Secure Logistics zorgt voor veiligheid

Met alle dreiging van criminaliteit en risico’s op ongelukken moge duidelijk zijn dat een goede controle op identiteit van iedereen die op je terrein of je bedrijf binnenkomt van cruciaal belang is. Veel bedrijven in de Rotterdamse haven maken daarom gebruik van de XS-ID-identiteitscontrolesystemen van Secure Logistics, zoals de CargoCard (chauffeurs), de PortKey (o.a. Douane, inspectiediensten) en het Digital Safety Passport (contractors). Voor Frank de Krou (54), sinds augustus commercieel manager van het in Barendrecht gevestigde bedrijf, is het een uitdaging om ook de bedrijven die hier nog geen gebruik van maken, te overtuigen van alle voordelen van de XS-ID-oplossingen van Secure Logistics.

‘’Wij bedienen met onze identiteitscontrolesystemen een community van bedrijven. Dat heeft vele voordelen op het gebied van snelheid, veiligheid en privacy. Je maakt met elkaar afspraken over welke data nodig zijn voor toegang. En omdat je deze data centraal controleert, betrouwbaar registreert en toezicht houdt op de geldigheid ervan, kun je een grote mate van veiligheid garanderen. Wij zorgen ervoor dat je weet wie je binnen hebt en wat hij of zij mag doen. Het voorkomt dat je iemand op je terrein krijgt die je daar niet wilt hebben. Bijvoorbeeld: iemand zegt gekwalificeerd te zijn in gasmetingen of het verplaatsen van lasten maar blijkt niet in het bezit te zijn van een geldig certificaat”, zegt De Krou.
Een ander voorbeeld is de problematiek rondom insluipers. Naarmate er meer en geautomatiseerd gecontroleerd wordt en er een overkoepelend systeem wordt gehanteerd, wordt het voor criminelen een stuk lastiger. De huidige olievlek aan allerhande oplossingen draagt niet bij aan een breed dekkende controle op identiteit en toegang. Om dat probleem aan te pakken, sta je sterker als zo veel mogelijk bedrijven mee doen. ”Bij onze klanten die onze XS-ID’s en XS-Keys (smartcards) gebruiken, ervaren ze de voordelen inmiddels, maar bij een groot deel van de bedrijven in de haven is nog veel te winnen.” Dat laatste blijft voorlopig voor De Krou en zijn Secure Logistics nog een uitdaging, omdat er nog altijd bedrijven zijn die vertrouwen op fraudegevoelige systemen met pasjes of tags die kunnen worden misbruikt door criminelen. Want het bezit van een pasje of tag wil nog niet zeggen dat dit bij gebruik ook de persoon is aan wie dat pasje of die tag oorspronkelijk is uitgegeven, laat staan dat je weet wat iemand kan en mag. Voor het allerhoogste beveiligingsniveau biedt Secure Logistics de mogelijkheid om een XS-Key te koppelen aan biometrische controle (tweefactor authenticatie) in de vorm van een handscan of meting van het aderpatroon van de vinger (fingervein).

Uniek
Wat het XS-ID Online platform van Secure Logistics volgens De Krou echt uniek maakt, zijn de interfaces, de één op één koppelingen aan diverse registers die bijhouden wat eenieder aan opleidingen heeft doorlopen of wanneer certificaten verlopen. Dat betreft maar liefst zo’n 160 opleidingen uit registers zoals het Centraal Diploma Register, TCVT-RA, Deltalinqs Examen Register, Stichting Industriële Reiniging en ook bedrijfsspecifieke registers zoals bijvoorbeeld Helix. TCVT-RA is het register waarin wordt bijgehouden wat voor diploma’s alle kraanmachinisten in Nederland hebben en welke kranen ze mogen bedienen. Op het moment dat iemand zich aan de poort meldt, is ook direct duidelijk waartoe iemand is bevoegd. Het grote voordeel voor de XS-ID gebruiker is dat hij of zij niet meer met een pakket aan documenten hoeft aan te tonen waartoe hij of zij bevoegd is. Het toegang verlenen en krijgen kan daardoor veel sneller verlopen. “Binnen enkele seconden kun je binnen zijn”, zegt De Krou.
Overigens biedt dit systeem een aanzienlijk hogere mate van beveiliging van persoonsgegevens dan andere systemen. Een XS-ID gebruiker hoeft maar een keer bij intake bij Secure Logistics een identiteitsbewijs te laten controleren in plaats van overal identiteitsbewijs te moeten overhandigen en persoonsgegevens achter te moeten laten, met alle risico’s van dien op identiteitsfraude. Het XS-ID-platform biedt dus voor zowel bedrijven als medewerkers, extra beveiliging van persoonsgegevens (AVG proof).

