Met iSHARE data delen verderop in de keten

Het moet een belangrijke sleutel gaan vormen in het efficiënter maken van de Nederlandse logistieke sector, het eind november op de beurs ICT & Logistiek gepresenteerde iSHARE, waarbij de i staat voor controle bij de data-eigenaar en SHARE voor het delen van data. “iSHARE is net als de creditcard een afsprakenstelsel. Achter dat simpele pasje zit immers een heel stelsel van afspraken dat wereldwijd betalingen mogelijk maakt,” legt projectleider Mariane ter Veen van INNOPAY uit.

INNOPAY is het bedrijf dat vorig jaar de door de Topsector Logistiek uitgezette tender won voor het opzetten van een afsprakenstelstel om het delen van data in de logistieke sector voor iedereen mogelijk te maken. Een opdracht die vóór en vooral ook door de logistieke sector zelf moest worden uitgevoerd. In een proces van co-creatie. Op die manier moest ervoor worden gezorgd dat iSHARE ook zo snel mogelijk breed door de hele logistieke sector wordt omarmd. iSHARE valt onder het Neutraal Logistiek Informatie Platform, een van de actielijnen van Topsector Logistiek, dat als doel heeft om data delen in de logistieke sector aan te jagen. Hiermee moet de Nederlandse logistieke sector zijn toppositie kunnen blijven behouden, ook op de langere termijn. Er wordt al op grote schaal data gedeeld, maar toch valt er nog een wereld te winnen. Er zijn nogal wat belemmeringen om verder data delen in de keten te bewerkstelligen. Er is een wildgroei ontstaan in het aantal oplossingen voor identity en access management. En de toenemende behoefte aan data roept ook vragen op over veiligheid. Want data vertegenwoordigt kennis en waarde die je als bedrijf natuurlijk niet zomaar aan alles en iedereen weggeeft; als je data deelt, wil je wel dat dit veilig gebeurt.

Bedrijven behouden controle
Vandaar dat ervoor is gekozen om eerst deze belemmeringen voor verder data delen weg te nemen, met het ontwikkelen van een afsprakenstelsel. “iSHARE is beslist geen platform voor het uitwisselen van data”, benadrukt Ter Veen. “Het iSHARE-project gaat over het maken van afspraken over identificatie, authenticatie en autorisatie oftewel het beantwoorden van de vraag wie wanneer toegang tot welke data krijgt en op welke manier.” In het kader van de co-creatie hebben grote en kleinere partijen in de logistiek zoals Rijkswaterstaat, KLM Cargo, bevrachtingsplatform voor de binnenvaart 4Shipping, containeroverslagbedrijf APMT, de Douane, Dakosy, GroentenFruit Huis, NxtPort, PortBase, Secure Logistics, Cargonaut, Yellowstar, Ritra Cargo, Loodswezen, e-Herkenning, TransFollow, UC Group, Globis, en SmartLoxs zich bij het iSHARE-project aangesloten om mee te werken aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel. Daarvoor hebben ze vanaf begin dit jaar deelgenomen aan het co-creatieproces dat onder andere bestaat uit een viertal werkgroepen voor het oplossen van functionele, technische, juridische en operationele vraagstukken. “Wij faciliteren dat logistieke partijen samen dit stelsel maken,” en: “Elke partij aan tafel kon zijn eigen concrete probleem inbrengen om daar gezamenlijk een oplossing voor te vinden,” vertelt de projectleider.

Oplossingen voor hele sector
Het begin dit jaar gestarte co-creatieproces heeft in juni een beta-versie van het afsprakenstelsel opgeleverd wat het afgelopen jaar met een nieuwe, wijdere kring van inmiddels een twintigtal partners uit de sector is uitgetest, die een ‘proof of concept’ doen, zoals dat heet.
Dit heeft geresulteerd in iSHARE afspraken die voor alle partijen in de logistiek bruikbaar zijn. “Vanaf maart volgend jaar zullen een aantal ‘launching customers’ iSHARE in gebruik nemen. Verderop in 2018 gaan we live zodat iedereen in de sector met iSHARE aan de slag kan,” vertelt Ter Veen. Op de vakbeurs ICT en Logistiek in Utrecht konden bezoekers al in een aantal sessies meemaken hoe het afsprakenstelsel in de praktijk werkt. Daarbij waren ook de eerste live-transacties te zien.

iSHARE in de binnenvaart
Als concreet voorbeeld van wat voor voordelen iSHARE kan opleveren, noemt de projectleider de binnenvaart. Als schippers gevaarlijke stoffen aan boord hebben, moeten ze dat nu melden bij Rijkswaterstaat. Met behulp van iSHARE kan Rijkswaterstaat data over locatie en inhoud van deze vracht – met goedkeuring van de schipper – direct delen met derden, zoals terminals, sluizen, bruggen en hulpdiensten. Daardoor is Rijkswaterstaat in staat om een snelle en veilige sluispassage aan te bieden. Ter Veen ziet nu al dat verschillende partijen in de logistiek “gaan lopen met wat iSHARE voor hen kan gaan betekenen”. “Belangrijke vraag in de logistiek is altijd wanneer lading aankomt bij distributiecentra. Voor de grootste transporteurs is die vraag wel gedekt maar voor veel kleinere niet. Met iSHARE kan dat straks wel. Fabrikanten en transporteurs, groot en klein, kunnen via iSHARE afspreken hun data te delen waardoor ook de supermarkt kan zien wanneer zijn nieuwe voorraad levensmiddelen beschikbaar is. Transporteurs kunnen via iSHARE hun data doordelen met de concullega of subcontractor die de bij het distributiecentrum afgeleverde goederen weer moeten ophalen om te kunnen distribueren over de supermarkten. De supermarkt kan zien wanneer de nieuwe voorraad bij hem voor de deur staat.” Het voordeel van iSHARE is dat deelnemende partijen van tevoren kunnen bepalen wat ze wel en niet willen delen met hun eigen Transport Management Systeem.

Draagvlak groeit
Ter Veen maakt zich geen enkele zorgen over het benodigde draagvlak voor de invoering van iSHARE. “Bij het lanceren van de beta-versie van iSHARE in juni zagen we al een grote toename van partijen die het afsprakenstelsel graag willen beproeven. Alle partijen die meedoen, doen dit omdat ze verwachten hier profijt van te hebben. Ter Veen ziet dat de eerste partners uit het co-creatieproces van het iSHARE-project inmiddels bekijken hoe ze het systeem in eigen huis kunnen implementeren. Daarnaast is er een groeiend aantal nieuwe ICT-partijen die aanhaken om de markt voor de implementatie van het iSHARE-systeem verder te gaan ontwikkelen.

Auteur: Antoon A. Oosting

Deel dit bericht op