Timmerman Industrial Repairs

Natuurlijk zal Timmerman Industrial Repairs regulier onderhoud nooit uit de weg gaan, ‘want je klanten laat je nooit in de steek’. Maar de mooiste uitdagingen vormen toch de speciale projecten ‘waarvan er geen dertien in een dozijn zitten’. Dat zijn de klussen waarin general manager Johan van ’t Hul en zijn medewerkers graag hun ‘technische spierballen’ laten zien. ‘Als iets snel moet, bijzonder innovatief is, of zich heel onverwachts aandient’ en waarvoor meerdere disciplines nodig zijn, is dat voor Van ’t Hul en de zijnen een project wat ze in Middelburg graag aanpakken. 

Met de nodige voldoening vertelt Van ’t Hul dan ook over een aantal van dergelijke projecten die Timmerman Industrial Repairs tot tevredenheid van de klant heeft mogen uitvoeren. Vooral als het gaat om maritieme projecten betreft het al snel klussen waarbij iets snel klaar moet. Stilliggen brengt voor een schip hoge kosten met zich mee. Een ankerspil waarvan de lagers kapot zijn en de as is gebroken, moet zo snel mogelijk gerepareerd worden anders is een schip niet veilig en mag deze alleen met een tijdelijke ontheffing van het toezichthoudende classificatiebureau doorvaren.
Van ’t Hul: ‘In eerste instantie kregen we van de superintendant van de rederij twee weken voorbereidingstijd voordat de chemicaliëntanker hier in de Zeeuwse havens aanlegde. Het kostte ons twee dagen om het ankerspil er af te halen waarna het schip weer doorvoer. We hadden toen drie weken de tijd om het ankerspil in onze werkplaats volledig te reviseren totdat het schip hier opnieuw binnenkwam. In twee dagen is toen het ankerspil teruggeplaatst waarna het schip weer volledig zeewaardig was.’

Zelfde trucje in een week
Kennelijk was de klus tot volle tevredenheid van de betreffende rederij verlopen. ‘Na een half jaar belde dezelfde superintendant op met de vraag of we hetzelfde trucje opnieuw op een zusterschip konden uitvoeren maar dan in één week tijd’, vertelt Van ’t Hul. Omdat het uitvoeren van reparaties op gewone haventerminals vaak met veel problemen gepaard gaan, moest Van ’t Hul zelf een kade regelen wat lukte bij Mammoet in Westdorpe. Van ’t Hul: ‘Daar ging in het ene weekend het ankerspil eraf waarna het schip vertrok voor een tussenstop in Rotterdam. Vervolgens hebben wij de hele week doorgewerkt om het ankerspil te reviseren want het volgende weekend moest deze er weer op.’
‘We hadden een bijzonder strak tijdslimiet zonder enige uitwijkmogelijkheid. Maar het is gelukt. Het schip heeft zijn vaarschema kunnen volhouden en daarmee heeft de reder aan zijn verplichtingen tegenover de verlader kunnen voldoen. Voor ons betekent dat overwerken. We trekken dan echt alle registers open om zo’n klus voor elkaar te krijgen. Maar ook deze reparatie is tot volle tevredenheid van de opdrachtgever gelukt waar we trots op mogen zijn,’ zegt Van ’t Hul.

Meedenken met de klant
Een voorbeeld van innovatief engineeren was voor Van ’t Hul het realiseren van de wens van een lokale zand- en grindhandel om op zijn nieuwe schip een graafmachine te installeren. Om die graafmachine over het hele ruim te kunnen laten bewegen bouwde Timmerman Industrial Repairs een onderwagen die op een rails over de hele overspanning van het dek en het ruim kan rijden, een soort rijdend luik met daarop de graafmachine. Het gewicht van de graafmachine (ca. 35 ton), de overspanning van het zeven meter brede ruim en het kunnen doorstaan van een flinke zeegang vergden een robuuste constructie van maar liefst 23 ton staal. Lak, bedrading en aandrijving van de wielen vergden bovendien een conservering die bestand is tegen overkomend zeewater. ‘Ons zusterbedrijf in Werkendam had wel eens eerder zoiets gemaakt maar hiervoor waren er specifieke eisen van de klant voor de aandrijving van de kar,’ aldus Van ’t Hul. Inmiddels vaart het schip er alweer twee jaar mee.
Naast de maritieme sector bedient Timmerman Industrial Repairs ook klanten uit de zware industrie zoals Tata Steel dat in Middelburg aanklopte met de vraag of een van de twee slakkenpanwagens kon worden gerepareerd. Panwagens zijn zware rijdende constructies met twee armen waarin een grote pan hangt waarin slakken (bijproduct vanuit staalproductie in hoogovens) worden opgevangen. Door veelvuldige overbelasting en hydraulische cilinders, die geblokkeerd hadden gestaan, was van een van de twee slakkenpanwagens in Velzen het hele frame ontzet geraakt en kromgetrokken waardoor de pan scheef kwam te hangen.