Miljoen verificaties per dag
Zo’n 7400 bedrijven zijn aangesloten bij de XS-ID community van Secure Logistics. Dat betekent dat er inmiddels zo’n 50.000 medewerkers uit 33 landen gebruik maken van het XS-ID online-platform van Secure Logistics. Die 50.000 XS-ID gebruikers zorgen dagelijks voor 1 miljoen verificaties door ergens binnen te gaan of op een intern systeem van een van de aangesloten bedrijven in te loggen. Want ook voor inloggen biedt Secure Logistics een identiteitscontrole met het XS-ID, een digitale zakelijke identiteit.
Om dit mogelijk te maken, heeft het bedrijf recent geïnvesteerd in een online identiteitscontrole. Via de zogenaamde XS-ID Intake app van Secure Logistics kan een gebruiker via een online onboarding proces zijn identiteit vast laten stellen en krijgt deze een XS-ID. Zo kan een chauffeur met zijn XS-ID bijvoorbeeld veilig inloggen op onder andere Terminal Apps. De Krou: “Als je een medewerker toegang geeft tot jouw bedrijfskritische systemen wil je met het oog op cyberveiligheid natuurlijk wel weten dat de desbetreffende persoon is wie hij zegt dat hij is’.
Deze XS-ID kun je vervolgens uitbreiden met een XS-Key. Dit is de smartcard met daarop de biometrische template van de gebruiker. Om niet iedereen uit binnen-en buitenland naar het servicepunt van Secure Logistics op de Maasvlakte te Rotterdam te laten komen, zijn er meerdere activatiepunten in Nederland, België en Duitsland waar iemand zijn of haar identiteit kan laten controleren en zijn hand of vinger voor de eerste keer privacyproof kan laten registreren. 

Uitbreiding
Secure Logistics is destijds opgezet om via de CargoCard de toegang tot zeeterminals in de Rotterdamse haven, sneller en veiliger te laten verlopen. Dankzij de behaalde versnellingen – gemiddeld tussen de 60 en 90 procent – hebben inmiddels ook havenindustriële bedrijven zich aangesloten op het XS-ID-platform van Secure Logistics. Secure Logistics is naast Rotterdam nu ook actief in de havens van Amsterdam, Antwerpen en Vlissingen en verschillende inlandterminals.
Door eenvoudig te kunnen koppelen met leveranciers van gate-, terminal- en access management systemen, heeft Secure Logistics haar activiteiten verder uitgebreid naar onder andere de voedselindustrie. Dat de identiteitscontrolesystemen van Secure Logistics juist ook zo interessant zijn voor de voedselindustrie komt, omdat hier net als bij havenoverslagbedrijven veel mensen en goederen voortdurend in en uit moeten. “In het kader van voedselveiligheid is het heel belangrijk om te weten welke chauffeur met welke truck en wat voor lading voor de poort staat. Wij bieden daar oplossingen voor. Maar ook voor aannemers die vaak met veel onderaannemers werken, zijn onze oplossingen interessant. Is degene die de bouwplaats opkomt wel de persoon die hij zegt dat hij is en heeft hij de juiste certificeringen?”, zegt de Krou.

Data-revolutie en trusted ID partner
Met zijn aanstelling moet Frank de Krou zorgen voor een gezonde groei van het bedrijf. Hij heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. “Wij bedienen de transport & logistiek, industrie en bouw. Deze markten hebben wij een zeer interessante oplossing te bieden. De datarevolutie is in volle gang is en er is grote behoefte aan een veilige manier van datadeling. Met onze betrouwbare zakelijke identiteit, de XS-ID (Single Sign On) als Trusted Identity – en door aan te sluiten bij sector-overkoepelende initiatieven, zoals bijvoorbeeld het iSHARE afsprakenstelsel – is het mogelijk om onze klanten wereldwijd met toonaangevende identiteitsoplossingen te blijven bedienen.

Auteur: Antoon A. Oosting

Deel dit bericht op