiek van bedrijven slimmer maakt. Deze projecten, waar het Programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan werken, moeten leiden tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland.

Vanmiddag onderschrijven verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland TLN, deelnemende regio’s en het ministerie van Infrastructuur en Milieu symbolisch hun inzet om samen te werken aan slimmere logistiek en betere bereikbaarheid.

Slimmer
De projecten moeten de logistiek van bedrijven slimmer, goedkoper en duurzamer maken. Dergelijke structurele logistieke aanpassingen bij de betrokken bedrijven kunnen bijvoorbeeld zorgen voor minder vrachtauto’s in de ochtendspits, een betere informatie-uitwisseling of een efficiënte stadsdistributie. Voor bedrijven die aan de projecten deelnemen, betekent dit meer omzet en klanttevredenheid. Tegelijkertijd zorgt een slimmere logistiek voor betere bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De uitvoering van de projecten loopt tot eind 2017. Daarna wordt de balans opgemaakt en gekeken welke resultaten er geboekt zijn middels een eindevaluatie.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op