Geen klein dingetje
Van ’t Hul: ‘Dat is dus geen klein dingetje. Zo’n panwagen weegt 65 ton en is 6 meter breed en 4 meter hoog. Wij hebben deze ter plekke ontmanteld en met zwaar transport naar onze werkplaats gehaald. Daar is de panwagen op de vloer gefixeerd en 3d ingemeten om de kromming te identificeren. Vervolgens hebben we een reparatieplan gemaakt om alle beschadigingen te herstellen. Daarvoor hebben we nieuw staal moeten aanbrengen, zijn de cilinders gerepareerd en hebben we de hele constructie opnieuw gericht om het frame weer in elkaar te kunnen zetten. Om zo’n klus te kunnen doen heb je specifieke kennis van zware constructies nodig. In de loop der jaren hebben we al meerdere keren dit soort klussen voor Tata Steel mogen doen.’
Dat bedrijven voor specifieke klussen altijd een beroep op Timmerman Industrial Repairs kunnen doen is ook bekend in internationale rederskringen. ‘Een stuk- en bulkgoedreder uit Noorwegen had op één van zijn schepen in een Engelse haven een probleem met één van zijn ladingkranen waarvan de lagers uit de cilinders waren gelopen. Of wij die konden wisselen want in Engeland zagen bedrijven dat niet zitten. Het bijzondere was dat deze klus op hoogte moest worden uitgevoerd. Het onderste punt reikte 12 meter boven het dek met cilinders die een ton of twee wegen. De lagers zelf wogen al een kilootje of 10. Als je de pinnen van de lagers eruit drukt, wil je natuurlijk niet dat er iets valt, laat staan dat de hele cilinder losraakt. Veiligheid is dus een serieus iets en je moet dan soms lange dagen maken want zo’n cilinder laat je niet loshangen,’ vertelt Van ’t Hul.

Dingen voor elkaar krijgen
‘Op basis van tekeningen van de kraan hebben we een plan van aanpak gemaakt: hoe de cilinder op te vangen en de lagers eruit te halen; de nodige spullen en gereedschappen in de werkbus ingeladen en een lijstje gemaakt van wat er lokaal moest worden geregeld. Er moest een hoogwerker komen en een kraan die deze aan boord kon plaatsen. We hebben de klus veilig en wel in drie dagen geklaard. Daarmee hebben we laten zien dat we de benodigde kennis in huis hebben en ook de wil hebben om zo’n klus voor elkaar te krijgen. Dan mag je de opdrachtgever ook een leuke factuur sturen,’ zegt Van ’t Hul.
Maar ook de grote Nederlandse visserijbedrijven uit IJmuiden en Scheveningen weten Timmerman Industrial Repairs in Middelburg te vinden als bedrijf waar ze voor hun specifieke reparaties op kunnen rekenen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om reparaties en modificaties aan netten – of lijnenlieren of scheepskranen. Van ’t Hul: ‘Kenmerkend aan dit soort klussen is de maatvoering en de complexiteit. Je hebt het dan over een constructie van al snel 12 ton zwaar, 3 meter hoog, 3 meter breed en 8 meter lang. Als zo’n schip in IJmuiden ligt, demonteren we de hele lier en brengen hem op een dieplader hierheen om de hele constructie te kunnen reviseren en zo nodig modificeren.’

Specifieke kennis
Van ’t Hul: ‘In zo’n lier zitten meestal vier of vijf hydromotoren en tandwielkasten. Voor het reviseren en repareren heb je dan monteurs met hydraulische kennis nodig die precies weten hoe je zo’n constructie heelhuids uit elkaar weet te halen en in de juiste volgorde weer in elkaar kunt zetten. Dat steekt heel nauw. De visserijreders weten dat zij voor die specifieke kennis op ons kunnen rekenen.’

Auteur: Antoon A. Oosting

Deel dit bericht op