3-MCT: transport over weg, water én spoor

Vlaeynatie, Zeeland Sugar Terminal en Swagemakers Intermodaal Transport hebben gezamenlijk
Tri-Modal Container Terminal Terneuzen (3-MCT) gerealiseerd. De joint venture maakt deel uit van de Vlaeynatie Groep, een grote logistieke speler die vooral actief is in de behandeling van droge bulk. De eind vorig jaar opgeleverde container terminal is het coördinatiecentrum voor transport over weg, water en spoor. Sinds maandag 4 februari 2019 is 3-MCT een rechtstreekse spoorverbinding van Westdorpe naar de Antwerpse haven gestart. Wekelijks rijden drie treinen direct naar Antwerpen: twee treinen naar Kaai 1742 (MPET) en een trein naar Kaai 1700 (AG). De capaciteit is 81 TEU per trein enkele reis. Antwerpen is helemaal aan het dichtslibben over het water en de weg. Het wordt dus steeds lastiger om containerstromen goed af te handelen. Oorzaken zijn de groeiende economie en de schaalvergroting in de scheepvaart. Daardoor is de impact veel groter als een schip de haven binnen vaart. Linkeroever bijvoorbeeld staat helemaal vol met containers.

,,Alleen per spoor is er nog wel ruimte. Vandaar dat we zelf zijn gaan pionieren. Via het spoor is er nu een directe verbinding tussen Westdorpe (in het havengebied North Sea Port) en Linkeroever. 3-MCT kan zo uitgroeien tot een satelliet terminal voor de haven van Antwerpen. Het vervoer van grote hoeveelheden per spoor is vele malen interessanter dan steeds maar in de file staan”, aldus Paul van den Broek en Arno Swagemakers. Zij vormen de directie van 3-MCT, dat per 1 januari 2019 een meerderheidsbelang heeft in Swagemakers Intermodaal Transport. 

Strategie
Arno Swagemakers zal als medeaandeelhouder van 3-MCT het familiebedrijf blijven ondersteunen. Vanuit zijn nieuwe rol zal hij minder betrokken blijven bij de dagelijkse gang van zaken, maar zich vooral gaan focussen op de strategie van 3-MCT en Swagemakers Intermodaal Transport. Daarbij staan continuïteit en verdere groei van beide bedrijven centraal. De directe verbinding van 3-MCT met havens en rail zijn daarbij een essentiële factor.

Hub
Een terrein van 35000 vierkante meter naast de Zeeland Sugar Terminal is speciaal ingericht voor de ontvangst, op- en overslag van containers. Met een nieuw softwareprogramma wordt het logistieke proces nog eenvoudiger beheerd en blijven de containers continu in zicht voor zowel 3-MCT als haar klanten. De hub is strategisch gelegen in de Autrichehaven aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Via filevrije verbindingen over de weg, het water en het spoor (met een eigen spooraansluiting) is de terminal ideaal gesitueerd ten opzichte van het achterland. Zo zijn er naast Antwerpen en Rotterdam ook kansen richting Noord-Frankrijk en de regio Parijs.

Ketenregisseur
Als alle schakels in elkaar klikken resulteert dat in een gestroomlijnde keten. Het afstemmen van de verschillende transportmiddelen en -faciliteiten op elkaar, in een betrouwbaar netwerk van toeleveranciers, is voor ketenregisseur 3-MCT dan ook hét uitgangspunt. Of het nu om lokaal, Europees of intercontinentaal vervoer gaat: via control tower 3-MCT wordt de goederenstroom in juiste banen geleid.

Binnenvaartdienst
Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en Zeebrugge zijn de havens waarmee 3-MCT een directe verbinding heeft langs het water. Van daaruit is de hele wereld bereikbaar. De nieuwe containerterminal behartigt graag een spilfunctie tussen de verschillende vervoersmodaliteiten. 

Danser Group
In het kader van zijn binnenvaartdienst werkt 3-MCT nauw samen met de Danser Group. Deze binnenvaart operator doet minimaal twee keer per week per barge de terminal in Westdorpe aan vanwaar hij de containervolumes direct door voert naar de havens van Antwerpen en Rotterdam. De barges hebben een capaciteit van 200 TEU en indien nodig kan men het aantal afvaarten vrij makkelijk uitbreiden.

Bundeling
Ander belangrijk feit aan deze dienst is dat de barge ook de andere binnenvaart terminals aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen aan doet. ,,Wij zijn voorstander van bundeling van ladingstromen en daarom leek het ons ook een logische stap om onze volumes, samen met die van andere terminals te bundelen. Vanwege de dikkere containerstromen kunnen wij ook een betere positie verwerven op de terminals in Antwerpen”, onderstrepen Van den Broek en Swagemakers. 

