2015 recordjaar voor mammoettankers met stookolie in Rotterdamse haven

In 2015 hebben maar liefst 51 very large crude carriers (VLCC’s) stookolie gelost en/of geladen in de Rotterdamse haven. Dat zijn 22 meer van deze ‘reuzen’ (200.000-320.000 ton waterverplaatsing) dan vorig jaar en twaalf meer dan recordjaar 2012. In totaal werd vorig jaar zo’n 28,3 miljard liter stookolie vanuit Rotterdam verscheept.

 

“De stijging in het vervoer van stookolie is enerzijds te wijten aan een lichte groei in het aanbod ervan in de regio Noordwest-Europa”, aldus Ronald Backers, adviseur Business Intelligence van het Havenbedrijf Rotterdam. “De raffinaderijen hier draaien volop door de hoge marges van dit jaar. Rusland heeft daarnaast in 2014 een grote opbouw van de voorraad van stookolie laten zien. Deze voorraad is begin 2015 ‘uitgevaren’ in de richting van onder andere Rotterdam. Anderzijds is de vraag naar stookolie iets lager. Dat heeft er onder andere mee te maken dat in januari 2015 de eis is ingevoerd om bunkerbrandstof in de Noord- en Oostzee te gebruiken met een zwavelgehalte van maximaal 0,5 procent. Dit is gedaan door Marine Gasoil te gebruiken. Al met al heeft dit dus geleid tot een overschot aan stookolie en dat overschot moest weg naar andere markten. De markt spreekt van een ‘supply push’.”

 

Met de 51 van vorig jaar, hebben 283 VLCC’s Rotterdam aangedaan in de afgelopen tien jaar. Twee derde daarvan lost eerst ruwe olie, alvorens weer met stookolie te vertrekken. Backers: “75% Van het laden van de VLCC’s vindt plaats bij de terminals in Rotterdam, 25% aan de palen in het Calandkanaal en Maasvlakte2. Vaak betreft het een combinatie van beide locaties, waarbij het merendeel van het laden gebeurt bij een terminal en de VLCC verder wordt afgeladen aan de palen.”

 

Het gemiddelde ladingvolume dat de mammoettankers is in de loop der tijd met zo’n 30.000 ton opgelopen tot 280.000 ton. Het record op dit vlak is nog steeds in handen van de TI Europe, die in augustus 2013 met 353.000 ton stookolie vertrok.

 

Overigens bereikte ook het aantal Suezmax-tankers (120.000-160.000 ton waterverplaatsing) in Rotterdam een record. Met 45 stuks lag dat aantal vier hoger dan 2014.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op