Betrouwbaar
Transport over water en per spoor heeft de toekomst. Het biedt een betrouwbaar, flexibel en duurzaam alternatief voor de toenemende files en de daarmee gepaard gaande kosten. Door vervoer via water, spoor en weg te integreren worden wachttijden vermeden en laat men routes optimaal op elkaar aansluiten.

Regie
3-MCT biedt het gehele vervoerstraject aan. De regiefunctie is haar op het lijf geschreven. ,,De ervaring leert dat er bij multimodaal vervoer vanuit de verlader behoefte is aan één aanspreekpunt. Wij zien daarvoor een rol weggelegd voor 3-MCT. Bij de producent ligt immers de focus op de productie en bij de rederij op het vullen van de schepen. Multimodale samenwerking met andere bedrijven is gewenst want je kunt niet alles zelf doen en tegelijkertijd wordt duurzaam bijgedragen aan het verminderen van het aantal files op de weg. 3-MCT zorgt dus voor een vermindering van de CO2 footprint.” 

Goede bereikbaarheid
De enorme silo’s van Zeeland Sugar Terminal (onderdeel van de Vlaeynatie Groep) aan de Autrichehavenweg op de Axelse Vlakte zijn al van verre zichtbaar. De historie van Vlaeynatie voert terug tot 1845. Het is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal bedrijf in op- en overslag, logistiek en toegevoegde waarde activiteiten zoals zeven en ontijzeren. Sinds ruim drie jaar beschikt het Vlaamse concern in Nederland over een vestiging op de Axelse Vlakte. ,,De locatie aan de Autrichehavenweg is strategisch gelegen, met de beschikking over een diepzeeterminal. Er is vanaf de Axelse Vlakte een goede bereikbaarheid over de weg, het water en per spoor”, aldus Paul van den Broek, CEO van Vlaeynatie en Zeeland Sugar Terminal. 

Extra magazijn
Bij een rondleiding op het immense bedrijfsterrein van Vlaeynatie valt de nodige bouwnijverheid op. Medewerkers van het Vlaamse bouwconcern Cordeel zijn een magazijn van 25.000 vierkante meter aan het bouwen voor extra op- en overslag van kunstmest. Vlaeynatie verpakt na opslag de producten in de gewenste samenstelling, hoeveelheden en verpakkingssoorten. Vervolgens worden ze over de hele wereld gedistribueerd. 

Opslagcapaciteit
Jaarlijks meren er een tiental schepen aan met ieder 35.000 ton kunstmest en verlaten via de 3-MCT terminal 15.000 containers Vlaeynatie met verpakte kunstmest en suiker. De opslagcapaciteit van kunstmest is 200.000 ton. De opslagcapaciteit van suiker is 130.000 ton. Vanwege de enorme hoeveelheden hebben Vlaeynatie, Zeeland Sugar Terminal en Swagemakers Intermodaal Transport 3-MCT gerealiseerd. Met het oog op de modal split wordt zo steeds de meest efficiënte vorm van vervoer gekozen. 

Afwisselend
Bij Vlaeynatie en Zeeland Sugar Terminal werken 70 mensen, terwijl inmiddels ook 4 mensen voor 3-MCT actief zijn. De Vlaeynatie Groep investeert veel in opslagcapaciteit, machines én human capital. ,,Tevens investeren we veel in opleidingen. Het werk is afwisselend, de machines zijn innovatief en er zijn volop mogelijkheden om door te groeien”, aldus HR manager Silke Mons.

Duurzaam
,,Met de Tri-Modal Container Terminal Terneuzen kunnen we zorgen voor zo snel en duurzaam mogelijk transport”, zegt Paul van den Broek. ,,Swagemakers Intermodaal Transport is door 3 MCT gekocht vanuit het DNA dat onze medewerkers uitstralen. Wij zijn lokaal verankerd in de regio en willen absoluut iets maken van Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels trekken we al drie jaar gezamenlijk op met de mensen van Vlaeynatie en hebben er een goed gevoel bij. De bundeling van krachten heeft geleid tot de realisering van 3-MCT”, vult Arno Swagemakers aan.

Derden
3-MCT heeft in Vlaeynatie, Zeeland Suger Terminal en Swagemakers Intermodaal Transport drie vaste klanten. Daarnaast kan de terminal ook een belangrijke regiefunctie vervullen voor derden. Zo maakt bijvoorbeeld staalgigant Outokumpu al gebruik van de diensten van 3-MCT om grote volumes per spoor te vervoeren van Westdorpe naar Antwerpen. ,,Wij hebben onze nek uitgestoken met de nieuwe spoorverbinding. Samen met een aantal partners in de regio proberen we iets op te zetten waar Zeeuws-Vlaanderen baat bij heeft: een betere ontsluiting met de haven van Antwerpen”, aldus de directie van 3 MCT.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op